Tiera auttoi Riihimäkeä valmistautumaan ICT:n modernisointiin ja pilvisiirtymään

Projektin lähtötilanteessa Riihimäen ICT-ympäristöön oli kertynyt korjausvelkaa ja tarpeena oli lähteä modernisoimaan ympäristöä kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan tavoitteena on vähentää palvelutuottajien määrää ja rakentaa uusia toimivia yhteistyömalleja.

“Valmistelu aloitettiin koko ICT-ympäristön läpikäynnillä, jotta pystyimme arvioimaan kaupungin tulevien vuosien kehitystarpeet. Esimerkiksi ympäristöstä ei ollut vielä siivottu hyvinvointialueille siirtyneitä palveluja, palvelimia ja käyttäjätunnuksia. Kartoitimme näiden käyttötarpeet sekä suunnittelimme ja aikataulutimme niiden hallitun alasajon”, kertoo Tieran projektipäällikkö Virve Hindmarsh.

“Suunnittelimme ja sovimme kaikki tarvittavat toimet, jotta tulevan pilvisiirtymän ja ICT-palvelujen avulla voidaan tukea modernia tietotyötä ja asiakkaan oman pelikirjan käyttöönottoa. Käyttöönotossa huomioidaan myös kaupungin työntekijöiden koulutustarpeet sekä muutosten viestintätarpeet”, Hindmarsh sanoo.

Palvelunhallintamalli tuo ryhtiä kehittämiseen

Projekti selkeytti asiakkaalle oman ympäristön kehityskohteet ja auttoi konkretisoimaan tavoitteet. Riihimäki ja Tiera vahvistivat juuri ICT-kumppanuutensa uusimalla palvelusopimuksen. Sopimusuudistuksessa Riihimäen kaupunki ja Tiera ottivat yhdessä käyttöön Tieran ICT-ympäristön palvelunhallintamallin.

Uusi palvelunhallintamalli on jo osoittautunut toimivaksi. Sen avulla on kirkastettu Riihimäen ICT-palvelujen kehitysnäkymät tuleville vuosille. Lisäksi kustannuksia on saatu laskettua, kun esimerkiksi lisenssit on voitu alkaa kohdentamaan paremmin eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

“Palvelunhallintamallin ansiosta tiedämme hyvin Riihimäen asiakastarpeet ja pystymme tekemään saumattomasti töitä yhdessä saman tavoitteen eteen. Palveluhallintamalliin kuuluvat säännölliset ohjausryhmät auttavat seuraamaan palvelutuotannon toteutumista. Avoin yhteistyö kohti yhteistä tavoitetta on avain onnistumiseen”, kertoo Tieran palvelupäällikkö Jere Finning.

”Nämä toimintatavat rytmittävät arkea ja ovat tuoneet ryhtiä tekemiseen. Virve ja Jere ovat meidän riksulaisten mielestä helposti lähestyttäviä rautaisia ammattilaisia. Yhdessä taustatiiminsä kanssa he ovat saaneet kehittämistyön vietyä ihan nextille levelille”, kiittää Riihimäen kaupungin tietohallintopäällikkö Maria Pohjanvuori.

ICT-ympäristön modernisointi on nyt hyvässä vauhdissa. Tiera tukee kaupunkia meneillään olevassa pilvisiirtymässä, vanhan palvelinkannan alasajossa ja tietoliikenneoperaattorin vaihdossa.