syyskuu 2019

Tehokkuutta kotihoitotyön optimointiin Tiera Optimalla

Tiera tuo omistaja-asiakkaidensa käyttöön uuden ratkaisun kuntatoimijoiden tarjoaman kotihoidon strategiseen optimointiin.  Kaikkiin järjestelmiin soveltuvassa Tiera Optima -ratkaisussa ei keskitytä pelkästään määrälliseen laskentaan, vaan optimoinnissa keskeistä on toiminnan laadun huomioon ottaminen.

Päivittäisen toiminnan optimoinnin sijasta Tiera Optima tarjoaa pitkäaikaisemman ja laajemman tarkastelukulman asiakaskäynteihin ja kotihoidon tiimien työn järjestämiseen. Tavoitteena on saada kotihoidon asiakkaiden kokema hoito laadukkaammaksi ja työntekijöiden kokemus omasta työstään mielekkäämmäksi. Esimerkiksi viikkotasolla on mahdollista vähentää vaihtuvuutta, kun samat työntekijät hoitavat samoja asiakkaita. Hoitajat jaksavat näin myös paremmin työssään ja pystyvät palvelemaan useampia asiakkaita. Kuntayhtymissä taas työ on mahdollista järjestää niin, että sen jakaantuminen ei määräydy kuntarajojen mukaan.

Kun kotihoidon tarjoaja pystyy parantamaan työn suunnittelun laatua, myös palvelun laatu paranee. Ja kun suunnittelun ja palvelun laatu ovat kunnossa, tarkasteltavat määrälliset tunnusluvut paranevat tämän ansiosta myös.

Tavoitteena mahdollisimman pieni kokonaiskustannus

Tarkasteltaessa kotihoitotyötä strategisella tasolla otetaan huomioon mm. tiimirakenne, työajat, henkilökunnan osaaminen, liikkuminen eri välineillä sekä tilausten luonne ja sovitetaan yhteen näihin liittyviä vaatimuksia. Tarkastelulla ei pyritä niinkään objektiivisesti optimaaliseen ratkaisuun, vaan mahdollisimman pieneen työn järjestelystä tulevaan kokonaiskustannukseen.

Kotihoidon tarjoajan tarvitsee pitää huolta vain asiakkaiden tilauksiin ja työntekijöiden saatavuuteen liittyvistä tiedoista. Paikallistuntemuskaan ei ole välttämätöntä optimoinnin käyttämisessä.

Toiminnan rakenteet ensin kuntoon

Optimointiratkaisusta saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun toiminnan rakenteet ovat kunnossa. Rakenteet tarkoittavat tässä asiakkaiden palvelusuunnitelmissa sovittuja käyntien palveluaikoja, aikahaarukoita sekä henkilökunnan osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Myös oma- tai vastuuhoitajuuden käytännön toteutumiselle tulee olla edellytykset, ja työaika- ja työvuorosuunnittelu tulee tehdä asiakastarpeisiin pohjautuen. Lisäksi tiimirakenteen tulee olla tarkoituksenmukainen, ja erityisosaajaryhmille, kuten sairaanhoitajille, tulee muodostaa normaalista tiimirakenteesta poikkeavat toiminta-alueet.

Esimerkkitapauksessamme kotihoitoalueen hoitajatarve pieneni optimoinnin käyttöönoton jälkeen kahdestakymmenestäviidestä kahteenkymmeneen, vaikka asiakasmäärä pysyi samana. Ennen optimointia työn suunnittelu työllisti kaksi täysipäiväistä resurssia, optimoinnin jälkeen tarvittiin enää yhden henkilön päivittäinen kahden tunnin työpanos. Ajetut kilometrit vähenivät yli 15 prosentilla, ja työntekijät kokivat työn mielekkäämpänä.

Tiera Optima -ratkaisu on heti käyttöönotettavissa.

Tervetuloa kuulemaan lisää Tiera Optimasta ja kotihoitotyön strategisesta optimoinnista webinaariimme 27.9. klo 9-10. Asiantuntijamme kertovat, miten ratkaisun avulla hoitotyötä pystyy optimoimaan toiminnan laadun huomioon ottaen.
Ilmoittaudu täältä mukaan >>

 

Lisätietoja Tiera Optimasta:

Kati Penttilä-Kokko
Liiketoimintapäällikkö
kati.penttila-kokko@tiera.fi
040 689 6088

Pekka Malo
Ratkaisupäällikkö
pekka.malo@tiera.fi
044 260 7337