huhtikuu 2023

DigiOne kiinnostaa Pohjois-Suomen kuntia

DigiOnea odotetaan Pohjois-Suomen kouluissa kovasti. Opettajien kiinnostus uutta palvelukokonaisuutta kohtaan ja odotus siitä, milloin se saadaan käyttöön, näkyivät myös Pohjois-Suomen Opettajainpäivillä Oulussa. DigiOnen ständillä oli jatkuvasti opettajia, rehtoreita, sivistysjohtajia ja opetuspalveluiden toimittajia selvittämässä, milloin he saavat kunnassaan DigiOnen käyttöön tai voivat tuoda omia palveluitaan ekosysteemiin.

Monet opettajat ja koulutusalan ammattilaiset ottivat ilolla vastaan uutisen, että nykyisiä järjestelmiä ollaan korvaamassa uudella, kaiken yhteen kokoavalla ekosysteemillä. Useimmat näkivät heti, miten se tehostaa ja helpottaa omaa työntekoa. ”Tämä on järjettömän iso muutos. Tämähän muuttaa arjen täysin”, eräs oululainen opettaja kommentoi kuultuaan DigiOnesta.

Kuntien edustajat nostivat myös esille Pohjois-Suomen erityispiirteiden luomia tarpeita koulutuksen järjestämiselle. Verrattain harvaan asutetuissa kunnissa nähdään paljon hyötyjä toiminnan digitalisoimisessa ja toivotaan mahdollisuuksia kuntarajat ylittävään yhteistyöhön.

Kaivattu uudistus

Moni rehtori kommentoi, kuinka asioita tehdään tällä hetkellä siellä täällä hajallaan, ja tekemiseen kaivataan selkeyttä. Uudistuminen on tervetullutta ja käytettävyyden toivotaan paranevan. Järjestelmien yhteensopivuudesta on koulumaailmassa selkeää hyötyä, kun esimerkiksi opetussuunnitelman tiedot ovat käytettävissä opetuksen suunnittelun ja arvioinnin tukena.

OPI-päivillä pääsimme esittelemään DigiOnen käyttöliittymää, joka sai käytettävyydestään ja selkeydestä ihastuneita kommentteja. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset ovat jo pitkään odottaneet, että käytössä olevat järjestelmät mahdollistaisivat monet nykyään aivan tavalliset asiat, kuten eri tiedostomuodossa olevien liitteiden ja linkkien lisäämisen viesteihin.

Asioinnin ja päätöksenteon sujuvoittaminen nähtiin rehtorien ja muiden päätöksentekoon osallistuvien työtä helpottavana uudistuksena. Nyt moni vaihe tehdään käsin eikä digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia ole päästy hyödyntämään päätöksentekoprosesseissa. Erillisten järjestelmien ja manuaalisen työn vuoksi asiakaspalvelu on hajanaista. Keskitetyn ja jouhevan asianhallinnan odotetaan tuovan asiointiin ja päätöksentekoon toivottua ajansäästöä ja vähentävän virheiden mahdollisuuksia.

Vahvuutena tiedon helppo saatavuus

Osallistujissa herätti paljon innostusta se, että tieto aidosti liikkuu järjestelmästä ja paikasta toiseen. DigiOnen vahvuutena onkin tiedon helppo saatavuus ja toisaalta tietojen näkyminen vain asianomaisille. Esimerkiksi se, että oppilaan tuen tarpeet näkyvät niille, jotka tietoa tarvitsevat, sai paljon kiitosta. Kotona voidaan myös nähdä, mitä tukea oppilaalle on suunniteltu ja millaisia näyttöjä tai kokeita hänellä on tulossa. Näin myös kotiväki ja muut opettajat pysyvät paremmin perillä opintojen etenemisestä. Lisäksi esimerkiksi Google Classroomista saadaan arviointitiedot helposti opettajalle arviointia varten. Arvioinnin perusteet ja perustelut näkyvät myös kotiin, jolloin on paljon läpinäkyvämpää, miksi lapsi saa tiettyjä numeroita todistukseen.

Jo se, että joku uudistaa koulutuksen järjestelmiä, oli OPI-päivien kävijöiden parissa toivottu muutos. Tunnelman kouluissa voisi tiivistää malttamattomaksi. Monet haluaisivat jo päivittää käytössä olevia järjestelmiä uudempaan ja odottavat, että pääsevät käyttämään uudenlaisia koulutuksen ja kasvatuksen palveluita.

Jukka Miettunen Pohjois-Suomen opettajainpäivillä kertomassa DigiOnen käyttöliittymästä.

Huolia, kysymyksiä ja vastauksia

OPI-päivillä heräsi luonnollisesti paljon kysymyksiä siitä, kuinka DigiOne tulee toimimaan kouluissa. Keräsimme tähän tapahtumassa nousseet yleisimmät kysymykset ja DigiOne-hankkeen Oulun hankepäällikkö Jukka Miettusen vastaukset niihin.

Kouluissa on monenlaisia tapoja tehdä työtä ja paljon erilaisia laitteita käytössä. Opettajien, rehtoreiden ja koulutusalan ammattilaisten huolet liittyivät suurilta osin siihen, kuinka DigiOne vastaa koulujen monipuolisiin tarpeisiin ja kuinka koulujen kirjavat toimintatavat on otettu suunnittelussa huomioon.

”DigiOnea on ollut määrittelemässä iso joukko kuntien substanssiosaajia, joiden näkemyksiä ja kuntien tarpeita on DigiOnen suunnittelussa pyritty huomioimaan. Hankkeessa on mukava valtava joukko pedagogeja, joiden ansiosta olemme onnistuneet ottamaan huomioon kuntien, koulujen ja toimijoiden erilaisuuden”, Miettunen kertoo.

Järjestelmän toiminnot ja toimintatapa herättivät myös paljon kysymyksiä. OPI-päivien kävijöitä kiinnosti esimerkiksi, millaisia näkymiä DigiOneen saa. Saako luokkakuvan ja istumajärjestyksen näkyviin, voiko viesteihin laittaa linkkejä ja liitteitä ja liikkuuko tieto sujuvasti järjestelmästä toiseen. Moni kysyi, onko kaikki oikeasti yhden kirjautumisen takana tai lisääntyykö kirjaaminen taas uuden työkalun myötä.

”Kaikki DigiOne-ekosysteemin sisällä olevat palvelut ja toiminnallisuudet ovat käytettävissä yksillä tunnuksilla ja jokainen käyttäjä näkee hänelle tarpeelliset tiedot palvelut. Viesteihin voi laittaa kaikki tunnetuimmat liitetyypit ja myös linkkejä. Tiedon liikkuminen järjestelmän sisällä on tehty helpoksi ja sujuvaksi. Pyrimme siihen, että kaikenlainen kirjaaminen ja muu mekaaninen työ nimenomaan vähenee ja opettajat voivat keskittyä tarjoamaan maailman parhaaksi todettua opetusta”, Miettunen jatkaa.

Tapahtumassa tuli paljon kysymyksiä DigiOnen tulevasta hinnasta, aikatauluista, kieliversioista ja siitä, millaisia näkymiä eri rooleille kehitetään. Monet kysyivät esimerkiksi, mitä tietoja terveydenhuolto saa ja miten vanhemmat näkevät, mitä koulusta tuli läksyksi. Kuntien välinen resurssiyhteistyö kiinnosti varsinkin pohjoisen pienempiä kuntia. Kunnat toivovat, että digitalisaation myötä voitaisiin entistä sujuvammin tarjota opetusta useampaan kuntaan ja esimerkiksi pienen kunnan oppijat voisivat osallistua suuremman kunnan valinnaisaineiden kursseille etänä.

”Tiera neuvottelee uusien liittyvien kuntien kanssa ja palvelun hinnoittelu tarkentuu keskusteluiden edetessä. Aluksi palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Terveydenhoidon tiedonsaantia ja tietojärjestelmien käyttöä määrittelevät lait mm. oppilas- ja opiskeluhuoltolaki sekä viranomaisohjeet. DigiOne-ekosysteemi ei estä kuntien välistä yhteistyötä”, Miettunen summaa.


Pilottikouluista saadaan kokemuksia jo tänä vuonna


DigiOne otetaan pilottikouluissa käyttöön tämän vuoden aikana Oulussa, Tampereella, Vantaalla, Lahdessa, Espoossa, Turussa ja Jyväskylässä. Niin piloteissa kuin myöhemmässä laajemmassakin käyttöönotossa uutta järjestelmää tärkeämpää on kuntien ja koulujen toiminnanmuutos. DigiOne-hankkeen tuote ei ole pelkkä digitaalinen työkalu, vaan sen myötä moni prosessi muuttuu ja menee uusiksi.

Juttelimme monen OPI-päivillä vierailleen pedagogin kanssa siitä, kuinka Ihmiset joutuvat muuttamaan toimintaa ja toimintakulttuuria. Esimerkiksi oppilaaksiotto, viestintä, asiointi, sähköiset lomakkeet ja poissaolohakemukset menevät uusiksi. Opetus-palvelu mahdollistaa opetuksen suunnittelun uudenlaisilla tavoilla, ja opettajat voivat hyötyä entistä paremmin toistensa tekemästä työstä ja opetussuunnitelmasta, kun järjestelmää käytetään niin, että se palvelee opettajien työskentelyä. Moni asia tulee muuttumaan kouluissa, ja sen ansiosta opettajien aikaa voidaan jatkossa käyttää paremmin niin, että sitä jää enemmän oppilaille ja opetukseen.