toukokuu 2022

Ympäristönsuojelun digitalisointi ja Lupapiste-palvelu

Tiera solmi vuoden 2021 maaliskuussa puitesopimuksen Cloudpermitin kanssa Lupapisteen laajennettua käyttöä koskien, ja sopimukseen kuuluvat nyt myös Lupapisteen kautta tehdyt ympäristölupien käsittelyyn liittyvät kokonaisuudet.

Järjestimme asiakkaille suunnatun Lupapiste ja ympäristönsuojelun lupahakemusprosessit -webinaarin vuoden 2021 lopussa, mukana vierailevina puhujina Ympäristöministeriön projektipäällikkö Anja Asunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen sekä Lupapisteen toimittajan Cloudpermit Oy:n maajohtaja Kari Syrjärinne.

Anju Asunta painotti omassa webinaaripuheenvuorossaan ajankohtaisuutta ympäristöhallinnon digitalisoinnin ympärillä. Hän keskittyy työssään erityisesti siihen, miten ympäristöhallinnon ennakko- ja jälkivalvonnan asiointia ja siihen liittyvää tietovirtojen kulkua saadaan sujuvoitettua viranomaisyhteistyön ja digitalisoinnin avulla. Tämä tarkoittaa ennen toimintaa tehtyjä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyitä sekä luvitettujen kohteiden jälkivalvontaa.

Suomalaista julkishallintoa pyritään Digitalisaation edistämisen ohjelman mukaisesti kehittämään niin, että yrittäjät voisivat nykyistä helpommin asioida sähköisesti. Myös Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä tavoittelevat sitä, että yrittäjä voisi hakea toimintansa edellyttämiä lupia sähköisesti yhden luukun periaatteella.

Ympäristönsuojelu ottaa sähköistymisen ensiaskeleita

Cloudpermitin Kari Syrjärinteen mukaanympäristönsuojelu on vielä sähköistymisen alussa. Tällä hetkellä Lupapisteen käyttäjäkuntaorganisaatioita on Suomessa 20, ja Kuntaliiton tutkimus (Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely) vuodelta 2021 osoittaa, että ympäristönsuojelun sähköinen asiointimahdollisuus oli tutkimuksen aikaan vain 16 prosentilla kyselyyn vastanneista 80 yksiköstä.

Kuntaliiton tutkimuksen mukaan yksittäisistä vastaajista noin puolet kertoi tekevänsä epävirallista seudullista yhteistyötä lähikuntien ympäristönsuojelun kanssa. Yhteisiä ympäristönsuojelunviranomaisia edustavista vastaajista näin ilmoitti reilu kolmannes.
Lupapiste tukee kuntarajat ylittävää viranomaisyhteistyötä, totesi Syrjärinne webinaarissa.

Tietovirtojen ohjailu helpottaa yhteensovittamista valtion ja kunnan rajapinnassa

Yhteensovittamislaki on ollut jo syksystä 2020 asti voimassa, ja ympäristöministeriö on luonut viranomaisille sen mukaisen yhteensovittamisen toimintamallin, joka voidaan ottaa käyttöön yrittäjän pyytäessä hankkeensa ympäristöllisille lupamenettelyille yhteensovittamista. Lisäksi ympäristöministeriössä toteutetaan kevätkauden 2022 aikana kokonaisarkkitehtuuriselvitys ympäristöhallinnon ennakko- ja jälkivalvonnan asiointikanavista ja tietovirroista. Selvityksessä tunnistetaan konkreettisia ympäristöhallinnon digitalisaation kehittämiskohteita tuleviksi vuosiksi.

– Kun nykyään suunnitellaan ympäristöön vaikuttavia hankkeita, on suunnittelevan toimijan polku luvituksen maailmassa hyvin moninainen. Paperisilla lomakkeilla asiointi ympäristösuojeluviranomaisten kanssa on vielä hyvin yleistä, kertoi Anju Asunta puheosuudessaan.

– Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan vuoksi meillä on käsissämme valtavat ympäristöhaasteet. Ennakko- ja jälkivalvonnan menettelyiden digitalisoinnin yhteydessä pyritään myös edistämään rakenteisen ympäristötiedon kulkemista eri viranomaisten tietojärjestelmien välillä, jolloin julkishallinnossa olisi helpompaa seurata ympäristön tilaa sekä tehdä hyviä ja ajantasaiseen tietoon perustuvia päätöksiä, kuvasi Asunta.

Digitalisoinnin periaatteiden mukaan ympäristöministeriö pyrkii hankkeissaan edistämään asiakaslähtöisiä palveluita sekä poistamaan turhia ja/tai manuaalisia työvaiheita niin yrittäjiltä kuin viranhaltijoiltakin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käyttökokemukset Lupapisteen ympäristöosiosta

Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoi, että Lupapiste on ollut käytössä vuodesta 2016 alkaen. Vuonna 2021 Lupapisteen kautta tuli vireille noin 80 hakemusta.

Lupapiste toimii sähköisessä asioinnissa erityisen hyvin Autio-Nousiaisen mukaan pienissä hakemus- ja ilmoituskäsittelyissä kuten esimerkiksi vesihuoltolain mukaisissa hakemuksissa. Täydennykset ja lausunnot kerääntyvät hakemuksiin nopeammin järjestelmän ansiosta. Myös meluilmoitusten käsittelyyn Lupapiste on hyvä väline, ja etenkin rakentamiseen liittyvissä ilmoituksissa Lupapiste on jo ennestään tuttu toimijoille.

-Asiakkaan kannalta näkisin plussana sen, että hakemusta voi valmistella Lupapiste-palvelussa rauhassa ja toimittaa sen viranomaiselle omassa aikataulussa. Lisäksi yritysten useat eri hakemukset löytyvät saman palvelun kautta, Autio-Nousiainen kertoi.

-Uusien Lupapiste-käyttäjien olisi hyvä huomioida taustajärjestelmäsiirto eli keskustelukyvykkyys asianhallintajärjestelmän kanssa, hän vinkkasi. Näin vältyttäisiin asiakirjojen manuaalisilta siirroilta järjestelmästä toiseen.

Ympäristönsuojelun hakemusten ja ilmoitusten määrittely jatkaa Lupapisteen kehitystyötä

Uuden Tieran ja Cloudpermitin välisen puitesopimuksen myötä 3 + 5 vuoden sopimuskaudelle on suunniteltu ympäristönsuojelun hakemusten ja ilmoitusten määrittelytyötä, joka tukee nykyisten asiakkaiden ilmenneitä kehitystarpeita. Lisäksi palvelu saadaan tarjolle useille uusille käyttäjäkunnille. Puitesopimukseen kuuluvat Luvat ja ilmoitukset -asiointipalvelu sekä optiona ja kuuden kuukauden sisään Tieran tilauksesta toimitettavaksi sovitut Sähköinen arkisto- ja Päätöksentekopalvelut, jotka ovat jo tarjolla rakennusvalvonnan puolella asiakkaille.

Lupapisteellä on myös integraatiokyvykkyys, joka voidaan toteuttaa suoralla integraatiolla kunnan asianhallintajärjestelmään tai vaihtoehtoisesti Lupapiste voidaan integroida Tieran integraatioalustaa (TIA) hyödyntäen.

Halkuatko kuulla palvelusta enemmän? Ota yhteyttä Lupapiste-myyntiin tai: