3.12.2014

PSOP ja ERP tukevat sote-uudistusta

Edessä oleva sote-uudistus on merkittävä haaste koko kuntakentälle, niin myös Tieralle. Tehtävänä on miettiä miten Tiera voi lähivuosina tukea valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoa talouden ja hallinnon järjestelmien osalta.

Esimerkkejä Tieran valmiista, sote-uudistusta tukevista talouden ja hallinnon tietojärjestelmistä, ovat valtakunnallinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä sekä Tiera ERP -toiminnanohjausjärjestelmä.

– Sote-uudistuksen täytäntöönpanovaiheessa on ehdottomasti järkevintä hyödyntää tehokkaasti kuntatoimijoiden omistamia jo valmiita ratkaisuja. Suunniteltu täytäntöönpanoaikataulu on työn laajuuteen verrattuna hyvin haastava myös tietohallinnon osalta, ottaen huomioon valtakunnallisten tietojärjestelmien kehityskustannukset ja -syklin. Esimerkiksi PSOP:n kehittämishanke kesti 3,5 vuotta, kertoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Näin PSOP ja ERP tukevat sote-uudistusta:

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tuo kuntakentälle kokonaan uuden palveluiden tuottamismallin ja tulee olemaan keskeinen työkalu myös sote-uudistuksen toteuttamisessa.

Tiera ERP toimii taas sekä järjestäjän että tuottajayksiköiden yhteentoimivana toiminnanohjausjärjestelmänä tehostaen ja automatisoiden mm. talouden suunnittelua ja ohjausta, tiedolla johtamista ja resurssioptimointia.

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja
jyrki.halttunen@tiera.fi / 045 888 7220