lokakuu 2018

Uudenlainen kuntajohtaminen on asiakaslähtöisen toiminnan ja palveluiden kehittämistä

Tulevaisuuden kuntaorganisaatioissa keskitytään entistä enemmän asiakaslähtöiseen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Kuntakentällä tapahtuvat muutokset edellyttävät uudenlaista johtamista sekä sitä tukevia toimintamalleja ja työkaluja.

– Useissa edelläkävijäkaupungeissa mietitään jo tulevaisuuden kunnan asiakaslähtöistä liiketoimintamallia – miten palvelut tulisi tuotteistaa, järjestää ja johtaa. Tähän vaikuttavat niin valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus kuin mm. kuntaorganisaatioiden keskittyminen pienempään määrään tehtäviä sekä vaatimukset tehokkuudesta ja kilpailukyvystä. Toki myös kuntalaisten odotukset käyttää kunnan palveluita digitaalisesti, edellyttää uudenlaista palveluiden tuotteistamista, kertoo Tieran toiminnanohjaus-liiketoiminnasta vastaava johtaja Vesa Heinälä.

 

Asiakaslähtöinen palveluiden järjestäminen ja johtaminen edellyttää toiminnanohjausjärjestelmää

Muutoksen myötä kunta- ja talousjohto tarvitsee jatkossa laajempaa tietoa organisaation palvelurakenteesta: sekä järjestäjän että tuottajan näkökulmasta. Palveluilla on myös oltava selkeät kustannusrakenteet ja palveluhierarkiat. Myös raportointi ja analysointivaatimukset kovenevat.

– Asiakaslähtöinen palveluiden järjestäminen ja johtaminen, eli tulevaisuuden kuntaorganisaation johtaminen, edellyttää aitoa toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmä mahdollistaa kehittyneen johtamisen mallin, joka sisältää mm. organisaation palvelutuotteet ja -ketjut, palvelu- ja kustannusrakenteet, asiakkaan kysynnän sekä laajan tietopohjan.

Kuntayhteinen toiminnanohjausjärjestelmä Tiera ERP on kuntien, kaupunkien, maakuntien sekä sairaanhoitopiirien vaativiin ja monipuolisiin tarpeisiin kehitetty valmis ratkaisu. Tiera ERP mahdollistaa tuote- ja asiakasdatan hallinnan, sisäisen ja ulkoisen laskennan ja konsernilaskennan. Tiera ERP:iin liittyy tietovarastoratkaisu, jossa järjestelmän tuottama tieto jalostetaan päätöksentekoa tukeviksi raporteiksi, tunnusluvuiksi tai vaikkapa tilannehuoneeksi. Raportointiin on tuotu visuaalisia elementtejä ja se tukee mobiilikäyttöä. Sama järjestelmä palvelee tarvittaessa myös kaikkia kuntakonsernin tai maakunnan toimijoita: niin kuntaorganisaation omaa toimintaa, kuntakonsernin liikelaitoksia kuin vaikka ulkoistettua TAHE-palvelukeskusta.