tammikuu 2020

Palvelusetelit – enemmistön tahto

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaiseman tutkimuksen mukaan kuntatalouden vahvistamiseksi tehtävistä toimenpiteistä eniten kannatusta saa ehdotus: ”Asuinkuntani tulee jakaa palveluseteleitä, jolloin kuntalaiset itse päättävät keneltä palvelut ostavat.” Enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista suhtautuu palvelusetelien jakamiseen myönteisesti pois lukien vasemmistoliiton tukijat.

Mikä on palveluseteli?

”Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.  Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.” Näin kertoo Kuntaliitto omilla palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta kertovilla sivuillaan.

Itse näkisin, että palvelusetelit voisi rinnastaa osittain lounasseteleihin, kun tästä palveluiden järjestämisen merkittävästä instrumentista kerrotaan asiasta vihkiytymättömälle, toki sillä erotuksella, että palvelusetelin saaja ei maksa tyypillistä 75% osuutta työnantajalleen.

Palvelusetelillä on myöntäjän määrittelemä arvo ja se on henkilökohtainen. Setelillä voi maksaa setelin arvon verran palvelua, ja palvelun maksaessa enemmän kuin setelillä on arvoa, maksetaan loput omasta pussista. Joskus toki seteli voi olla omavastuutonkin.

Palveluntuottajan voi setelin saaja valita itse siitä joukosta, joka täyttää palveluntuottamisen edellytykset, eli vähimmillään:

  • on rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin.
  • täyttää kulloinkin voimassa olevat edellytykset sitä koskevasta erityislainsäädännöstä eli lähinnä yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisestä terveydenhuollosta annetuista laeista.
  • tuottaa vähintään yhtä hyvää palvelua kuin kunnan oma
  • hankkii vastuuvakuutuksen
  • esittää hinta- ja yhteystiedot netissä
  • osoittaa palvelun vastuuhenkilön
  • pyrkii hyvään asiakastyytyväisyyteen
  • noudattaa lakia, viranomaismääräyksiä ja ohjeita
  • sitoutuu noudattamaan järjestäjän erityisvaatimuksia
  • hyväksyy järjestäjän oikeus hyväksynnän peruttamiseen.

Palveluntuottamisen edellytysten täyttäminen on verrattain vaivatonta, mutta niiden täyttämisen osoittaminen palvelun järjestäjälle on ollut pitkään manuaalisissa malleissa verrattain työlästä. Myös palvelutapahtumien toteumien välitykset järjestäjille vielä moninaisine maksatusprosesseineen on ollut yllättävänkin raskasta.

Tieran PSOP säästää 80 prosenttia hallinnon työaikaa

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOPilla ovat kunnat onnistuneet vähentämään kaikkiin palveluseteleihin liittyviin hallinnollisiin ja asiakasrajapinnoissa tapahtuviin töihin menevää aikaa yli 80 prosenttia. Tämä tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että se mihin meni ennen viiden henkilön työpäivät, onnistuu jatkossa yhden henkilön työpanoksella.

Mitä palveluita kunnan tulisi sitten viedä palvelusetelille? Lyhyt vastaus on: kaikki. Pidempi vastaus on: ainakin ne mitä nyt järjestetään ostopalveluna. Eri kunnat järjestävät jo PSOPissa palveluseteleillä kaikkia palveluita pyykkipalveluista suun terveydenhuoltoon ja digituesta eri kestoisiin palveluasumisiin vammaisille ja vanhuksille.

Aikaa vapautuu myös kilpailuttamiselta

Kun palvelua järjestetään palvelusetelillä, ei kunnan tarvitse tehdä raskasta ja kallista kilpailutusta, jota sitten markkinaoikeudessa väännetään pitkiä aikoja.

Palvelusetelit mahdollistavat läpinäkyvän, markkinaehtoisen toiminnan, ja kuntalainen voi valita palveluntuottajan juuri sillä perusteella, joka hänelle on tärkeä. Perusteita valinnalle voi olla hinta, palveluntuottajan koko, liikevaihto, asiakastyytyväisyys, palvelutalon ikä- tai sukupuolijakauma, palvelutalon muiden asiakkaiden palvelutarpeen määrä, kotimaisuusaste tai ehkä jopa kotimaahan maksettujen verojen määrä suhteessa liikevaihtoon.

Kuinka saadaan uusia palveluita palvelusetelille kuntalaisen hyväksi?

Uusi palvelu saadaan palvelusetelille yleensä kartoittamalla palvelun perustiedot, tuotteistamalla palvelu palvelusisällöiksi sekä luomalla palvelusetelin sääntökirja, johon palvelun tuottaminen perustuu. Parasta uuden palvelun viemisessä palvelusetelille on, että yleensä joku toinen kunta on tämän tehnyt jo. Pyörää ei tarvitse siis keksiä uudestaan, vaan olemassa olevia malleja voi hyödyntää. Näin harmonisoidaan palveluita alhaalta ylöspäin.

Soitin alkuviikosta kuntani suun terveydenhuoltoon ja tiedustelin aikaa hampaiden tarkastukselle. Minulle kerrottiin huomattavan pitkistä jonoista ja, että aikaa ei tulisi pitkään aikaan löytymään. Kysyin palvelusetelimahdollisuudesta ja palveluseteli laitettiinkin minulle postiin. Setelillä saan valita 15 eri palveluntuottajan lähes sadasta eri hammaslääkäristä itselleni sopivan. Tiedän jo nyt saavani palvelua samana päivänä, kun saan palvelusetelin.

Pekka Malo, ratkaisupäällikkö, hyvinvointipalvelut

Lisätietoa Kuntien Tieran PSOP:stä:
Ilmoittaudu TieraCafé-webinaariin 17.1.2020 klo 9-10:
Palveluseteli- ja ostopalvelu-järjestelmä PSOP – kohti ketterämpää kehitystä