marraskuu 2020

DigiOne – oppimisen uusi ekosysteemi: tunnelmia kick off -tilaisuudesta

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua…  

Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun voin blogin aloittaa näin. Kyse ei ole kuitenkaan urheilujuhlasta vaan yhteistyön julkaisusta ja siihen liittyvästä kick off -tilaisuudesta marraskuun 11.: DigiOne – ainutlaatuinen koulutuksen yhteistyö käynnistyy viiden kaupungin ja Kuntien Tieran toimesta.  

11.11.2020 on merkittävä päivämäärä sekä Kuntien Tieran, viisikkokaupunkien eli Vantaan, Espoon, Tampereen, Oulun ja Turun osalta, mutta myös oman työni ja tiimini kannalta.

Ilmassa leijuvaa pohdintaa: 

-Mistä Digionessa on kysymys… Isoissa saappaissa mennään, tuntuu vielä väljältä.
-Yksi arvo on oppiminen – kaikkien meidän oppiminen. Luovat ratkaisut, niitä tarvitaan ja haetaan.

Tähän asti tässä yhteistyössä olemme pohtineet reunaehtoja yhteistyölle, hieroneet sopimusta ja sopimusehtoja sekä strategisia asioita. Päätökset on nyt tehty kunnissa ja Tieran hallituksen toimesta. Nyt viimeistään alkaa konkreettinen työ DigiOnen edistämiseksi koko Suomen käyttöön. Olemme tekemässä jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty.

 

DigiOne hankkeen kuntayhteinen lähtölaukaus

Jokaisesta viisikkokunnasta on nimetty hankepäällikkö tekemään tätä työtä. Hankepäälliköt ovat pääsääntöisesti opettaja- ja rehtoritaustaisia opetuksen osaajia.

-Vantaa: Anna Österman (Toimii myös DigiOne -hankepäällikkönä.)
-Turku: Seppo Pukonen
-Oulu: Jukka Miettunen
-Tampere: Jasmina Järveläinen
-Espoo: Petri Elsilä

DigiOne on suuri yhteistyöponnistus ja työ tulee olemaan pitkäjänteistä. Tähtäimenä on luoda digitaalinen palvelualusta, oppimisen uusi ekosysteemi, jonka keskiössä on oppija ja oppiminen. Yhteistyötahoja ydinryhmän (viisikkokunnat ja Tiera) lisäksi on paljon muitakin sidosryhmiä, joita tarvitaan tässä työssä. Kolmen vuoden päästä konkretiaa pitäisi olla jo valmiina ja uusi kehittämisen vaihe voidaan aloittaa.

 

Tätä kick off -hetkeä oli odotettu pitkään, ja on hienoa nähdä, että tavoitteet ja tehty työ realisoituivat tähän pisteeseen. Nyt innostetaan tekijöitä, kääritään hihat konkreettiseksi tekemiseksi, jaetaan roolit ja osaprojektien mahdolliset vastuut kuntien kesken. Rakennettavan teknologisen ympäristön lisäksi tärkeämpää on synnyttää ekosysteemi ja toimintakulttuurin muutos. DigiOne on tietojärjestelmä ja toimintakulttuuri – yhdessä.

 

DigiOnen tahtotiloja ja tavoitteita

DigiOne avainsanoja ovat: Tiedolla johtaminen, ekosysteemin rakentaminen ja toiminnan muutos. Opetussuunnitelmatyö on tärkeässä roolissa DigiOnessa. Palvelut kootaan yhdelle palvelualustalle. Manuaalisista työtehtävistä halutaan karsia ja hyödyntää mm. automaatiota ja tukea prosessien sujuvuutta. Prosessien harmonisointi ja tiedon oikeellisuus on myös tärkeä tavoite. Toiminta tapahtuu oppimisessa ja opettajuudessa.

Kuuntelin puheenvuoroja ja tällaiset lauseet tarttuivat mukaan:  

”Hemmetin hienoa lähteä mukaan.”

”Olo on kuin ekaluokkalaisella ensimmäisellä koulupäivänä. Reppu selässä odotetaan mitä tulee.”

”Urallani ehdottomasti hienoin hanke olla mukana.”

”Oppimisen ilo – toiminta tapahtuu oppimisessa ja opettajuudessa.”

”Voiko tämän suurempaa asiaa olla olemassa, mitä nyt olemme tekemässä?”

”Maailmanluokan innovaatio ja palvelukokonaisuus”

”Oikea innovaatio ja kehittäminen tapahtuu kouluissa, tekijöitten joukossa.”

”Kaikkein tärkein asia elämässä on oppiminen.”

 

Osa-alueita DigiOnessa on monta, joita pitäisi yhtä aikaa rakentaa käyttäjät ja toimijaroolit sitouttaen: alustan rakentaminen, toiminnan muutos, ekosysteemiyhteistyö. Vaaditaan uudenlaista ajattelua, miten asioita tehdä toisin, mutta myös päätöksentekokykyä ja yhteistyötä koko kehittämisprosessissa määrittelystä teknologiseen toteutukseen. DigiOnea tehdään vahvasti tulevaisuuteen.

Edessä on odotusten hallintaa, positiivisen hengen ylläpitäminen ja kasvattaminen maratonin, ei sprintin, aikana. DigiOnen ensimmäinen kehitysvaihe on käynnissä. Keskeisten toimijoiden ja erityisesti hankepäälliköiden kesken pitää pystyä rakentamaan luottamuksen ilmapiiri, jotta vaikeiden asioiden ratkaiseminen olisi helpompaa. Muutosviestintä ja muutosjohtaminen on keskiössä seuraavina vuosina.

Pilottikoulujen kautta DigiOne jalkautuu kouluihin ja kuntiin. Matkan varrella opitaan yhdessä enemmän ja lisää, jatkuvasti. Asioita ei tehdä kirjoituspöytien takana vaan siellä missä toiminta tapahtuu. DigiOne on hyvä kombinaatio teknologista kehittämistä ja substanssiosaamista. Keskustelu tulee olemaan värikästä, mutta oleellista on tehdä linjauksia ja päätöksiä, määrittää prosessia, rakentaa teknologiaa ja tuottaa tulosta, mikä näyttäytyy hyvänä tuotteena loppukäyttäjille: oppilaille, opettajille, rehtoreille ja huoltajille.

Kurkkaa myös uudet kotisivut www.digione.fi

 

Taina Uusi-Illikainen 
tuotantopäällikkö, Hyvinvointipalvelut, opetus ja kasvatus
Kuntien Tiera Oy