24.5.2022

Mäntsälän kunta hankkii Tiera City -ratkaisun

Kuntien Tiera ja Mäntsälän kunta ovat sopineet Tiera Cityn hankinnasta. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Ratkaisu toimitetaan SaaS-mallisesti palveluna.

Sopimus kattaa useita Tiera Cityn toiminnallisia osakokonaisuuksia, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä koulutukset. Hankinnan myötä Mäntsälä modernisoi maankäytön suunnittelun järjestelmänsä.

”Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa Mäntsälälle yhtenäisen kaupunkimallipohjaisen tiedonhallinnan, niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti. Olemme iloisia allekirjoitetusta sopimuksesta, joka vahvistaa Tieran ja Mäntsälän yhteistyötä ja luo edellytykset pitkäjänteisen palveluiden kehittämisen yhdessä” toteaa Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Järjestelmän käyttöönoton suunnittelu on alkamassa ja ensimmäinen osakokonaisuus on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön loppuvuodesta. Ensimmäinen vaihe kattaa kaupunkimallin (tietovarasto) sekä prosessiohjauksen, paikkatiedon hallinnan, lupahallinnan, kaavoituksen ja ajantasakaavat. Vuoden 2022 ja 2023 vaihteessa vuorossa on väestötiedot-osio.

Mäntsälän kunta osallistui edelläkävijäkuntana ratkaisun määrittelyyn ja kilpailutuksen valmisteluun ja on toinen Tieran omistajakunta, joka ottaa Tiera Cityn käyttöön.

Maankäytön kokonaisratkaisun kilpailutusta alettiin suunnitella vuonna 2019 viiden edelläkävijäkunnan sekä Kuntien Tieran kesken vuonna 2019. Mäntsälässä todettiin, että projekti olisi ollut pienelle kunnalle yksin mahdoton, mutta yhdessä toimien saatiin luotua vaatimusmääräykset kilpailutukselle. Seuraavaksi projektissa on vuorossa käyttöönoton suunnittelu ja käyttöönotto tämän vuoden aikana.

”Tarve muutokseen lähti siitä, että käytössä oleva järjestelmä koostuu eri ohjelmistotalojen ratkaisuista. Aineiston vieminen ohjelmasta toiseen vaatii konvertointia ja kokonaisuuden hallinta on hankalaa. Nyt saamme tietokantaratkaisun, jossa tieto tallennetaan vain kerran. Tässä tulemme säästämään henkilökunnan työaikaa, kun samaa tietoa ei ylläpidetä monessa paikassa. Samalla aineiston eheys ja ajantasaisuus paranee. Odotan innolla, että saamme käyttöömme nykyaikaisen kokonaisuuden paikkatiedon, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan käyttöön.” kommentoi Mäntsälän kunnan paikkatietoinsinööri Janet Nordman.

Lisätietoja:

Mäntsälän kunta: Janet Nordman, Paikkatietoinsinööri. +358 314 5452

Kuntien Tiera: Kai Pousi, Liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut +35840 585 5400