17.6.2014

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö laajenee Kaarinaan ja Lohjalle

Suuret kaupungit etsivät ensimmäistä kertaa yhteistyössä ratkaisua hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi. Nyt käytössä on uusi toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, jolla sähköistetään pelkästään edelläkävijäkaupungeissa yli 20 000 palveluseteliä. Seuraavaksi järjestelmän käyttöönottavat Lohjan ja Kaarinan kaupungit.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän 1. vaihe on otettu käyttöön kevään aikana Espoossa, Kouvolassa, Oulussa, Turussa ja Tampereella. Nyt järjestelmän käytön piirissä on jo yli 200 yksityistä palveluntuottajaa ja järjestelmän kautta kaupungit tulevat hallinnoimaan yli 20 eri palvelua, joka tarkoittaa esimerkiksi palvelusetelipuolella yli 20 000  setelin sähköistämistä, kertoo Parasta palvelua -hankkeen ja Kuntien Tiera Oy:n hankejohtaja Johanna Mätäsaho.

Valtakunnallinen Parasta palvelua -malli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä yhdenmukaistaa ja automatisoi nykyisin kunnista toiseen vaihtuvat ja pääosin manuaalisesti toimivat palveluseteli- ja ostopalvelu-järjestelyt. Uusi järjestelmä soveltuu käytettäväksi kunnasta ja palvelusta riippumatta. Samalla järjestelmällä voidaan hallinnoida myös ostopalveluina järjestettäviä palveluja.

– Saman asian tekeminen joka kunnassa erikseen ei ole tehokasta, vaan kustannushyödyt saadaan kehittämällä palveluja yhdessä. Parasta palvelua on esimerkki toimintamalliuudistuksesta, jota kukaan kunta ei olisi pystynyt toteuttamaan yksin, kertoo Kaarinan kaupungin tietohallintojohtaja Kari Hölsö.

Enemmän aikaa hallinnollisesta työstä asiakkaiden palveluohjaukseen

Uuden toimintamallin ja tietojärjestelmän avulla Kaarinassa voidaan hallinnon manuaalisen työn sijasta käyttää enemmän aikaa asiakkaiden palveluohjaukseen ja tarpeen arviointiin. Lisäksi se mahdollistaa paikallisen yrittäjyyden tukemisen sekä muutoksen ulkoisten palvelujen kilpailuttamiseen. Paikalliset yritykset voivat hakeutua palveluntuottajiksi nyt helpommin.

– Nykyinen toimintamalli ei vastaa enää hyvinvointipalvelujen toimintaympäristön vaatimuksiin.Uusi järjestelmä tuo lisäarvoa kaikille osapuolille, niin meille, palveluntuottajille kuin kuntalaisille. Muun muassa palveluntuottajien haku- ja hyväksyntäprosessi nopeutuu ja kuntalaisten valinnanvapaus lisääntyy. Järjestelmä vähentää sekä hallinnollista työtä että parantaa palvelun laadun seurantaa, Kaarinan vanhuspalveluiden johtaja Seija Sjöblom sanoo.

Palveluntuottajat tunnistavat samat hyödyt. Järjestelmän myötä palvelusetelihakemusten tekeminen helpottuu ja kaupunkien päätösten käsittely ja hyväksyntä nopeutuvat.

– Toki kyseessä on iso muutos myös meidän toimintamalleissa, ja siksi on tärkeää että järjestelmän kehitysvaiheissa on tehty ja tehdään tiivistä yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, jotta järjestelmä ei aiheuta kenellekään tuplatyötä, toteaa Mikeva Oy:n Business Controller Satu Simola.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää kehitetään ja käyttöönotetaan vaiheittain. Järjestelmän toinen vaihe tulee käyttöön syksyllä ja valtakunnallisesti palvelu käyttöönotettavissa kesällä 2015. Hankkeen osarahoittajana toimii valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus.

Lisätietoja:

Johanna Mätäsaho
Hankejohtaja, Kuntien Tiera Oy
johanna.matasaho@tiera.fi / 040 670 8448

Taina Kaila
Projektijohtaja, Turun kaupunki
taina.kaila@turku.fi / 050 595 5044