toukokuu 2015

Kunnat ja palvelut digitalisoituvat – Tiera auttaa strategiatyössä ja käytännön toteutuksissa

Digitalisointi on kuuma puheenaihe, joka puhuttaa kaikkialla ja jokaisella toimialalla. Digitalisoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan toiminnan kehittämistä ja tehostamista IT-teknologiaa hyödyntäen eli toimintamallien, prosessien ja palvelujen sähköistämistä.

Kunnissa digitalisoidaan sekä kuntalaisille suunnattuja palveluja että kunnan sisäisiä toimintamalleja ja prosesseja. Tiera auttaa tässä työssä asiakkaitaan kahdella tavalla, sekä hahmottamaan ja suunnittelemaan digitalisointia kokonaisvaltaisesti (digistrategia) että sähköistämällä yksittäisiä palveluja ja kokonaisuuksia. Työtä on tehty jo mm. Keski- ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa.

Työ on pitkäjänteistä, mutta hyödyt konkretisoituvat heti

– Digistrategia on laajempi työ, jossa kunnalle luodaan selkeä suunnitelma toiminnan ja palvelujen digitalisoinnista. Kunnan palveluiden joukosta tunnistetaan yhteistyössä potentiaalisimmat digitalisoitumisen kehityskohteet, ja tätä työtä olemme tehneet jo mm. Itä-Uudenmaan kuntien kanssa, kertoo asiantuntijapalveluista vastaava Jani Moliis.

Strategia toimii työkaluna kun kunta rakentaa tietä kohti kokonaisvaltaista digitalisoitumista. Strategia-sanasta huolimatta työ on konkreettista palvelujen sähköistämistä eli strategia luodaan palveluiden käytännön digitalisoimisen yhteydessä. Toinen, hieman kevyempi lähestymistapa on eri palvelujen sähköistäminen käyttötapausten kautta.

– Tässä vaihtoehdossa kunnat voivat lähteä sähköistämään eri palvelujaan hyödyntämällä kuntien yhteistä Tiera Sähköinen asiointi -palvelua. Käyttötapaukset toimivat sitten pohjana kunnan kattavammalle digistrategialle, jonka työstämistä voidaan jatkaa suoraan tämän työn jatkona.

Kuntien ja palvelujen digitalisointi ei tapahdu hetkessä, mutta huomioitavaa on, että konkreettisia hyötyjä saadaan heti, kun yksikin palveluprosessi tai sen mahdollistaja saadaan toteutettua. Digistrategian ansiosta jokaisen kunnassa digitalisoidun prosessin myötä seuraava voidaan aloittaa valmiimmasta tilanteesta, koska strategiassa määritellään optimaalinen toteuttamisjärjestys.

– Kunnat voivat tehdä digitalisointityötä myös yhdessä, kuten esimerkiksi Kuuma-kunnissa tehdään. Samassa tilanteessa olevat toimijat voivat yhteistyössä edistää palvelujen kehittämistä ja jakaa myös mm. kehityskustannuksia, Moliis lisää.

Lisätietoja kuntien käynnissä olevista digitalisointi-projekteista ja Tieran asiantuntijapalvelusta:

Jani Moliis
johtaja, asiantuntijapalvelut
jani.moliis@tiera.fi / 040 522 4613