14.9.2022

Järvenpään kaupunki hankkii Tiera City -ratkaisun

Kuntien Tiera Oy ja Järvenpään kaupunki ovat sopineet Tiera Cityn hankinnasta. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Ratkaisu toimitetaan SaaS-mallisesti palveluna.

Sopimus Järvenpään kanssa kattaa useita Tiera Cityn toiminnallisia osakokonaisuuksia, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä, ulkoisia integraatioita sekä koulutukset. Hankinnan myötä Järvenpää uudistaa maankäytön suunnittelun järjestelmänsä.

”Tietomallipohjainen ja prosessiohjattu rakennetun ympäristön tietojen hallinta mahdollistaa Järvenpäälle yhtenäisen kaupunkimallipohjaisen tiedonhallinnan. Olemme iloisia allekirjoitetusta sopimuksesta, joka vahvistaa Tieran ja Järvenpään yhteistyötä ja luo edellytykset pitkäjänteisen palveluiden kehittämisen yhdessä” toteaa Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Järjestelmän käyttöönoton suunnittelu on alkamassa ja ensimmäinen osakokonaisuus on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön alkuvuodesta 2023. Hankinta kattaa kaupunkimallin (tietovarasto) ja prosessiohjauksen, karttatiedon hallinnan, lupahallinnan, kaavoituksen ja ajantasakaavat, maaomaisuuden- ja infraomaisuuden hallinnan sekä maanvuokralaskutusosion.

Järvenpään kaupunki osallistui edelläkävijäkuntana aktiivisesti ratkaisun määrittelyyn ja kilpailutuksen valmisteluun ja on kolmas Tieran omistajakunta, joka ottaa Tiera Cityn käyttöön.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki

Joona Majurinen

040 3153610 

joona.majurinen@jarvenpaa.fi