joulukuu 2014

Kainuun sote nosti tiedon keskeiseksi johtamisen välineeksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vahvistaa aktiivisesti sekä strategista johtamistaan että tiedolla johtamista, sillä ne nähdään keskeisinä keinoina vastata tulevaisuuden haasteisiin. Osana STM:n Kaste-rahoitteista kehittämistyötä kuntayhtymä toteutti tiedolla johtamisen projektin yhteistyössä Tieran kanssa.

– Haluamme kehittää toimintatapojamme niin, että palveluidemme vaikuttavuus olisi huippuluokkaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi organisaation strategista johtamista tulee vahvistaa ja johtamisen työkaluja uudistaa. Tämä taas edellyttää tiedolla johtamista. Organisaatiossamme olemassa oleva, mutta hajallaan oleva tieto pitää koota yhteen, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Kohti tiedolla johtamisen tietojärjestelmää

Tiedolla johtamisen projektissa Tiera selvitti kuntayhtymän johdon tärkeimmät informaatiotarpeet ja loi tätä kautta myös perusteet johdon uudelle työpöydälle. Projektin lopputuloksina syntyivät:

  1. johdon tietotarpeet ja tiedolla johtamisen tiekartta,
  2. tiedolla johtamisen kypsyysanalyysi ja
  3. tietovirtojen tavoitetilan kuvaus.

– Kaikki lopputuotokset tukevat Kainuun soten kehittämishankkeen toteutusta. Nyt organisaatio tietää, mitä tietoa sillä on käytettävissä, mitä tietoa vielä tarvitaan, miten tietoa hyödynnetään tehokkaasti ja miten tiedolla johtamista voidaan edelleen kehittää tukemaan kuntayhtymän toimintaa, kertoo Tieran johdon asiantuntija Miika Mielityinen.

Tiedolla johtaminen luo kuntaorganisaatioissa perustan sujuvammille palveluille, toiminnan kehittämiselle sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiselle. Seuraavaksi Kainuussa tulisi edetä työkalujen ja menetelmien valintaan sekä niiden käyttöönottoon ja käyttöön.

”Tiedolla johtaminen tukee jatkossa sekä strategiaprosessiamme että vuosisuunnittelua”

– Oikea ja tarvittava tieto pitää saada johtamisen ja päätöksenteon tueksi. On selvää, että oikea-aikaisen ja oikeassa muodossa olevan tiedon avulla johtaminen, toimintamallien kehittäminen ja toiminnanmuutoksen tukeminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Tiedolla johtaminen tukee jatkossa sekä strategiaprosessiamme että vuosisuunnittelua. Saimme paljon aikaiseksi, mutta paljon on vielä myös tehtävää, lisää Kainuun soten kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen.

Tiedolla johtamisen projekti oli osa Hyve – johtamisen kartta – Kainuun osahanketta. Hanke kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen Kaste-kehittämisohjelmaan. Lisätietoja hankkeesta ja sen lopputuloksista voit lukea tästä >>

Tiera toimi hankkeessa myös strategiaprosessin käyttöönoton sekä tulosalueiden yhdenmukaisten toimintatapojen asiantuntijana, työtä jatketaan kuntayhtymässä myös hankkeen päätyttyä.

Lisätietoja tiedolla johtamisen ja strategiatyön asiantuntijapalveluista johdon asiantuntija Miika Mielityiseltä (miika.mielityinen@tiera.fi / 040 584 4950).