10.3.2017

Salla Tapaila on nimitetty Tieran lakimieheksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi

Salla Tapaila on nimitetty Kuntien Tiera Oy:n johtoryhmän jäseneksi ja yhtiön lakimieheksi 6.3.2017 alkaen.

Tapaila siirtyy tehtäväänsä Suomen Deloitten päälakimiehen paikalta. Deloittella Tapaila vastasi yhtiön kaikkien liiketoimintojen tukemisesta, kehittämisestä ja kouluttamisesta sekä sopimus- ja yhtiöoikeudellisissa että julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Salla on rakentanut Deloitten sisäisten lakipalvelujen prosessit ja käytännöt sekä vastannut niiden kehittämisestä.

– Kiinnostuin Tierasta erityisesti siksi, että yhtiö toimii kuntasektorilla, jossa on parhaillaan käynnissä suuria muutoksia. Halusin päästä seuraamaan sote- ja maakuntauudistusta lähempää, ja näkemään mitä se tarkoittaa Tieran kaltaiselle IT-toimijalle. Lisäksi itse tehtävässä minua kiinnosti mahdollisuus työskennellä lähempänä liiketoimintaa johtoryhmätyöskentelyn myötä, Tapaila kertoo.

Sopimusoikeuden saralla Tapailalla on kokemusta laajoista sopimusneuvotteluista sekä julkisen että yksityissektorin asiakkaiden kanssa. Suomen Deloitte myy ja toimittaa erilaisia ICT-konsultointi- ja järjestelmätoimituksia, joista Tieran kannalta keskeisimpiä ovat toiminnanohjauksen SAP-hankkeet. ICT:n lisäksi Deloitten palveluvalikoima kattaa tilintarkastuspalvelut, riskienhallinnan palvelut, veroneuvonnan ja yritysjärjestelyt. Tapailan laaja sopimusosaaminen on keskeistä myös Tieran tehtävässä.

Sallalla on takanaan kaksi yliopistotason tutkintoa. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2003 Vaasan yliopistosta ja oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 2008 Lapin yliopistosta.

– Odotan että pääsen mukaan kehittämään Tieran liiketoimintaa ja hyödyntämään sekä työkokemustani yksityiseltä puolelta että juridista ja kaupallista osaamistani. Erityisenä mielenkiinnonkohteena on Tieran asema kuntien ICT-palveluntarjoajana ja miten se kehittyy tulevaisuudessa. Erityisesti se miten Tieran asema saadaan turvattua suhteessa tuleviin sote-ratkaisuihin. Tieralla on vahva ja tärkeä rooli, ja toivon että voin omalta osaltani olla auttamassa tuon aseman vahvistamisessa, Tapaila sanoo.

Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, yli 260 kuntatoimijan omistama valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja. Tiera auttaa asiakasomistajiaan kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa muutoksen tarjoamalla asiakaslähtöisiä järjestelmä- ja palveluratkaisuja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tiera on vaikuttava kumppani ja sen työn tulokset näkyvät kuntasektorilla kansallisella tasolla. Tierassa on tutkitusti positiivinen ilmapiiri ja kaikki tieralaiset tekevät töitä sen eteen. Tierassa työskentelee n. 100 työntekijää ympäri Suomea, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli n. 30 M€.