maaliskuu 2019

Tieran uudet avaukset tukevat palveluiden kehittämistä

Yhä useammat kunnat etsivät vaikuttavampia ja tehokkaampia toimintamalleja tavoitteenaan tarjota parempaa palvelua kuntalaisilleen. Kuntalaisen asema onkin muuttumassa passiivisesta toimenpiteiden kohteesta kunnan palveluiden aktiiviseksi asiakkaaksi.

”Tämä muutos edellyttää kunnilta nykyistä parempaa tiedolla johtamisen kykyä,” muistuttaa Tieran Sote- ja kuntaratkaisuista vastaava johtaja Kari Hyvönen.

Tiera on yli 300 kuntaorganisaation omistama valtakunnallinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteistettuja ICT-palveluita asiakkaidensa toiminnan kehittämiseen.

Yhtiö järjestää huhtikuussa webinaarin Tieran kuntatoimijoille tarjoamista konkreettisista kehityshankkeista. Tapahtuma esittelee Tieran ajankohtaisia avauksia, jotka tukevat palveluiden kysynnän muutosta.


Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Tieralla on käynnissä asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan hanke. Keskeisenä tavoitteena on se, että kunta pystyy tarjoamaan oikeat palvelut oikeille asiakkaille oikeaan aikaan. Keskeistä hankkeessa on asiakaslähtöisyys sekä kuntapalveluiden tuotteistaminen ja kuntalaisen elämäntapahtumia tukevien kohdennettujen palveluketjujen rakentaminen.

”Palveluiden tuotteistus etenee nyt muutaman edelläkävijäkunnan kanssa. Kun saamme konseptin valmiiksi, on malli monistettavissa vaiheittain ja moduuleittain muihin kuntiin riippumatta käytettävissä olevista järjestelmistä. Kehittyneempi asiakkuuksien ja palveluiden hallinta mahdollistaa kunnan toiminnan kehittämisen. Tiera pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan kuntatoimijoita tässä kehityksessä ja tätä kautta tuottamaan tarvittavaa lisäarvoa”, Hyvönen pohjustaa.


Hyvinvointi taskussa

Digiajan asiakkuusteemaa kuvastaa hyvin ”hyvinvointi taskussa” -ajattelu. Se on työnimi Tieran mobiilialustalle, jolla pyritään aktivoimaan kuntalaisia eri elämäntilanteissa.

Yksi sen käyttötapauksista on syrjäytymisen ehkäiseminen. Eri tutkimusten ja arvioiden mukaan Suomessa on noin 50 000 – 100 000 syrjäytynyttä nuorta ja nuorta aikuista. Jokaisesta syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain merkittäviä kustannuksia ja tulonmenetyksiä.

”Nyt on haussa teknologiaratkaisu, joka yhdistää nuoren osaksi tukiverkostoa ja siihen liittyvää valmennusta ja vertaistukea. Mobiilisovellus mahdollistaa näiden nuorten ennakoivan aktivoimisen ja tarjoaa samalla välineen syrjäytymisen ehkäisyyn”, Hyvönen tarkentaa.

Paikkatieto hyötykäyttöön

Esimerkkinä tiedolla johtamisesta toimii paikkatieto, jota on perinteisesti hyödynnetty lähinnä kuntien teknisen toimen käytössä.

Paikkatiedon laajempi hyödyntäminen kaikilla toimialoilla parantaa kunnan ja kuntalaisen suhdetta oleellisesti. Paikkatietoa voidaan hyödyntää nykyistä paljon enemmän yhdessä esimerkiksi kunnan taloustiedon, henkilöstö- ja asiakastiedon ja monien erilaisten palvelutietojen kanssa. Tällaisesta tiedon rikastamisesta on olemassa monta käyttötapausesimerkkiä, joista Tiera keskustelee parhaillaan eri kuntatoimijoiden kanssa.

”Olemme muun muassa tunnistaneet 20 eri käyttötapausta yleiskäyttöiselle kunnan palveluverkkosuunnittelija-ratkaisulle ja tätä työtä edistämme yhdessä kiinnostuneiden asiakkaidemme kanssa. Kunnissa on tarve myös yleisen paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvän osaamisen kehittämiselle,” Hyvönen kuvailee.

Tiera hakee parhaillaan edelläkävijäkaupunkeja määrittelemään tulevaisuuden kunnan paikkatietokokonaisuutta.

Tule kuulemaan lisää aiheesta Kuntalainen kehityksen keskiössä – Tieran uudet avaukset -webinaariin.