huhtikuu 2020

Henkilöstön huomioiminen ulkoistuksissa

”Pidämme huolta ja viihdymme työssämme. Arvostus ja luottamus ovat yhteistyömme perusta. Meillä on positiivinen työilmapiiri ja teemme töitä sen eteen, että kaikki tieralaiset viihtyvät työssään. Kannamme vastuun itsestämme sekä huolehdimme toisistamme.”

Edellä oleva lainaus on yksi Tieran neljästä arvosta. Tämän, henkilöstön itsensä määrittelemän arvon, päälle on hyvä rakentaa henkilöstöä arvostavaa työyhteisöä. Samalla ajatuksella lähestymme mahdollisia tulevia tieralaisia, kun keskustelemme mahdollisista liikkeenluovutuksista ja henkilöstön siirroista.

 

Miten henkilöstö huomioidaan ulkoistuksissa?

Tieran tahtotila on päästä mahdollisimman aikaisin tutustumaan uusiin työntekijöihin. Haluamme olla hyvissä ajoin rakentamassa luottamusta ja kertomassa millaista työskentely Tierassa on.

Kokemuksen kautta olemme tunnistaneet ne asiat, jotka ihmisiä askarruttavat, kun organisaatiossa nousee esille mahdollisuus liikkeenluovutuksesta ja henkilöstösiirroista. Kerromme, että työehtosopimuksemme on miltei täysin sama kuin kuntasektorin KVTES, lomia on saman verran ja työn tulevaisuus on turvattu valtakunnallisen organisaation myötä.

Toki työnkuva saattaa joillakin muuttua. Muutoksilla pyritään aina edistämään työntekijän urakehitystä ja varmistamaan, että jokaisella on ne taidot, joita oman työn hoitaminen vaatii.

 

Mentori – kuka, mikä ja miksi?

Haluamme tarjota uusille Tieralaisille mahdollisimman matalan kynnyksen päästä taloon sisälle. Tämän vuoksi käytössämme on mentorit.

 

 

 

 

 

 

Jokaiselle uudelle Tieralaiselle nimetään mentori, joka on pidempään Tierassa ollut työntekijä tuntien talon tavat ja käytännöt. Näin saamme uudelle työntekijälle ensikäden tietoa siitä, miten talossa toimitaan. Mentorilta voi kysyä niitäkin asioita, joita esimerkiksi esimieheltä ei uskalla. Samalla mentorit saavat hyvää kokemusta, miten asioita on tehty muissa organisaatioissa, ja hyvät käytänteet otetaan osaksi Tieran toimintatapaa.

 

Uudet mahdollisuudet

Tieran ICT-palveluissa työskentelee tällä hetkellä jo yli 120 henkilöä, ja toimintamme on valtakunnallista. Tämä antaa monille asiantuntijoille erinomaisen mahdollisuuden keskittyä tiettyyn tehtäväkenttään ja kehittää omaa osaamistaan maan huipuksi.

Urakehitykseen panostetaan erilaisten urapolkujen muodossa. Valtaosa tehtävistä voidaan suorittaa paikasta riippumatta ja asiakkaat ovat laajalla alueella ympäri Suomea. Etätyö ei ole meillä vain mahdollisuus vaan aito tapa toimia päivittäin.

 

Hienoja sanoja vai oikeita tekoja?

Viimeisen puolen vuoden aikana olen päässyt olemaan mukana kahdessa eri liikkeenluovutuksessa. Näiden myötä uusia tieralaisia on tullut taloon yli 20. Useissa heidän kanssaan käymissäni keskusteluissa on tullut esiin se pelko ja epätietoisuus, mikä liikkeenluovutuksiin liittyy.

Samalla olen saanut ilokseni huomata, että uudet tieralaiset ovat kokeneet tulleensa lämpimästi vastaanotetuiksi. Aluksi muutoksessa asiat ovat epäselviä ja uusia, mutta viikkojen kuluessa asiat kirkastuvat.

”Muutos on aina mahdollisuus, kunhan vain pitää oman mielen avoimena eikä pelkää uusia haasteita.”

Ylpeänä tieralaisena voin sanoa, että kirjoitukseni alussa oleva Tieran arvo ei ole vain kauniita sanoja, vaan ihan oikeita tekoja. Asioita, joilla rakennetaan parempaa tulevaisuutta niin meille tieralaisille kuin meidän asiakkaillemmekin.

 

Jani Setälä
tuotantopäällikkö, ulkoistuspalvelut
Kuntien Tiera Oy