13.3.2020

Tieran yleinen varautumissuunnitelma koronavirusta (COVID-19) varten

Tiera seuraa aktiivisesti koronavirukseen liittyvää viranomaisviestintää ja uutisointia. Tieran Korona-varautumisryhmä kokoontuu päivittäin klo 07.45-08.15.

Tieralla on toimivat kommunikaatiotyökalut ja järjestelmät, jotka mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman työn. Olemme vahvasti siirtymässä etätyöhön kaikilla palvelualueilla, joissa se on palvelun tuottamisen luonteen kannalta mahdollista. Olemme estäneet täysin tuotantotilaluokitelluissa tiloissamme ulkopuolisten sekä tuotantoon liittymättömien tieralaistenkin asioinnin. Tieralla on lisäksi kattava alihankintaverkosto, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden sellaisessa tilanteessa, jossa oma palveluhenkilöstömme tai osa heistä olisi estynyt tekemään työtehtäviään.

Tieralla on laadittu varahenkilösuunnitelmat sekä selkeät toimintaohjeet henkilöstölle epidemian ehkäisemiseksi sekä toiminnasta mahdollisen tartuntaepäilyjen varalta. Kaikille asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville sekä palvelutuotantoon osallistuville henkilöille on nimetty varahenkilöt. Tuotannon ohjeet on dokumentoitu palvelunhallintajärjestelmiin varahenkilöiden käytettäväksi.

Tieran myynti-, asiakaspalvelu- ja palveluntuottoon liittyvät tehtävät on hajautettu usealle eri paikkakunnalle kotimaassa. Loppukäyttäjien helpdesk-palveluita tuotetaan Suomessa. Olemme pyytäneet toimittajiltamme varautumissuunnitelmat ja käymme jatkuvaa keskustelua toimittajiemme kanssa tilanteesta.

Matkustuksen osalta noudatamme viranomaisohjeita matkustamisesta. Kiinnitämme erityisestä huomioita palveluiden tuottamiseen osallistuvien avainhenkilöiden matkustamiseen.

Tieralle asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien hyvinvointi sekä palveluiden tuottamisen jatkuvuuden turvaaminen asiakkaille on ensisijainen prioriteettimme. Käymme jatkuvaa dialogia toimittajiemme kanssa ja kunnioitamme asiakkaiden omia ohjeistuksia sekä huolehdimme kaikin tavoin henkilöstömme ja alihankkijoidemme hyvinvoinnista.

Selvitämme kaikki vaihtoehdot, jotta voimme taata palvelujemme keskeytyksettömän toiminnan ja täyttää asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin.

Tiera pyrkii kaikissa olosuhteissa turvaamaan palvelunsa ja täyttämään sopimusvelvoitteensa. Mikäli palvelutuotanto tästä huolimatta ylivoimaisen esteen vuoksi häiriintyy tai Tiera ei muuten pysty täyttämään velvoitteitaan, ilmoitamme siitä viipymättä sopimuksessa nimetylle yhteyshenkilölle ja tiedotamme jatkotoimenpiteistä.

Yhteyshenkilö

Johtaja Kari Hyvönen, kari.hyvonen@tiera.fi, 040 529 1528

Lisätietoa palvelukohtaisesta varautumisesta löydät täältä