helmikuu 2021

Palveluiden optimoinnin tärkeys – Tiera Optima

Kirjoitin jokin aika taaksepäin blogitekstin kauppamatkustajan ongelmasta.
Kurkkaa blogi Kotihoito ja kauppamatkustajan ongelma tästä >>

Blogi käsitteli tunnettua laskennallista ongelmaa, jossa kauppamatkustaja tietää kaupunkien väliset etäisyydet, aikoo käydä kaikissa kaupungeissa ja laskee itselleen lyhyimmän reitin. Vertasin kauppamatkustajan ongelmaa kotihoitotiimien asiakaskäyntien organisointiin ja toteamukseen, jossa huomattiin ratkaisuvaihtoehtojen ylittävän tunnetun maailmankaikkeuden atomien määrän.

Tiera Optima kilpailutettiin vuoden 2020 kesällä uudestaan, ja uusi kilpailutus mahdollistaakin aiemman kotiin annettavien palveluiden optimoinnin lisäksi myös muidenkin kuin kotiin annettavien palveluiden optimoinnin.

Edellä mainitut mahdollisuudet yhdessä tarkoittavat esimerkiksi päivätoiminnan, ateriapalveluiden, kuljetusten, hoitotarvikejakelun ja sisäisen postin optimointia. Lyhyesti vielä: ”Mikäli palvelulla on jotain logistisia tai henkilökuljetuksiin liittyviä piirteitä, on väistämätöntä, että palvelun optimointi tuottaa mitattavia ja todennäköisesti merkittäviä kustannussäästöjä.”

Kotihoito on rajoituksineen, vaatimuksineen, parikäynteineen, palvelu- ja hoitosuunnitelmineen, erityisosaamisineen ja esimerkiksi aikakriittisine käynteineen huomattavan monimutkainen palvelukokonaisuus.

Mikäli kotihoidon optimointi onnistuu, ja optimointiohjelma pääsee puolen prosentin sisään optimaalisesta tai absoluuttisesta ratkaisusta muutamassa sekunnissa, käyttää järjestelmä parhaita heuristisia tekoälyalgoritmeja sekä hyödyntää parhaita tunnettuja ratkaisuja eri reititysongelmasarjoissa. Mikäli kotihoidon optimointi onnistuu, onnistuu muidenkin palveluiden optimointi paremmin kuin hyvin.

Optima palvelee kotihoidosta kuljetuksiin

Hypätään nyt kotihoidosta kuljetuksiin. Kuljetusten optimointia määrittelevät kuljetustilausaineisto, tilauskohtaiset vaatimukset, kalustovaatimukset sekä lakisääteiset vaatimukset. Seuraavat askeleet kustannustehokkuuteen ovat ajoneuvojen määrän sekä kuljetun matkan minimoinnit. Mikäli nämä askeleet otetaan vielä nopeasti, esimerkiksi Tiera Optimalla, saadaan optimaaliset reititykset, kapasiteetit ja kalustomäärät sekunneissa.

Optima mahdollistaa myös suurten massojen kokonaisvaltaisen optimoinnin, eikä ongelmaa tarvitse jakaa osiin. Lisäksi Optima tarjoaa asiantuntijapalvelut, joiden avulla on muunmuassa mahdollista simuloida muutoksia ja mitoituksia kartalla reaaliajassa ja saada nopeasti ja helposti vastauksia alueiden sekä tiimien parhaaseen mahdolliseen rakenteeseen.

Kuljetusten optimoinnilla voi siis vastata moniin erilaisiin logistisiin kysymyksiin, kuten:

  • Miten kouluverkon muutokset vaikuttavat koulukuljetuksiin?
  • Mikä on kuljetuskustannusten muutos suhteessa kouluverkon supistamisella saatuihin säästöihin?
  • Miten kuljetukset tulisi kilpailuttaa?
  • Minkälainen kilpailutusmalli tulisi kokonaisuudessaan edullisimmaksi ja vastaisi tarpeeseen?.

Optimointipalvelulla luodaan kokonaiskuva asiakkaan kuljetusten nykytilanteesta ja esitetään vaihtoehtoisia, nykyistä kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa kuljetuspalvelut. Projektin tavoitteena voi olla kustannustehokkaan vakioreitityksen selvitys, tasapainoisten alueiden selvitys reitityksen pohjaksi tai tarvittavan kaluston optimaalisen lukumäärän ja kapasiteetin selvitys.

Skenaarioiden avulla kokeillaan erilaisia vaihtoehtoja ja tutkitaan erilaisten reunaehtojen muutosten vaikutusta kokonaisuuteen. Kaikki optimoinnin tuottamat reitit ovat aina toteuttamiskelpoisia palveluaikojen, kyydissäoloaikojen ja odotusaikojen suhteen.

Mitä Tiera Optima -palvelun avulla saavutetaan

Palvelun avulla autamme jalostamaan tavoitteen ja kysymyksen, johon optimoinnilla halutaan vastata. Autamme lisäksi tausta-aineiston koostamisessa. Suoritamme optimointilaskennan, välikatselmoimme tulokset yhteistyössä ja työstämme lopulliset tulokset keskustelun pohjalta. Tulosten pohjalta tuotamme yhteenvedon sekä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja esittelemme sen halutulle kokoonpanolle.

Resurssitarve pienenee optimoinnin tuloksena ja arkijärjellä tämä tarkoittaa enemmän ajettuja kilometrejä kokonaisuudessaan1. Tästä huolimatta ajetut kokonaiskilometrit pienenevät parempien reititysten ansiosta. Kuljetuksissa säästö on tyypillisesti yli 20% kilometreistä ja matka-ajoista. Tämä tarkoittaa myös saman verran säästöä matka-ajoissa, polttoaineissa sekä kaluston kulumisessa.

Haluatko kysyä palvelusta lisää? Asiakasvastaavamme palvelevat mielellään.

Kirjoittaja: Pekka Malo, ratkaisupäällikkö, Kuntien Tiera Oy

1Liikkuvan kaluston määrän pienentyessä käytettävissä olevan kaluston reitit pitenevät, ja siirtymisiä on enemmän. Reittien optimointi Tiera Optimalla vähentää kuitenkin kokonaiskilometrejä vielä siitäkin, mitä ne olivat alun alkaen.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut