joulukuu 2020

Mitä lisäarvoa Edustore tuo käyttäjälleen?

Mikä Edustore -hankintakanava on? 

Edustore oppimateriaalien hankintakanava on ollut Tierakuntien apuna ja hyödynnettävissä jo useamman vuoden ajan. Edustore on toiminta-ajatukseltaan yksinkertainen – yksi hankintakanava oppimisessa tarvittaville materiaaleille – niin digitaalisille kuin painetulle materiaaleillekin, ja toimitus loppukäyttäjälle, joka tarkoittaa digimateriaalin osalta integraation kautta toimitusta suoraan oppimisalustaan 

Edustoren kautta monipuolista tarjontaa on helppo tutkia, tehdä hankinta ja käyttää ostettuja materiaaleja. Uusin puitesopimuskausi alkoi keväällä 2019 ja jatkuu lukuvuoteen 2023-2024 saakka. 

Kevään etäopetusjakso näytti suunnan, mihin koulumaailma on menossa. Digitaaliset materiaalit sekä hybridiopettamisen ja -oppimisen malli tarkoittavat digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä laajasti opetuksessa. Digitaalisten materiaalien hankinta houkuttaa; ne ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, tieto on ajantasaista ja maksavatkin vähemmän kuin painetut materiaalit. 

Turun yliopiston ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekemien korona-ajan tutkimusten mukaan opettajat ja oppilaat kokivat digitaalisten materiaalien soveltuvan paremmin toisiin oppiaineisiin kuin toisiin. Tämä asetelma tulee kuitenkin muuttumaan sitä mukaa, kun pedagogiikassa opitaan hyödyntämään monipuolisesti digitalisaation mahdollisuuksia. Digitaalisten työvälineiden myötä myös yksilöllisemmät oppimisen muodot tulevat esiin. Puitteet ovat jo olemassa. 

Edustore on markkinapaikkana valtakunnallinen kanava – kaikille kunnille ja toimittajille samanlainen. Kantava ajatus Edustoren taustalla on tarjota opetukseen ja kasvatukseen monipuolisia materiaaleja hyödynnettäväksi. Lisäksi kaikille toimittajille tarjotaan mahdollisuus liittyä kanavaan palvelujensa tarjoajaksi. Edustore -hankintakanavasta hankittu digitaalinen materiaali on käytettävissä integraation kautta suoraan oppimisympäristössä. Oppimisympäristöintegraatioita toteutetaan kuntakohtaisesti ja tarpeen mukaan. Uusimpana integraatiomuotona on MS Teams -integraatio. 

Edustore -hankintakanavasta on tilattavissa materiaalia varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Laajentuvan oppivelvollisuuden ja maksuttoman toisen asteen myötä materiaalintoimittajien kanssa tehdään yhteistyötä, jotta myös toisen asteen koulutuksen materiaalia on tulevaisuudessa hankittavissa Edustoresta  

Lisäarvo kunnalle – lisäarvo käyttäjälle 

Mitä hyötyä Edustoresta on kunnalle ja loppukäyttäjälle? Suurimmat hyödyt löytyvät näkökulmasta yksi kanava, mikä tarkoittaa kaikkea tätä: 

  • Tarjolla olevaan materiaaliin tutustuminen ja vertailu 
  • Hankintaesitysten tekeminen ennen hankinnan hyväksyntää 
  • Keskitetty hankinta myös painetulle materiaaleille 
  • Hankinnan helppous ja seuranta 
  • Digimateriaalin käyttöoikeudet ja tuki yhdestä paikasta 
  • Digimateriaalien käyttö suoraan oppimisympäristön kautta 
  • Raportoinnin välineet mm. materiaalin käyttöasteeseen 
  • Keskitetty laskutus  
  • Tietosuojan näkökulmat huomioitu keskitetysti 

Keskeistä Edustore -hankintakanavan lisäarvossa on pohtia sekä välittömiä että välillisiä asioita – resurssien ja ajan käyttöä erilaisiin tehtäviin. Edustoren käyttäjärooleja on monia: hankinnan esittäjä (usein opettaja), hankintasihteeri (usein koulusihteeri) ja hankintavastaava (usein rehtori). Materiaalin hankinta ei kaikkia vaiheita ajatellen kuitenkaan ole ihan yksinkertainen juttu kuntamaailmassa, vaikka loppukäyttäjälle (opettajalle tai oppijalle) se niin näyttäytyykin. 

Koko materiaalihankintaprosessi hankinnasta käyttöön voisi olla hahmotettavissa esimerkiksi näin:

Edustore kehittyy jatkuvasti yhteistyössä toimittajien ja kuntien kanssa. Tuotevalikoimaa laajennetaan aktiivisesti vastaamaan kuntien ja oppimisen tarpeita samalla, kun alustan toimintoja kehitetään. Uusia toimittajia on tullut mukaan lähes joka kuukausi. Nyt sopimustoimittajia on yli 60 ja tuotteita lähes 6500. Edustore hankintakanava on yksi Tieran kuntayhteisesti kehittämistä palveluista kuntatoimijoilleen. Edustoren jatkuvassa kehityksessä merkittävässä roolissa ovat Edustoren käyttäjäkunnista koostuva kehitysryhmä. 

 

Edustore on puitejärjestely

Kunnat käyttävät Edustorea eri tavoin. Hyödynnettävissä on palveluita viidestä eri kategoriasta. Yleisimmin Edustorea käytetään keskitettynä oppimateriaalien hankintakanavana sekä digitaalisille että painetuille materiaaleille. Liittyessään Edustoren käyttäjäksi, kunta valitsee käyttämänsä palvelut Edustoresta.

Koko hankintaketjun vaiheiden tunnistaminen on tärkeää huomioida, kun pohditaan mitä kautta oppimateriaaleja tilataan oppimisen tarpeisiin. Edustore hankinta-kanavassa suurin lisäarvo on monipuolisessa tuotevalikoimassa ja integraatioissa, jotka mahdollistavat oppimateriaalien käytön suoraan oppimisalustan kautta, yhdestä paikasta. Painettujen materiaalien osalta kevään [helmi-maaliskuu] perustilauskausi on tärkeä oikea-aikaista materiaalin toimittamista ajatellen.

Puitejärjestely ohjaa toimintaa. Kunnat ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa liittyä Edustoren hankintakanavan puitejärjestelyyn ennen kilpailutusta keväällä 2019. Kun koulussanne ympäri Suomen pohditaan oppimateriaalien hankkimista, selvitättehän kunnasta, onko Edustore -hankintakanava mahdollista ottaa käyttöön tai onko se jo käytettävissänne.

Kerromme mielellämme lisää, miten Edustore voisi auttaa juuri teidän kuntaanne ja kouluanne oppimateriaalien hankintakanavana. Edustoren kotisivut löytyvät osoitteesta www.edustore.fi ja Edustore Facebookissa kannattaa myös ottaa seurantaan.

 

Reipasta loppuvuotta toivottaen,

Taina Uusi-Illikainen, Tuotantopäällikkö, Kuntien Tiera Oy

ja Timo Kettunen, COO, Dikaios Oy