3.11.2016

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö laajenee yhteistyön voimin

Kuntien Tieran hallinnoima PSOP-järjestelmä toimii jo yli kahden miljoonan väestöpeitolla

Kuntien yhteinen Parasta palvelua –toimintamalli ja Tieran hallinnoima PSOP-järjestelmäratkaisu ovat laajentuneet kattavasti koko Suomeen. Palvelun väestöpeitto on jo 2,1 miljoonaa suomalaista. Palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti ja uudet konseptit jaetaan kaikkien PSOP-toimijoiden kesken. Sote-palveluista liikkeelle lähtenyt toimintamalli on myös kuntien sivistystoimen ja yrityspalveluiden käytössä.

Tieran hallinnoima palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP yhdistää kunnat palvelunjärjestäjinä, yritykset palveluntuottajina ja kuntalaiset palveluiden käyttäjäasiakkaina yhteiseen toimintamalliin, jossa asiakkaan valinnanvapaus hoidetaan sujuvasti nettipalvelun avulla. PSOP-järjestelmä on käytössä valtakunnallisesti jo yli kahden miljoonan suomalaisen väestöpeittoalueella Parasta palvelua -ratkaisun perustana.

Uusien käyttöönottojen tehokkuutta parantaa kuntien välinen yhteistyö – parhaat käytännöt ja tehokkaimmat mallit jaetaan avoimesti uusille liittyjille. Uudet tulokkaat puolestaan lisäävät näkökulmia kehitystarpeisiin. Lieto, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ja Seinäjoki sähköistivät vastikään palvelusetelit ja aloittavat PSOPin käytön vielä syksyn aikana.

Toiminnanohjausjärjestelmistä vastaava SAP-koordinaattori Anniina Haavisto kertoo Liedossa tekeillä olevasta käyttöönotosta:

– Järjestelmä on käytössämme marraskuun alusta alkaen. Hyväksymme jatkuvasti uusia palveluntuottajia ja liitämme nykyisiä asiakkaita järjestelmän piiriin. Käyttöönotto on mielestämme sujunut hyvin, olemme pysyneet suunnitellussa aikataulussa. Meille on ollut suureksi avuksi Turun luomat materiaalit, joita olemme saaneet käyttää. Korvaamatonta on ollut myös saamamme tuki niin Turusta kuin Kaarinastakin.

Järjestelmän käyttöä laajennetaan portaittain uusiin palveluihin

Yleisin tapa laajentaa PSOPia on vaiheittainen käyttöönotto eri palvelualueilla. Vaiheittaisilla laajentumisilla varmistetaan tiimeittäin prosessin sujuvuus ja henkilöstön osaaminen loppukäyttäjien palvelussa.

– Järjestelmää käytetään toistaiseksi eniten sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksen puolella, mutta laajentumista tehdään esimerkiksi yrityspalveluihin. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy otti käyttöön sähköisen innovaatiosetelin älykkään kaupungin kehittämiseen tarjottaville ratkaisuille. PSOPia voidaan hyödyntää kaikissa toiminnoissa, joissa määräraha tai palvelu allokoidaan loppukäyttäjälle, vinkkaa liiketoimintavastaava Sari Koljonen Tierasta.

Uusia laajennuksia on parhaillaan käynnissä mm. seuraavissa kaupungeissa:

  • Kuusamossa valmistellaan erikoissairaanhoidon palvelusetelin liittämistä PSOPiin.
  • Helsingissä laajennetaan järjestelmän käyttöä suun terveydenhuoltoon, vammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä lapsiperheiden kotipalveluun.
  • Kouvolassa laajennetaan järjestelmän käyttöä fysioterapian palveluihin.

Oulu puolestaan on laajentanut järjestelmän käyttöä veteraaneille annettaviin palveluihin, saldoseteliä hyväksi käyttäen. Asiakas voi käyttää myönnetyn setelin arvon vapaasti siivous- ja kotipalveluihin, kotisairaanhoitoon ja omaishoidon vapaaseen. Laskutuksen automatisoinnin ohella uusi toimintamalli on parantanut palvelujen käytön seurantaa sekä helpottanut palvelujen suunnittelua.

Uutta kehitetään jatkuvasti

Toimintamallia ja järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Kehitystyössä parannetaan käyttäjäystävällisyyttä ja ratkotaan uusia käyttötarpeita tai poistetaan manuaalisia, päällekkäisiä työvaiheita siirtämällä ne järjestelmäprosessiin. Keskeisiä kehityskohteita ovat myös integraatiot, joista tekeillä ovat muun muassa Pegasos ja Effica -palvelujärjestelmien integraatiot, Kanta-integraatio sekä kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) muutosmääritykset.

Aluetilaisuus Varsinais-Suomessa 16.11.2016

PSOP – Varsinais-Suomen aluetilaisuus pidetään 16.11. Turussa. Tilaisuuteen on kutsuttu Varsinais-Suomen kunnat ja kuntatoimijat. Sami Uotinen Kuntaliitosta kertoo ajankohtaista palvelusetelilainsäädännöstä, Taina Kaila (Turku) ja Marjaana Brunou (Kaarina) avaavat PSOP:in käyttäjäkokemuksiaan ja Pekka Malo (Turku) esittelee järjestelmän käyttöä. Lisätietoja tapahtumasta saa Sari Koljoselta.

Lisätietoja:
PSOP-järjestelmä ja palveluratkaisut
Kuntien Tiera Oy, ratkaisuvastaava Sari Koljonen, gsm 040 556 8201 tai sari.koljonen@tiera.fi

PSOP-järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2014 ja se on vakiintunut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen toiminnan palvelusetelijärjestelmäksi. Ratkaisua laajennetaan käyttötarpeiden perusteella. Digian alustalle rakennettua järjestelmäkehitystä ja palvelutoimintaa koordinoi Kuntien Tiera. Kaikki Suomen kunnat voivat ottaa järjestelmän käyttöön ilman eri kilpailutusta.