lokakuu 2021

Ketterän kehityksen tiimi varmistaa kuntien palveluprosessien fiksun digitalisoinnin

Tiera Digiuksen ketterä kehitystiimi on kasvanut 21 hengen kokoonpanoksi, joka vastaa nopeasti ja sujuvasti kuntien ja hyvinvointialueiden digitalisoinnin tarpeisiin. Tiimi tuottaa kansallisen tason ratkaisuja ja kehittää samalla kuntien toimintaprosesseja

Digitalisointi ei ole vain lomakkeiden muuttamista sähköisiksi: Kuntien eri toimialojen prosessien digitalisointi vaatii ohjelmistokehityksen lisäksi vankkaa toimialaosaamista sekä erinomaista prosessinhallintaa.

Tieran ketterän kehityksen tiimi hallitsee koko kehityskaaren asiakkaan vision kirkastamisesta valmiiseen palveluun. Kuntien toiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä asiakkaan käyttökokemus ovat tärkeässä osassa, kun Tiera Digiuksen tarjoamia palveluita kehitetään ja otetaan käyttöön.

“Tieran kehitystiimiä on vastikään vahvistettu 17 uudella huippuosaajalla. Heillä on vahva kokemus ratkaisujen konseptoinnista, arkkitehtuurista, UX-suunnittelusta, ohjelmistokehityksestä, laadunhallinnasta sekä pilvipohjaisista ratkaisuista. Digiuksen 21 hengen kehitystiimi pitää yhdessä huolta, että toimialojen digitalisointiprosessit toteutetaan fiksusti toimintoja uudistaen ja ketterästi, jotta kunnat saavat sujuvasti ja aikataulussa tarvitsemansa palvelut”, kertoo johtava tuotantopäällikkö Janne Jokisalo Tieralta.

Toimialojen asiantuntemus tukee toiminnan uudistamista

Digiuksen kehitystiimillä on asiantuntemusta niin kunnan toimialoista ja palveluprosesseista kuin moderneista sähköisen asioinnin teknologioista ja tietoturvasta. Tämä on tärkeää, kun lähdetään digitalisoimaan prosesseja, jotka on aiemmin hoidettu osin tai kokonaan manuaalisesti.

“Prosessien digitalisointi ei tarkoita, että kaikki toiminnot digitalisoidaan sellaisenaan. Kaikki eivät voi esimerkiksi käyttää nettiä, ja siksi on jo suunnitteluvaiheessa huomioitava, miten muita kanavia pitkin tulevat asioinnit viedään osaksi digitalisoitua prosessia. Siksi myös toiminnan uudistaminen on osa työtä”, Jokisalo sanoo.

Pitää myös ymmärtää ja priorisoida toimialan keskeisimmät tarpeet ja miettiä, miten digitalisoidaan aiemmin manuaalisesti hoidetut tapahtumat. Kehitystiimin tärkeä tehtävä on palvelun rakentamisen lisäksi käydä asiakkaan kanssa uusia toimintamalleja sekä prosesseja läpi niin, että kansallisella tasolla toimintamallit ja prosessit yhtenäistyvät. Näin saadaan synergiaetuja ja kustannussäästöjä.

“Esimerkiksi hakuprosessi varhaiskasvatukseen voidaan digitalisoida helpoksi ja kertakirjautumisella tapahtuvaksi. Aiemmin varhaiskasvatuksen paikan haku on vaatinut lukuisten word-, excel- ja pdf-lomakkeiden täyttämistä sekä niiden lähettämistä eri paikkoihin. Digiuksen kyvykkyyksien avulla lomake on valmiiksi esitäytetty ja parhaimmillaan vanhempi vain hyväksyy esitäytetyn lomakkeen. Prosessi tehostuu huomattavasti ja asiakaskokemus paranee ”, kuvailee Sari Koljonen, Tieran kehitysjohtaja.

Palvelu kehitetään yhdessä asiakkaiden ja tiimin kanssa jalostaen

Tiera Digiuksen tiimi on trimmattu itseohjautuvaksi koneistoksi, jonka toiminta pohjaa hyvään suunnitteluun, tehokkaaseen prosessiin ja huippuosaamiseen. Kehitystiimi on jaettu tuotehallintaan sekä ohjelmistokehitykseen ja tuotantoon, mutta kaikki tiimissä tekevät yhdessä töitä projektin edistämiseksi.

“Tuotehallintatiimin tuotevastaavat kokoavat asiakkaan toiveet ja tarpeet, tuotteistavat ja jalostavat ne yhdessä asiakkaan kanssa innovoiden ratkaisukuvaukseksi. Tämän jälkeen asiakkaan toiveet siirtyvät ohjelmistokehitykseen, jossa ratkaisuja syntyy kahden viikon syklillä ketterästi iteroiden. Näin asiakas saa koko ajan valmista. Ratkaisu määritellään aina sellaiseksi, että se palvelee asiakkaan tärkeimpiä tarpeita ja samalla isompaa asiakaskuntaa kansallisella tasolla. Keskeistä on asiakkaiden saama arvo, eikä se, että on heti paljon ominaisuuksia”, Jokisalo kertoo.

Moderni ohjelmistokehitys ottaa asiakkaan mukaan prosessiin.

Ratkaisua kehitetään pala kerrallaan parin viikon aikajaksossa, ei kerralla valmista tehden, kuten niin sanotussa vesiputousmallissa. Ohjelmistokehityksen työrauhaa ja aikataulussa pysymistä vaalii scrum master. Tuoteomistaja varmistaa, että ratkaisu kehittyy asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Mukana kehitystiimissä on projekti- ja ratkaisupäälliköiden lisäksi kokeneita ja modernit teknologiat taitavia ohjelmistokehittäjiä, toimialat tuntevia ratkaisu- ja integraatioarkkitehtejä ja palvelumuotoilijoita sekä tietoturva-arkkitehtejä.

Tietoturva ja tietosuoja ovatkin keskeinen osa tekemistä. “Kehitystiimi varmistaa alusta asti, että kaikessa tekemisessä on huomioitu tietosuoja ja tietoturva. Meillä laatu sisältyy kehittämisen prosessiin ja on kaikkien asia. Tietoturva ja tietosuoja ovat mukana jokaisessa kontrollissa, eivätkä mikään päälle liimattu juttu”, Jokisalo sanoo.

Kehitä kerran, jaa useasti

Tiera Digiuksen ja kehitystiimin ajattelun takana on myös kansallinen vaikuttavuus. Jokaisen kunnan ei kannata kehittää itse samoja asioita, joiden tarve on suurimmalle osalle kunnista kuitenkin yhteinen. Siksi kehitystiimi huomioi myös kansalliset tarpeet tuotekehitystyössä. Kerran fiksusti kehitetyt palvelut saadaan Digiuksen avulla mahdollisimman monien kuntien käyttöön.

“Kun Digiuksen avulla kehitetään kaikille yhteisiä palveluprosesseja, saadaan suuri kustannushyöty ja palvelut myös nopeasti kaikkien halukkaiden käyttöön. Kunnat voivat osallistua kehitykseen myös yhdessä, esimerkiksi innovaatiopajoissa. Näin kehitystyö sujuvoituu kaikille kunnille ja ideoita törmäyttämällä löydetään yhteisiä, ehkä aivan uudenlaisia ratkaisuja”, Jokisalo kuvailee. 

Digiuksen kehitystiimi on erittäin motivoitunut työhönsä. Asenne kiteytyy heidän sloganiinsa: “Älä koskaan epäile pienen, sitoutuneen ihmisryhmän kykyä muuttaa maailmaa. Se on itse asiassa ainoa tie muutokseen.”