lokakuu 2021

Miksi Tiera Assi kannattaa hankkia helpottamaan kuntalaisen arkea?

Kaupungeissa ja kunnissa on suuri tarve uudistaa tuotettuja palveluita laatu- ja tehokkuusvaatimusten kiristyessä. Ensimmäinen kaupunki Suomessa on jo vuonna 2019 ottanut käyttöönsä virtuaalisen asiakaspalvelijan eli Tiera Assin kaupungin palveluihin.

Kuntalaisen näkökulmasta Tiera Assi tarjoaa helppokäyttöisen ja saavutettavan keskusteluikkunan, joka on käytettävissä niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin. Kunnan tai muun Tieran asiakasorganisaation työntekijöille palvelu tarjoaa yksinkertaisen ohjatun käyttöliittymän, jonka käytössä ei ole tarvetta tekoälyosaamiselle.

Tiera Assi säästää kaikkien aikaa

Kaikista kunnalle saapuvista kysymyksistä 40% lähetetään asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella. Ensimmäisen asteen asiakaskontaktien siirtäminen 24/7 toimivalle Tiera Assille vapauttaa henkilöstöresursseja. Tämä mahdollistaa samalla luotettavan tavan automatisoida suuren määrän usein toistuvia asiakaspalvelutilanteita.

Tekoälyä hyödyntävä automatisoitu asiakaspalvelu parantaa kunnan tarjoaman palvelun laatua ja työn tuottavuutta kokonaisuudessaan. Tämä näkyy kuntalaiselle nopeampana palvelutarpeen hoitamisena ja kunnalle ajan säästymisenä muiden tehtävien hoitoon.

Tiera Assi on viisaampi kuin muut markkinoiden ratkaisut

Tiera Assi ei ole vain tavallinen chatbot. Ratkaisu hyödyntää markkinoiden johtavaa luonnollisen kielen ymmärtämisen teknologiaa yltäen yli 90 % onnistumisasteeseen. Lisäksi Assi osaa tulkita monimutkaisia kysymyksiä, kirjoitusvirheitä ja slangisanoja.

Kunnille on ominaista, että kysymyksiä tulee hyvin laajasti eri aihealueista, mutta teknologian ansiosta Assi osaa palvella vaivatta kuntalaista askarruttaviin kysymyksin.

Assi osaa valita palvelukielen automaattisesti asiakkaan kysymyksen perusteella kunnalla käytössä olevien palvelukielten joukosta. Tällä hetkellä käytössä ovat suomen, ruotsin ja englannin kielet. Tämä mahdollistaa paremman käyttäjäkokemuksen kuntalaiselle, kun kielivaihtoehdoista ei tarvitse manuaalisesti valita itselleen sopivaa.

Kaikki kehitystyö viikossa kuntalaisten käyttöön

Valmiiksi koulutettu ja kuntien tarpeita varten räätälöity Tiera Assi on äärimmäisen nopea ja helppo ottaa käyttöön. Assin valmiista kuntien aihekirjastosta löytyy jo erittäin suuri osaamiskanta kolmella eri kielellä.

Lisäksi palvelussa on valmiit integraatiot mm. kansalliseen palvelutietovarantoon, asiantuntijachattiin ja puhekanavaan. Kunnan ei siis tarvitse käyttää ollenkaan resursseja Assin tai tekoälymallin rakentamiseen ja kouluttamiseen. Tämän sijaan uusi kunta saa käyttöönsä heti kokonaisvaltaisen ja laajan kunnille räätälöidyn ratkaisun.

Tilaa demoesittely täältä >>

Yksi yhteinen ratkaisu kaikille, räätälöidyt vastaukset jokaiselle

Koska kaikilta kunnilta kysytään suunnilleen samoja asioita, olisi resurssitehokasta hyödyntää samaa tekoälyratkaisua kaikkien kuntien asiakaspalvelussa. Tiera Assi onkin rakennettu juuri tämän filosofian avulla. Yksi sen suurimmista hyödyistä on mahdollisuus palvella samanaikaisesti kaikkia kuntia ympäri Suomen.

Yhteinen ratkaisu mahdollistaa kuntienvälisen tehokkaan yhteiskehittämisen. Kehittämisen hyödyt palvelua käyttäville kunnille ovat suuret, sillä kenenkään ei tarvitse yksin kehittää omaa ratkaisuaan. Kaikki ratkaisun päivitykset tulevat siis kaikille asiakkaille käyttöön heti ja näin kaikki hyötyvät uusista kehitystyön tuloksista.

Tietojohtaminen / analytiikka

Tekoälyä hyödyntävä automatisoitu asiakaspalvelu mahdollistaa organisaatioiden asiakasymmärryksen kasvattamisen tarjoamalla reaaliaikaista tietoa käydyistä keskusteluista. Näin esimerkiksi palvelusivustoista vastaavat henkilöt kuntaorganisaatioissa pystyvät ymmärtämään paremmin, millaisista asioista kuntalaiset tarvitsevat tietoa ja millaisia palvelutarpeita kuntalaisilla on. Näin voidaan parantaa kunnan tarjoaman palvelun laatua ja työn tuottavuutta kokonaisuudessaan.

Miten tutustua tarkemmin Tiera Assiin?

Virtuaaliagentit mahdollistavat palvelun, joka parantaa vuoropuhelua käyttäjien ja kuntalaisten kanssa. Tärkeimmät ominaisuudet virtuaaliagentin hankinnassa ovat ympärivuorokautinen käyttö sekä henkilöstöresurssien vapauttaminen vaativimpiin asiantuntijatöihin.

Tiera Assi kampanjahintaan

Tiera Assi on mahdollista hankkia vuoden 2021 loppuun saakka kampanjahintaan. Tutustu kampanjaan täällä >>

Lisätietoja

Tomi Cavenius

Ratkaisupäällikkö