joulukuu 2020

Digione – kansallinen perusta tulevaisuuden oppimiselle ja hyvinvoinnille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutama viikko sitten julkistimme Digione-yhteistyön Vantaan, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa. Tiera on kuntien kanssa rakentamassa oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoavaa kansallista digitaalista palvelualustaa.

Tavoitteenamme on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki toimijat voivat liittyä. Tämä tarkoittaa koulutuksen järjestäjiä, palvelu- ja ratkaisutoimittajia, tutkimustahoja, mutta myös valtiollisia toimijoita. Haluamme yhdessä edistää tulevaisuuden oppimista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiselle, tukea toimintakulttuurin muutosta ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Tieran keskeisenä tavoitteena Digionessa on kuntien toiminnan uudistaminen ja koulutuspalveluiden vaikuttavuuden kasvattaminen moderneilla ICT-palveluilla ja digiratkaisuilla. Haluamme tukea oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja monipuolista pedagogiikkaa kehittämällä ja hyödyntämällä digitaalisia työvälineitä.

Työtä tehdään yhteistyössä mukana olevien kuntien sekä ekosysteemiin kuuluvien palveluiden tuottajien kanssa. Tarjoamme hankkeen käyttöön integraatioalustamme ja siihen liittyvän kehitystyön. Kun hanke päättyy vuonna 2023, ja jatkokehitys- ja ylläpitovaihe alkaa, Tiera vastaa Digione-palvelualustan omistajuudesta ja ekosysteemin koordinointivastuusta. Tavoitteenamme on saada mukaan yli 70% perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestäjistä.

Oppimisen toimintakulttuuri ja -ympäristö ovat todella muuttuneet ja tahti on vain kiihtynyt viime vuosina. Suomi on pitkään ollut maailmalla tunnettu koulutusosaamisestaan ja oppimistuloksistaan, mutta huippuosaamisesta käydään yhä suurempaa globaalia kilpailua. Onko Suomi ja Eurooppa jäämässä Kiinan ja Yhdysvaltojen varjoon?

Yksi Digionen tehtävistä on pitää Suomi maailman osaamiskartalla. Panostus lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin on ikääntyvän palveluyhteiskunnan paras tulevaisuusinvestointi. Suomessa koulutuksen keskeisenä ajatuksena on tasa-arvoisuus – se, että oppiminen on kaikille mahdollinen oikeus. Oppiminen kumuloituu ja tuottaa lisäarvoa niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Uudet ikäpolvet tarvitsevat oman aikansa työkaluja oppimisprosessinsa tueksi niin yksilönä kuin yhteisöllisesti. Digionessa juuri tämä on keskeistä.