29.1.2018

Markkinaoikeus vahvisti Tieran roolin palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n hallinnoijana

Markkinaoikeus on 22.12.2017 tekemillään päätöksillä hylännyt Polycon Oy:n valitukset ja vahvistanut Tieran roolin lainmukaisuuden horisontaalisen yhteistyön toteuttajana eli palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP:n kansallisen hallintamallin palvelukoordinaattorina. Polycon oli kesällä 2016 tehdyissä valituksissa vaatinut Seinäjoen kaupungin ja Ylä-Savon soten PSOP-hankintojen kumoamista.

Markkinaoikeuden mukaan ”Kuntien Tiera edustaa sopimuksessa omistajakuntia. Näin ollen hankintayksiköillä ja Kuntien Tiera Oy:llä on yhteinen tavoite, joka liittyy niille yhteisen tietojärjestelmän hoitoon ja sopimuskokonaisuuteen liittyviin velvoitteisiin”. Markkinaoikeus toteaa edelleen, että ”….hankintayksikön ja Kuntien Tiera Oy:n välisessä järjestelyssä on kyse aidosta hankintayksiköiden välisestä yhteistyöstä yhteisen tehtävän hoitamiseksi”.

Markkinaoikeuden tuoreet ratkaisut selkeyttävät Tieran asemaa PSOP:n kansallisesta hankintamallista vastaava tahona. Tiera vastaa tehtävistä, joilla ylläpidetään PSOP:n käyttäjäorganisaation operatiivista yhteistyötä, sisältäen toimittajayhteistyön, sidosryhmäyhteistyön sekä osapuolten muun keskinäisen yhteistyön. Jatkossa Tieralla on selkeä juridinen tuki toteuttaa ja vastata horisontaalisesta yhteistyöstä myös muissa organisaatiorajat ylittävissä palveluratkaisuissa.

Kuntatoimijoiden omistama ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen

Parasta palvelua -toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP on kuntatoimijoiden täysin omistama. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailutti yhdessä Kuntien Tiera Oy:n kanssa yhteishankintayksikkönä PSOP-järjestelmää koskevan hankinnan hankintalain mukaisena puitejärjestelynä vuonna 2013. PSOP-järjestelmän toimittajaksi valittiin Digia Finland Oy, jonka kanssa solmittiin puitesopimus 20.9.2013.  Digia Finland Oy toimittaa palvelua lukuisille kunta-asiakkaille puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti.

– PSOP on valtakunnallinen ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen. Palvelu on 21 kuntatoimijan käytössä ja sen piirissä on jo 2,7 miljoonan ihmisen väestöpohja. Jo puolet maakunnista hyödyntää ratkaisua ja tilityksiä järjestelmän kautta maksetaan vuosittain lähes 300 miljoonaa euroa. Olemme luonnollisesti erittäin tyytyväisiä, että Markkinaoikeuden ratkaisu vahvistaa asemaamme, sanoo liiketoimintapäällikkö Sari Koljonen.