18.6.2019

Tiera ja Espoon ERP

Espoon kaupunki käynnistää kilpailutuksen liittyen johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäuudistukseen, eikä hyödynnä Tieran valmiiksi kilpailutettua SAP-ratkaisua.

Espoon kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 kokouksessaan käynnistää kilpailutuksen, jolla haetaan uutta järjestelmäratkaisua tukemaan kaupungin johtamisen ja talousohjauksen järjestelmäuudistusta. Samalla päätös tarkoittaa sitä, että Espoon kaupunki ei jatka keskusteluja Kuntien Tiera Oy:n kanssa voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi kaupungin muuttuneita vaatimuksia vastaavaksi. Espoon päätös perustui lyhyeen toimittajavuoropuheluun, joka toteutettiin keväällä.

Espoon ja Tieran välinen ERP-projekti on ollut pitkään pysähdyksissä, sillä Espoo keskeytti projektin sen suunnitteluvaiheeseen vuonna 2016. Järjestelmän käyttöönottovaihetta ei näin projektin keskeytyksen takia käynnistetty lainkaan. Projektin keskeyttämisen syinä olivat sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus sekä kaupungin arvio sitä, että Tieran toimittama vastaavan kokoisen kaupungin valmis ratkaisu ei ole Espoolle sopiva. Tieran ja Espoon välinen sopimus ERP-toimituksesta on edelleen voimassa.

Päätös on luonnollisesti Tieran kannalta harmillinen. Aloitamme elokuussa tarvittavat keskustelut Espoon kaupungin kanssa.

Tieran taloudellinen tilanne on jo vuosia ollut vahva, ja erityisesti yhtiön infra- ja sovellusliiketoiminta kasvavat vahvasti. Vuosi 2018 oli Tieralle tuloksekas samoin kuin edellinen tilikausi 2017. Tieran omistajakunta kasvoi vuoden 2018 kuluessa 19 toimijalla (7% kasvu). Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 304 kuntatoimijaa: 222 kuntaa, 50 kuntayhtymää, 31 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto.

Tieralla on ollut aikaa varautua ja ottaa suunnitelmissaan huomioon Espoon kaupungin tekemän päätöksen mahdollisesti tuoma vaikutus yrityksen talouteen. Espoon päätöksellä ei ole vaikutusta Tieran muihin asiakkaisiin tai muihin palveluihin.

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
045 888 7220