huhtikuu 2020

Paikkatiedon avulla edistetään kriisien hoitoa sekä katastrofeista selviämistä

Poikkeustila on pysäyttänyt lähes kokonaan kuntien ja Suomen normaalin toiminnan. Yhteiskunnassa tehdään kaikki mitä voidaan,  ja myös Kuntien Tiera kumppaneineen pyrkii osallistumaan omalla panoksellaan auttaakseen yhteiskuntaa.

Tiera haluaa osallistua talkoisiin yhdessä yhteistyökumppanimme Esri Finlandin kanssa, joka on tarjonnut jo yli 20 vuotta DRP (Disaster Response Program) -ohjelman avulla apua erilaisissa hätä- ja poikkeustilanteissa.

Katastrofivalmiusohjelman avulla voidaan tarjoa paikkatietosovellusta koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseen ja poikkeustilanteessa selviämiseen. Sovelluksen avulla kuntatoimijat pääsevät liikkeelle erityisesti viestinnän ja tilannekuvan sekä kevyen analytiikan osa-alueilla. Paikkatiedolla onkin merkittävä rooli katastrofeista selviämisessä.

”Haluamme yhdessä Esri Finlandin kanssa auttaa suomalaisia kuntia haasteellisessa tilanteessa ja tarjoamme kuntien käyttöön puoleksi vuodeksi veloituksetta paikkatietosovelluksen työkalut,” kertoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

 

Kuinka kunnat voivat hyödyntää ratkaisua?

Kunnat voivat tarjota ratkaisun avulla helposti tietoa palveluiden saatavuudesta kuntalaisille. Koronavirusepidemia on luonut voimakkaan paineen viestiä kuntalaisille esimerkiksi erilaisten palveluiden saatavuudesta poikkeusoloissa.

Ajantasaiset, helposti jaettavat ja visuaalisesti asiaa havainnollistavat kartat sekä liitännäisinformaatio on oivallinen viestinnän tapa, joka mahdollistaa tiedon jakamisen kaikille havainnollisesti ja kootusti kunnan alueella ja laajemminkin.

Esimerkiksi seuraavat palvelut ja niiden tilanne kiinnostavat kuntalaisia:  

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Poliisin palvelut
 • Kunnan palvelupisteet, päiväkodit, koulut
 • Liikuntapaikkojen aukiolot, sijainti ja käyttö eri ryhmille
 • Vähittäiskauppa ja palveluyritykset (poikkeavat auki-olot ja riskiryhmille varatut asiointiajat)
 • Kuljetusten joukkoistamisen mahdollistaminen (yhdistää kuljetusten tarjoajat ja käyttäjät alueittain järkevällä tavalla ja tukee hyvin paikallisia yrittäjiä)

Palveluiden osalta on helppoa tuottaa näkymä kartalle ja viestiä sen avulla kunnan eri viestintäkanavissa. Tietojen tuottaminen ja ylläpito onnistuu kunnan omalta henkilöstöltä, jolla on myös paras tieto paikallisesta tilanteesta. 

 

Kuntaorganisaatiot tarvitsevat käyttöönsä ajantasaista ja luotettavaa tietoa

Tehokas palveluiden suunnittelu ja kohdentaminen kriisitilanteessa on helpompaa, jos käytössä on ajantasaista ja luotettavaa tietoa. Sitä voivat olla esimerkiksi: 

 • Riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden sijainti ja liikkumismahdollisuudet
 • Eri palveluiden saatavuus ja käyttöasteet alueittain
 • Viestintäväylät ja viestinnän ohjaus kotona asuville, joilla ei ole käytössään internettiä/ sähköpostia
 • Tilanteen analysointi ja muutosten ennakointi
 • Palvelukäyntien ja -kyyditysten reittisuunnittelu

Paikkatietoratkaisun käyttöönotto on helppoa. Tyypillisesti ilmaispakettiin kuuluvat sivustot saadaan toimintaan ja ensimmäiset tietosisällöt toteutettua muutaman päivän koulutuksen avulla.

Tarjoamme tähän tarvittaessa asiantuntija-apua yhteistyökumppanimme kanssa 30% normaalihintoja edullisemmin. Työmääräarviomme on 1-3 htp, riippuen onko kunnan omia asiantuntijoita mukana käyttöönotossa.

Mitä ilmaispaketti pitää sisällään?

Ilmaispaketti pitää sisällään seuraavat sovellukset ja niihin saatavat käyttäjämäärät:

 

 

 

 

Tiera huolehtii käyttöoikeuksien tilaamisesta Esri Finlandilta ja avustaa niiden aktivoimisessa tarvittaessa. Katastrofivalmiusohjelman kautta otettujen työkalujen käyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa veloituksettoman 6 kuukauden jälkeen Tieran sopimuksen kautta.

 

Lisätietoja:

Vesa Raulos
kehityspäällikkö
Kuntien Tiera Oy
puh. 040 544 6137
vesa.raulos@tiera.fi

Lisätietoa löytyy myös oheisen linkin takaa: https://www.esri.com/en-us/disaster-response/overview.