syyskuu 2018

Tutustu Digioppimisen kehityspäivän kumppaneihin ja työpajoihin

 

Almerin: Tekoäly käytännön opetustyön apuna.
Tekoälystä ennakoidaan jopa digitalisaatiota suurempaa mullistajaa yhteiskunnassa. Tekoälystä puhutaan paljon, mutta mitä se on käytännössä? Miten sitä voidaan hyödyntää käytännön opetustyössä? Mitä konkreettista hyötyä siitä voi olla oppilaalle ja opettajalle? Mitä uhkia siihen voi liittyä? Näihin kysymyksiin Teemu Laitinen pyrkii antamaan vastauksen puheenvuorossaan. Teemu Laitinen työskentelee Almerin Oy:ssä, joka kehittää tekoälyä hyödyntävää YipTree-nimistä oppimisympäristöä.

 

Oulun kaupunki: Digiloikka 2020 – Miten Oulussa osallistettiin perusopetuksen yksiköt digistrategiatyöhön?
Oulussa on viime ja kuluvan vuoden aikana työstetty perusopetuksen digistrategiaa. Prosessiin on osallistettu laajasti mukaan koko koulukenttä tekemällä nykytilan selvitys perusopetuksen digitaalisuudesta ja luomalla konkreettinen kehittämissuunnitelma seuraaville vuosille. Puheenvuorossa kerrotaan miten digistrategiaprosessi on edennyt Oulun kaupungissa kokonaisuutena, millaisilla fasilitointimenetelmillä opettajia ja rehtoreita on osallistettu sekä mitkä ovat projektin keskeisimpiä tuloksia ja johtopäätöksiä.

 

SanomaPro: Digitaalisuus osana arviointia ja oppimisprosessia.
Miten digitaaliset palvelut tukevat opettajaa ja oppilasta arvioinnissa oppimisprosessin eri vaiheissa? Tule kuulemaan, minkälaisia digitaalisia ratkaisuja Sanoma Prolla on jatkuvaan arviointiin nyt ja lähitulevaisuudessa. Työpajassa tutustutaan myös Arttu-sovellukseen, jossa hyödynnetään lisätyn todellisuuden teknologiaa. Opi miten maksuton Arttu-sovellus herättää kirjan sivut henkiin.

 

iDiD: Infonäytöt viestinnän välineenä. Infonäytöt sopivat monenlaiseen viestintään.

Niiden avulla myös tavoitat helposti suurenkin joukon ihmisiä. Infonäyttöjen käyttäjäystävällisellä hallintajärjestelmällä, iDiDiIlä, teet, päivität ja ajastat visuaalisesti näyttävää ja kohdennettua sisältöä kädenkäänteessä. Osallistu työpajaamme ja näe kuinka vaivatonta viestintä voikaan olla!

 

 

 

 

 

Digitaalisuuden tuomat hyödyt opettajalle ja oppijalle

Työpajassa pohditaan yhdessä osallistujien kanssa nykyisten digitaalisten materiaalien tuomia hyötyjä sekä opetukseen että oppimiseen. Aktivoivassa työpajassa rakennetaan yhteinen kuva seuraavista kehitysaskeleista. Jos haluat olla mukana muutoksen rakentamisessa, tämä työpaja on sinua varten. Työpajan pitää Teuvo Sankila, kustannusjohtaja, Otava Oppimisen palvelut. #ParempaaOppimista #TulevaisuusTehdäänYhdessä #OtavaOppimisenPalvelut

 

Lyfta: Tulevaisuuden megatrendit opetuksessa.

Kansainväliset tuulet puhaltavat luokassa ja kotona, ja oppilaat pystyvät vaikuttamaan maailmanmenoon omasta lähtökohdista käsin. Lyftan tarinamaailmat tarjoavat erilaisia perspektiivejä tulevaisuuden maailmankansalaisille. Lyfta kutsuu sinut testaamaan, oletko samaa mieltä Suomen vuoden 2026 oppimistarpeista. Työpajassa käsitellään seuraavia aiheita: miten tunnistaa elämäntaitojen kehittymistä, voiko empatiaa harjoitella ja globaalikasvatusta tarinallisuuden kautta.

 


Google for Education

Googlen puheenvuorossa ja työpajassa tuodaan Googlen innovaatioita lähemmäksi koulun arkea ja opitaan tekemällä. Google for Education tuo nykyaikaiset työkalut osaksi koulun toimintaympäristöä. Tule kokemaan ja oppimaan tekemällä.

Ensimmäisessä työpajassa keskitytään Googlen innovaatiokulttuuriin ja oppilaitoksille suunnattuihin työkaluihin. Toinen työpaja on käytännönläheinen, jossa opitaan tekemällä. Teemana Chromebookit ja G Suite for Education – Tehtävänanto, arviointiprosessi ja e-portfolio. Työpajassa pääset kokeilemaan mm. seuraavia työkaluja: Classroom, Drive, Sheets, Docs, Slides ja Sites sekä Chromebookeja. Molemmat työpajat toteutetaan yhteistyössä Cloudpointin kanssa.

Työpajoista vastaa Christian Komonen. Hän vastaa Googlen Education toiminnasta Suomessa ja Norjassa, osana Googlen EMEA-organisaatiota. Christianilla on yli 20 vuoden kokemus teknologian soveltamisesta useassa maassa ja toimintaympäristössä.

 

Tabletkoulu: Sujahda sähköiseen maailmaan Tabletkoulun suosituilla oppimateriaaleilla!
Tabletkoulun ajankohtaiset ja monikanavaiset oppisisällöt ja monipuoliset harjoitukset on kehitetty käsi kädessä tukemaan uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Tabletkoulun oppimisanalytiikka tarjoaa mahdollisuuden seurata jatkuvasti oppilaiden edistymistä ja laaja-alaisten taitojen kehittymistä. Kokeet voit myös huoletta antaa koneen tarkistettavaksi. Oppimateriaaliemme muokattavuus ja päivitettävyys ovat keskeisessä roolissa, mikä onkin välttämättömyys jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kun tämä kaikki on tarjolla yhdessä helppokäyttöisessä paketissa, on opettajien helppo innostua uudenlaisesta kokonaan digitaalisesta oppimateriaalista. Tule pajaan tutustumaan Tabletkoulun erinomaisiin opettajan työtä helpottavia ominaisuuksiin! Lisää tietoa Tabletkoulusta löydät osoitteesta www.tabletkoulu.fi.

 

e-Oppi: e-Opin digioppikirjat osana erinomaista pedagogiikkaa!
Tule, näe ja koe e-Opin digioppimateriaalit, joissa nyt mukana uutena ulottuvuutena mm. oppimisen seuranta -työkalu. Pääset mukaan matkalle, joka avaa uusia ovia oppimiseen e-Opin digioppikirjojen avulla. Tervetuloa mukaan!

 

Qridi: Laaja-alaisen osaamisen sisällöt ja täysin uudistettu Qridi 3.0.
Qridi julkaisi syyslukukaudeksi täysin uudistetun Qridi 3.0 -version. Tule työpajaan tutustumaan sen keskeisimpiin uudistuksiin ja pian julkaistaviin laaja-alaisen osaamisen sisältöihin!

 

Happia: Breikkeri – digitaalinen oppimisratkaisu laaja-alaisiin taitoihin.
Kuinka yhdistetään digitaalisuus, toiminnallinen oppiminen sekä ops:n ja vasu:n laaja-alaiset taidot elämykselliseksi konseptiksi? Tule kokeilemaan Breikkeri-tuokiota, jossa sukelletaan neljän hahmon, Ömppien maailmaan. Menetelmänä hyödynnetään liikettä ja kehollisuutta. Breikkerin tehtävät vahvistavat itsetuntemusta sekä tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoja. Lyhyet tehtävät soveltuvat rytmittämään jokaista koulu- ja päiväkotipäivää, tuovat oppimisen iloa ja jaksamista. Breikkerin ovat suunnitelleet opetus-, kasvatus- ja liikunta- sekä digitaalisen alan asiantuntijat.

Moomin Language School: Digitaalisuus varhennetussa ja varhaisessa kielen oppimisessa.
Varhaisesta vieraan kielen oppimisesta on tutkitusti runsaasti hyötyä lapselle. Uuden kielen oppiminen on mahdollista jopa ennen kouluikää tai alakoulussa – mutta miten? Lyhyessä alustuksessa esittelemme varhaisen kielen oppimisen hyötyjä ja tutkimustuloksia sekä kokemuksia digitaalisen palvelun käytöstä ja tuloksista kouluista ja päiväkodeista. Miten digitaalisuus voi edistää varhennettua kielenoppimista? Miten monipuolinen sovellus tukee opettajaa? Mikä sisällössä on tärkeää lapsen oppimisen kannalta? Mikä on opettajan vaikutus oppimistuloksiin? Hands on -osuudessa tutustutaan digitaaliseen oppimissovellukseen, jolla lukutaidotonkin lapsi voi oppia vieraan kielen. Pienikin lapsi osaa käyttää kosketusnäytöllistä mobiililaitetta, jolloin laitteella ja sovelluksella voidaan tukea lasten varhaista ja varhennettua kielen oppimista. Sovellusta voidaan käyttää englannin oppimiseen tai S2-opetuksen tukena maahanmuuttajille. Suosittelemme oman tabletin/iPadin ottamista mukaan, jotta jokainen pääsee itse kokeilemaan oppimissovellusta.

 

 

 

 

Sinäkin voit pelillistää opetuksen ChatBotin avulla

Lupaamme, että työpajan jälkeen sinulla on digitaalinen apuopettaja, joka toimii paikasta ja ajasta riippumatta. Työpajassa ratkaistaan jokin oikea opetustilanne, joka valitaan ennakkoon kyselyn perusteella. Luomme yhdessä toimivan chatbotin, jolla voit täydentää opetustilannetta ja tehdä oppimisesta erityisen hauskaa ja koukuttavaa. ChatBotteja voi toteuttaa ilman teknistä osaamista, vain mielikuvitus rajana!

 

 

 

Syrawise – Rescuebusters mobiilipeli, Rescuebusters Edu – Portaali ja Rescuebusters EduCycle
Tule tutustumaan uudenlaiseen, uniikkiin ja innostavaan tapaan opettaa arjen turvallisuustaitoja ja ympäristön puhdasta rakentamista lapsille ja nuorille. Syrawisen työpajasta vastaavat Markus Syrjänen ja Jussi-Henrikki Rautio.

 

Sinä olet luova yksilö, mutta tarvitset työkaluja

Koulua välineistetään tämän päivän tarpeita ajatellen, kun sitä tulisi välineistää tulevaisuuden tarpeisiin. Mitä nämä tulevaisuuden välineet sitten ovat? Kukaan ei tiedä. Siksi meidän tuleekin pohtia taitoja, ja vasta sitten välineitä, joilla näitä taitoja voidaan kehittää. Työpajan vetäjänä toimii Applen Education Business Development Manager Jukka Kilpiä.

 

 

 

Kohti fiksua ja kestävää hankintaa – Atea kouluratkaisut

Ostaa, liisata vai jotain ihan muuta? Tule kuuntelemaan miten oikealla hankintatavalla tuetaan koulun/koululaitoksen digitalisaatiota ja samalla säästetään rahaa ja tuetaan opettajan kehittymistä. Työpajasta vastaavat Atean Janne Konttinen ja Olli Rannisto.

 

 

 

 

Digitaalinen kynä

Digitaalinen kynä on loistava apuväline oppimisessa – tule työpajaamme tutustumaan! Tutkimusten mukaan kynän käyttö opiskelussa parantaa oppimistuloksia huomattavasti. Microsoftilla kehitetään laitteita, jotka auttavat kaikkia oppilaita saavuttamaan hyviä oppimistuloksia. Digitaalinen kynä on yksi niistä. Lisäksi Windows 10:ssä ja O365:ssä on lukuisia oppimista helpottavia työkaluja. Tutustu esimerkkitapauksiimme ja tutkimustuloksiin: Hämeenkylän koulussa opiskellaan digitaalisen kynän avulla, Torkinmäen koulu ja Onenote sekä Millainen laite sopii oppilastyöskentelyyn.

 

 

 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Millainen Tulevaisuuden Älykäs Oppimisympäristö voisi ja pitäisi olla? Millaisia kokonaisuuksia suunnittelussa tulisi huomioida ja miksi? Miksi verkostomainen rajoja ylittävä yhteistyö on erittäin merkityksellistä onnistumiselle? Lyhyen aiheeseen orientoivan alustuksen jälkeen fasilitoimme osallistujien kesken interaktiivisen keskustelun, joissa syvennytään aiheeseen tarkemmin.

Mukana työpajassa 6Aika – Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke, jonka päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen piirissä kaupungeissa ja ammattikorkeakouluissa kehitetään kokeilutoiminnan ja yhteiskehittelyn menetelmin virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden (VR ja AR), oppimis- ja tila-analytiikan, tekoälyn, 3D-mallintamisen sekä muiden digitaalisten työkalujen sekä fyysisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen asti yhdessä yrityksen kanssa.

Hankkeessa ovat mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Vuoden 2020 huhtikuun loppuun kestävä hanke on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa 6Aika-strategiaa.

Lisätietoja www.oppimisenuusiaika.fi >>

Työpajasta vastaavat Anna Rantapero-Laine, Projektipäällikkö, 6Aika / Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Juha Merinen, Lenovo Public Affairs & Relations, Member of the Board of Directors, Worlddidac Association.