maaliskuu 2022

Tiera PSOPin tiedolla johtaminen uudistuu

Tieran palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän, PSOPin, tuottaman tiedon hyödyntämiseksi on toteutettu merkittäviä parannuksia syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Alkusyksystä 2021 julkaistu tiedonsiirtorajapinta tarjoaa mahdollisuuden siirtää tietoa palvelunjärjestäjien omiin tietoaltaisiin ja -varantoihin. Helmikuun 2022 aikana julkaistu uudistettu BI-raportointinäkymä päivittää PSOPin raportit vastaamaan tiedolla johtamisen tarpeita. 

Tiedonsiirtorajapinta palvelunjärjestäjän tietotarpeisiin 

Moderni REST-ohjelmointirajapinta mahdollistaa tiedonsiirron reaaliaikaisesti PSOPin ja palvelunjärjestäjän välillä. Rajapinnan kautta on mahdollista hakea tietoa kuntalaisen saamasta palvelusta, sen jäljellä olevasta saldosta, sen toteumasta, palvelun tuottaneesta palveluntuottajasta sekä toteutuneen palvelun kustannuksista. Rajapinta vastaa kaikkiin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin tiedon siirtämiseksi palvelunjärjestäjien omiin järjestelmiin. Se on myös helposti laajennettavissa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.  

Rajapinnan seuraava suunniteltu käyttötapaus tulee olemaan ostopalvelu- ja palvelusetelipäätösten siirto perustietojärjestelmistä PSOPiin ilman, että palveluohjaajan täytyy käydä ollenkaan itse PSOPin puolella. 

PSOPin Uudistuvat käyttöliittymäraportit helpottavat arkea 

PSOPin käyttöliittymäraportit uudistuvat myös kokonaisuudessaan uuden Power BI-käyttöliittymän myötä. Uusiksi raporteiksi on määritelty viisi erilaista raportointinäkymää, joista kahden ensimmäisen suunniteltu julkaisuaikataulu on maaliskuun 2022 aikana.  

Toteutuneet eurot -näkymä kertoo tarkalla tasolla palveluittain ja palveluntuottajittain, mitkä ovat palvelun toteutuneet kustannukset tarkastellun ajanjakson aikana, ja erityisesti aikaisemmin puuttuneen tiedon, eli kuinka paljon palveluntuottajille ollaan maksamassa seuraavassa tilitysajossa.  

Palveluun myönnetyt yksiköt -näkymä kertoo palveluittain kuukausittain myönnettyjen palveluyksiköiden määrän ja niiden muutoksen edelliseen ajanjaksoon asiakastasolla. Palveluun myönnetyt yksiköt -näkymää voi rajata mm. palvelun, yksikkötyypin, ajankohdan ja ikäryhmän perusteella. 

Myöhemmin keväällä 2022 toteutettavat, jo määritellyt raportit, ovat myönnettyihin seteleihin sidotut euromäärät, toteutuneet palveluyksiköt sekä asiakasmääräraportti, jotka tulevat täydentämään Power BI-näkymän raporttikokonaisuutta. Lisäksi suunnitteilla on niin sanottu johdon työpöytänäkymä, josta näkee kertakatsauksella koosteen kaikkien palveluiden tilanteesta ylätasolla. 

Toteutetuilla ja toteutukseen menevillä raporttiuudistuksilla pyritään entistä paremmin tukemaan Tieran PSOP-asiakkaita niin kunta- kuin palvelun käyttöönottavilla hyvinvointialueillakin. 

Haluatko kuulla lisää?