Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää sähköistä asiointia Tieran avulla

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue uudistaa ja parantaa sähköisen asioinnin palveluja Tiera Aula -asiointipalvelualustan avulla. Tieran ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kumppanuuden tavoitteena on yhdenmukaistaa aiemmat kuntien asiointipalvelut sekä samalla parantaa asiointipalvelujen prosesseja, toimivuutta ja helppoutta.

Ensimmäisenä uudistettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen iäkkäiden ja lapsiperheiden asiointipalvelut sekä  hyvinvointialueen palautepalvelu. Palveluiden digitalisoiminen ja automatisoiminen tuo säästöjä hyvinvointialueen toimintaan ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Uudistetut asiointipalvelut ovat  helppokäyttöisiä niin asukkaille kuin niitä hallinnoiville hyvinvointialueen työntekijöille.

”Tieran kanssa yhteistyö sujuu mainiosti. Roolit ja vastuut ovat selvät. Erityiskiitos Tieralle asiakasymmärryksestä – on helppo toimia, kun puhutaan samaa kieltä ja ymmärretään samalla tavoin myös asukkaita. Tieran asiantuntijat ovat helposti lähestyttäviä asiansa osaavia ammattilaisia”, kiittää projektipäällikkö Mikko Hirvonen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tilasi Tieralta sähköisen asioinnin palvelut mahdollisimman pitkälle valmiiksi toteutettuna. Jatkuva vuorovaikutus ja yhteistyö Tiera asiantuntijoiden kanssa palveluiden suunnittelussa ja testauksessa on ollut tärkeää ja siinä on tarvittu sekä hyvinvointialueen että Tieran asiantuntemusta. Olemassa olevien asiointipalvelujen digitalisoiminen tarjoaa mahdollisuuden innovoida ja lisätä automaatiota palvelujen toteutuksessa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloitti uutena organisaationa, joka sai mahdollisuuden rakentaa ICT-palvelut melkeinpä puhtaalta pöydältä.

“Tilanteen hyvä puoli oli mahdollisuus arvioida ja uudistaa prosesseja ja toimintamalleja. Asukkaat odottavat hyvinvointialueiden digitaalisilta palveluilta samankaltaista helppoutta, saavutettavuutta ja joustavuutta kuin esimerkiksi pankkipalveluilta. Hyvän loppuasiakaskokemuksen lisäksi sähköisillä palveluilla saavutetaan konkreettisia säästöjä ja vapautetaan henkilöstön aikaa tärkeään asiakastyöhön”, sanoo Pauli Päivärinta, Tieran Digiratkaisuiden johtaja.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ensimmäinen Tieran hyvinvointialueasiakkaista, jossa sähköisiä asiointipalveluja on otettu laajemmin käyttöön.

“Useat hyvinvointialueet ovat jo hankkineet Tiera Aula -asiointipalvelun, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt muun muassa asianhallinnan ja potilashallinnon kehittämisen jalkoihin. Jo nyt näyttää siltä, että vuosi 2024 on merkittävä sähköisten asiointipalveluiden laajentamisen aika Suomen koko sote-kentässä”, arvioi liiketoimintajohtaja Vesa Heinälä Tieralta.

Tutustu Tiera Aula -asiointipalveluun