12.2.2014

Espoo, Lahti ja Turku käynnistävät Suomeen neljä osaamiskeskusta yhteistyössä Tieran kanssa

Espoon, Turun ja Lahden kaupungit ovat päättäneet ryhtyä käytännön toimiin kuroakseen kiinni kuntakentän kestävyysvajeen kuntien yhteistyön avulla.

Kaupunkien yhteistyön pohjaksi rakennetaan yhteistyössä Tieran kanssa neljä yhteiskäyttöistä osaamiskeskusta, joiden tavoitteena on kehittää, järjestää ja tarjota yhteisiä ICT-palveluita koko kuntakentälle. Tieran omistajina on tällä hetkellä yhteensä 196 Suomen kuntaa ja 40 kuntayhtymää.

Espoon, Turun ja Lahden osaamiskeskukset ovat ensimmäinen konkreettinen vaihe osana kuntien yhteistoiminnan osaamiskeskusverkoston rakentamista. Nyt perustettavien osaamiskeskusten on tarkoitus olla uskottava, kriittisen rajan ylittävä pohja Tieran omistajaverkoston yhteistyölle, johon myös muiden kuntatoimijoiden on helppo liittyä mukaan.

Osaamiskeskukset ja niiden painopistealueet ovat:

  1. Infrapalvelukeskus, joka aloittaa käyttö- ja pilvipalveluiden toimittamisen helmikuussa 2014.  Infrapalvelukeskus tarjoaa palveluitaan kaikille Tieran asiakkaille.
  2. ERP-osaamiskeskus, jonka tehtävänä on yhtenäistää kuntien palvelu-, talous- ja toiminnanohjaus yhteisten tietojärjestelmien avulla. ERP-osaamiskeskuksen tarkoituksena on yhdistää kuntien aiemmin toteuttamat ERP-ratkaisut yhteiseksi valtakunnalliseksi ratkaisuksi, ja yhdistää asiakaskuntien panostukset kuntien päättäjiä paremmin palvelevan toiminnanohjausmallin kehittämiseksi.
  3. Sähköisen asioinnin osaamiskeskus, jonka tehtävänä on mahdollistaa toimialojen arvopalvelujen tarjoaminen verkossa sekä digitalisoinnin kautta saavutettavat kustannussäästöt.
  4. Yhteentoimivuus ja ratkaisut -osaamiskeskus, jonka tehtävänä on modulaaristen tietojärjestelmien rakentaminen kunnan eri toimialoille Viron mallin mukaista kansallista palveluväyläarkkitehtuuria hyödyntäen. Esimerkkinä tämän osaamiskeskuksen tehtäväkentästä on terveydenhuollon toiminnan tehostaminen.

Osaamiskeskukset auttavat kuntia toiminnan tehostamisessa

Suomessa on tultu tilanteeseen, jossa kuntien kestävyysvajeen umpikurominen onnistuu ainoastaan käytännön toimien kautta: toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen avulla.

– Edessämme on muun muassa muutosvaiheessa olevan sote-sektorin tehostaminen. Osaamiskeskuksilla ja kuntien yhteistyöllä tavoittelemme skaalautuvuutta ja monistettavuutta. Paras tapa parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja osaamisverkostojen rakentamiseen kulkee käytännön hankkeiden kautta, sanoo Lahden kaupungin konsernijohtaja Mika Mäkinen.

Keskeistä on kuntien talouden ja toiminnan suunnittelun uudenaikaistaminen yhteisten prosessien ja tietojärjestelmien avulla.

– Rakennamme uuden Palvelujen Ohjausmallin, jossa kunnan reaali- ja rahaprosessit integroidaan yhteiseen ERP-järjestelmään. Turun, Espoon ja Lahden yhteistyöllä saavutetaan ratkaisujen käyttöönoton tehokkuuden kannalta kriittinen volyymi, jotta toimintamallit olisivat kustannustehokkaita. Ratkaisut suunnitellaan valmiiksi niin, että ne sopivat pienempienkin yksiköiden käyttöön, jatkaa Turun kaupungin talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho.

Espoon kaupungin ICT-johtaja Matti Franck toteaa, että edes Suomen toiseksi suurimmalle kaupungille ei ole mahdollista rakentaa kaikkia tarvittavia ratkaisuja yksin.

– Tavoitteena on paitsi Espoon kaupungin omien niin myös koko kuntakentän palveluprosessien parantaminen sekä päällekkäisten ja turhien investointien välttäminen.  Uudet yhteiset palveluinnovaatiot on pystyttävä toteuttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Suuri määrä uusia sähköisiä palveluja on saatava kuntalaisten käyttöön lyhyessä ajassa. Kuntien on yhdistettävä osaamisensa ja resurssinsa, jotta saamme järkevillä kustannuksilla kehitettyä ja otettua käyttöön suuren määrän uusia palveluita.

Tavoitteena 3-5 % säästö kuntatalouden ulkoisiin menoihin

Kolme edelläkävijäkaupunkia näkevät yhteistyön tärkeyden ja sijoittavat omaa rahaa toiminnan käynnistämiseen. Osana osaamiskeskusten käynnistämistä ovat Espoo, Turku ja Lahti ovat myöntäneet Tieralle pääomalainan, jolla halutaan vahvistaa Tieran toimintavalmiuksia ja tukea Tieran kasvua kansallisten muutosten mahdollistajaksi. Kuntien näkökulmasta tarve Tieran kaltaiselle toimijalle on ilmeinen.

Tieran yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintaprosessien tehostumisesta ja tarkoittaa vuositasolla noin 120–200 miljoonan euron säästöpotentiaalia. Espoon, Turun ja Lahden tavoitteena on tästä viidesosa.

– Osaamiskeskusten perustaminen on merkittävä toiminnallinen muutos Tierassa ja askel tuotteiden tekijästä aidoksi kuntien yhteistyön mahdollistajaksi. Osaamiskeskuksilla haemme noin 30 % kasvua liikevaihtoomme vuodelle 2014, kertoo Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tiera on viime kuukausina muuttanut toimintamalliaan merkittävästi: tavoitteena on asiakaslähtöisen työn lisääminen ja laskutettavuusasteen nostaminen hallinnon keventämisen ohella. Samaan aikaan kun osaamiskeskukset vaativat uutta osaamista, edellyttää nyt käynnissä oleva rakennemuutos yhtiöltä kuitenkin myös sopeutustoimia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen
jyrki.halttunen(at)tiera.fi / 045 888 7220