huhtikuu 2024

Yhdyskuntatoimialan digiturvaa paremmaksi Kuusamossa ja Järvenpäässä Tieran avulla

Digitaalisen turvallisuuden parantaminen yhdyskuntatoimialalla on ollut yksi keskeinen YDIN-hankkeen tavoite. YDIN-hanke on Valtiovarainministerin rahoittama kaksivuotinen hanke, joka kehittää yhdyskuntatoimialan digitaalisia palveluja ja tietovarantoja. Vuosina 2022-2024 toteutettavaan hankkeeseen osallistuvat Kuusamon ja Järvenpään kaupungit. Hankkeen digiturvallisuuden osuus toteutettiin Tieralta ostetun asiantuntapalvelun avulla.

YDIN-hankkeen digiturvatyö käynnistyi hankekaupunkien yhdyskuntatoimialan digiturvan lähtötilanteen ja tarpeiden kartoituksella.

“Lähtötilanteen kartoitus toi esiin, että hankekaupunkien digiturvallisuuden eteen on tehty jo paljon – niin kuin pitääkin olla – mutta myös kehittämiskohteita löytyi. Kehittämisen olennaiseksi tavoitteeksi nähtiin, että digiturvallisuudesta huolehtiminen tulee saada pysyväksi osaksi kaikkea kaupunkien ja niiden toimialojen normaalia toimintaa, jota sitten tietohallinnon, tietosuojan ja digiturvallisuuden ammattilaiset omalla asiantuntemuksellaan tukevat”, kertoo johdon asiantuntija Olli Nykänen Tieralta.

Lähtökartoituksen jälkeen digiturvawebinaareissa käytiin läpi riskienhallinnan ja jatkuvuussuunnittelun keskeiset käsitteet, menetelmät ja useita käytännön esimerkkejä. Tähän digiturvan valmennukseen osallistui hankekaupungeista lähes sata osallistujaa, esihenkilöitä ja toimiala-asiantuntijoita.

“Hankkeessa panostettiin tietoisesti digiturvallisuuteen paljon, vaikka olemme Kuusamossa pitkään tehneet töitä tietoturvan eteen. Tieran järjestämistä webinaareista sain osallistujilta hyvin paljon positiivisia kommentteja. Niihin osallistuminen nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Osallistujat saivat paljon uutta tietoa ja vanhatkin tiedot tuli päivitettyä perusteellisesti”, kertoo Anssi Lohi Kuusamon kaupungin Yhdyskuntatoimialalta.

Valmentavien webinaarien jälkeen Tiera organisoi digiturvan työpajoja, joissa webinaarien teemoja syvennettiin ja niiden antamia tietoja sovellettiin käytännön työhön muun muassa riskianalyysien ja riskilähtöisten jatkuvuussuunnitelmien merkeissä. Työpajoihin osallistui hankekaupungeista parikymmentä yhdyskuntatekniikan, tiedonhallinnan ja tietosuojan asiantuntijaa.

“Työpajat onnistuivat hyvin kahden kaupungin ja Tieran kanssa. Saimme toisiltamme vertaistukea ja ajatuksia herättäviä näkemyksiä”, sanoo YDIN-hankkeen hankepäällikkö Sari Kairi.

“Yhteistyö digiturvassa sujui Tieran kanssa oikein hyvin. Viestintä toimi erinomaisesti ja koko digiturvan osuus hankkeesta vietiin läpi tiiviissä aikataulussa. Tieran Olli Nykänen teki hankepäällikön tehtävän helpoksi. Lisäksi hänen maanläheinen tapansa kertoa digiturvasta ymmärrettävästi ansaitsee kehut”, Kairi kertoo.

“Digiturvallisuuteen liittyvien teemojen tarkastelu ja menetelmien harjoittelu oli onnistunut ja tuloksekas työrupeama paitsi osana YDIN-hanketta myös hankekaupunkien yleisen toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen kannalta. Kaupunkien valmiudet arvioida, tunnistaa ja käsitellä erilaisia riskejä sekä niiden hallintakeinoja hyvän digiturvallisuustason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi ovat nyt aiempaakin paremmat”, Olli Nykänen arvioi.

Hankkeen valmistuessa sen keskeiset tulokset raportoidaan myös muiden kuntien käyttöön, jolloin hyödyt leviävät laajasti koko kuntasektorille.