12.6.2020

KHO ei antanut valituslupaa Tiera verkkokaupasta valittaneelle

Markkinaoikeus hylkäsi valituksen Tieran verkkokaupan järjestämisestä väliaikaisella sopimuksella huhtikuussa 2019. Markkinaoikeus asettui päätöksessään täysin Tieran kannalle.

Valittaja pyysi Korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutoksenhakulupaa, mutta ei sitä saanut. Tästä Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen 4.6.2020. Väliaikaista järjestämistä koskeva Markkinaoikeuden päätös on nyt lainvoimainen.