PSOP tehostaa varhaiskasvatuspalveluiden järjestämistä

Kajaanin kaupungissa palvelusetelillä tuetaan yhteensä noin 400−500 lapsen varhaiskasvatuspalveluiden hankintaa yksityisiltä palveluntarjoajilta eli perhepäivähoitajilta ja päiväkodeilta.

– Näin ison asiakasjoukon palveluiden hallinnointi vaatii luonnollisesti hyvän sähköisen järjestelmän. Siirryimme PSOP:n käyttöön vuoden 2016 alussa, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Mika Tiihonen kertoo.

Palveluntuottajat mielissään PSOP-järjestelmästä

Varhaiskasvatuspalveluita kaupungissa tuottaa 24 yksityistä perhepäivähoitajaa ja 12 yksityistä päiväkotia. Mika Tiihosen mukaan palveluntuottajat ovat kokeneet PSOP-järjestelmän käyttämisen selkeäksi.

– Käyttöönotto ei oikeastaan tuottanut ongelmia. Tosin palveluntuottajat ovat toivoneet, että lasten kuukausittaisten palvelusetelien kirjaaminen tietokantaan onnistuisi vielä nykyistä vähemmillä klikkauksilla. Mutta järjestelmähän muuttuu ja kehittyy koko ajan, Tiihonen kertoo.

Mika Tiihosen mielestä PSOP:n hyödyntämistä voisi markkinoida nykyistä enemmän myös asiakkaiden eli perheiden suuntaan. Toistaiseksi järjestelmä on osoittanut toimivuutensa ennen kaikkea kaupungin ja palveluntuottajien välisenä kanavana.

– En näe mitään syytä, etteikö informaatio niin ikään perheisiin päin voisi tulevaisuudessa liikkua samassa tietokannassa. Vielä tällä hetkellä esimerkiksi päätökset perheiden hoitomaksuista joudutaan tekemään eri järjestelmässä.

Toiminnanohjauksen toimittava luotettavasti

Päivähoidon kaltaisissa arjen välttämättömissä palveluissa on Mika Tiihosen mukaan keskeistä, että toiminnanohjausjärjestelmä toimii teknisesti luotettavasti.

– PSOP ei ole mennyt alas missään vaiheessa. Kaikki maksut ja tiedot ovat liikkuneet moitteetta, eivätkä palvelut ole kertaakaan jääneet saamatta tai setelipäätökset tekemättä. Järjestelmää voi siis suositella varhaiskasvatuksen palvelusetelien hallinnointiin. Kollegoille muissa kunnissa sanoisin, että taustatyöt vain kuntoon ja rohkeasti kokeilemaan, Tiihonen kannustaa.

Mika Tiihonen uskoo, että palvelusetelit yleistyvät jatkossa kuntien hyvin monenlaisissa palveluissa.

– Itse pidän palveluseteleitä fiksuna tapana järjestää erilaisia palveluita, kunhan vain reunaehdot on tehty selväksi kaikille osapuolille. Näin toiminta on avointa ja tasapuolista, mikä avaa ovia reilulle kilpailulle.