syyskuu 2022

Toiminta kyberuhkatilanteessa – Kuntaorganisaation johtamisvalmennus auttaa varautumaan

Kyberturva osana strategiaa tukee organisaation varautumista, parantaa sen resilienssiä ja vahvistaa toimintojen jatkuvuutta kaikissa tilanteissa. Ennakointi, toimintaympäristön tietoturvallisuustilanteen aktiivinen seuranta sekä selkeät etukäteen sovitut toimintatavat kriisitilanteiden varalle vähentävät poikkeustilanteiden aiheuttamia kustannuksia.

Ennakointia on muun muassa henkilöstön kouluttaminen ja varautuminen akuutteihin poikkeustilanteisiin. Tieran uusi kuntaorganisaation johtamisvalmennus Toiminta kyberuhkatilanteessa ottaa huomioon mahdollisen hybridivaikuttamisen vaikutukset organisaatioon ja antaa valmiuksia tilanteen johtamiseen.

Johtamisvalmennus on tarkoitettu varautumisesta ja poikkeus- ja kriisitilannejohtamisesta vastaaville henkilöille. Koulutus ei ole siis ainoastaan tietohallinnon asiantuntijoille suunnattu, vaan siinä käsitellään toiminnan jatkuvuutta uhkaavan kyberuhkatilanteen kohdanneen organisaation johtamista. Koulutuksessa ei mennä syvällisesti tietojärjestelmiin ja tekniikkaan vaan painopiste on organisaation varautumisen ja kriisitilannejohtamisen ohjeistuksessa ja toimintamalleissa. Koulutuksen toteuttaa Insta Advance Oy.

Instan asiantuntijatiimi toteuttaa vuosittain kymmeniä harjoituksia ja johtamiskoulutuksia eri toimialojen asiakkaille. Tyypillinen asiakas on julkishallinnon organisaatio tai huoltovarmuuskriittinen yritystoimija. Asiantuntijatiimillä on yli 15 vuoden kokemus johtamisharjoitusten järjestämisestä.

Kyberuhkatilanteita varten harjoitellaan

Selvästi suosituin koulutusten ja harjoitusten aihe on viime vuosina ollut kyberuhkatilanne. Näissä rakennetaan tyypillisesti skenaario, jossa kohdeorganisaatio joutuu kohdennetun kyberhyökkäyksen kohteeksi, ja joutuu ratkaisemaan tilannetta oman organisaation ohjeiden ja toimintamallien mukaisesti. Koulutuksissa pääpaino on johtamisessa, tilannekuvan ja -ymmärryksen muodostamisessa, sekä viestimisessä.

Perinteisten onnettomuus- ja kyberhyökkäystilanteiden harjoittelu on pääsääntöisesti osa organisaatioiden normaalia toimintaa, mutta hybridiuhkiin keskittyvät koulutukset ja harjoitukset ovat monissa organisaatioissa vielä harvinaisia. Kyberteemaisessa johtamiskoulutuksessa otetaan huomioon myös viime aikoina esille noussut hybridivaikuttaminen.

Hybridivaikuttamisen keinoja ovat muun muassa kyberhyökkäykset, informaatiovaikuttaminen, fyysinen vaikuttaminen sekä sotilaalliset operaatiot ja ne ovat usein merkittävän tehokkaita ja haitallisia niiden taustalla olevan toimijan suurien resurssien vuoksi. Vaikka hybridivaikuttamisen tavoite on vaikuttaa ennen kaikkea hyökkäyksen kohteena olevan valtion päätöksentekoon, hyökkäyksiä kohdistetaan usein julkisiin organisaatioihin. Tyypillisiä kohteita ovat yhteiskunnallisesti merkittävät tai huoltovarmuuden kannalta kriittiset organisaatiot, sillä niihin kohdistuvalla hyökkäyksellä on seurauksia koko yhteiskunnan tasolla.

Kyberteemainen johtamiskoulutus on tehokas ja helppo tapa vahvistaa organisaation varautumista ja kriisitilanteen johtamiskykyä. Koulutus antaa paremman valmiuden kohdata tulevat kyberuhkatilanteet. Varaudu ja kouluttaudu ajoissa. Siihen käytetty päivä maksaa itsenä takaisin kyberuhkatilanteessa.


Kysy lisätietoja:

Heli Hellström

Ratkaisupäällikkö