lokakuu 2022

DigiOne-hanke etenee kohti käyttöönottoa – uusi opetuksen järjestelmien alusta yhdenmukaistaa käytäntöjä

Uusi opetuksen järjestelmien alusta tarjoaa modernit järjestelmät, mutta myös mahdollisuuden yhdenmukaistaa opetuksen suunnittelua ja toteuttamista. DigiOne-hanke siirtyy tuotantoon keväällä 2023, kun pilottikoulut ottavat sen käyttöön.

Koulumaailma elää vahvasti digiaikaa: Suunnittelutyö, oppimisympäristöt ja yhteydenpito ovat kaikki verkossa. Koronan aikana testattiin isosti myös etäopetus. Tehokas toiminta verkossa edellyttää kuitenkin käytettävyyttä ja toistensa kanssa kommunikoivat, nykyajan vaatimuksia vastaavat järjestelmät.

Tähän tarpeeseen syntyi DigiOne-hanke, jonka tavoitteena on synnyttää valtakunnallinen oppimisen ja koulutuksen järjestelmät kokoava digitaalinen alusta. Hankkeen käynnistäjä oli Vantaan kaupunki, ja mukaan ovat liittyneet edelläkävijäkunnat Espoo, Turku, Oulu, Tampere, Lahti ja Jyväskylä sekä Kuntien Tiera.

“Tieran vastuulla tulee olemaan käyttöönoton organisoiminen sekä jatkuvan palvelun tuottaminen ja kehittäminen. Tieran hallintamallin mukaisesti omistajakunnat ovat jatkossa yhdessä mukana päättämässä ja määrittelemässä, miten opetuksen järjestelmien alustaa kehitetään ja millaisia palveluita sinne luodaan. Tämä on tärkeää, jotta järjestelmä myös kehittyy kuntia parhaalla tavalla palvelevaksi”, sanoo Taina Uusi-Illikainen, liiketoimintapäällikkö, Tieran omat ratkaisut.

Yhdessä opettajien kanssa suunniteltu kokonaisuus

“DigiOne-hanke on ollut alusta alkaen käyttäjälähtöinen. Uutta opetusjärjestelmien alustaa onkin ollut määrittelemässä, kommentoimassa ja testaamassa muun muassa noin 500 opettajaa ja rehtoria. Vuonna 2019 alkanut hanke siirtyy tuotantoon, kun hankekuntien pilottikoulut aloittavat lukuvuoden 2023–24 suunnittelun maaliskuussa. Kun käyttö alkaa elokuussa 2023, mukana on noin 30 prosenttia Suomen peruskoulu- ja lukio-oppilaista”, kertoo Seija Tiihonen, palvelupäällikkö Tieralta.

DigiOnen tuloksena syntyy opetuksen järjestelmien alusta, josta löytyy kaikki oleelliset kouluarjen organisoimiseen ja hoitamiseen tarvittavat asiat tietoturvallisesti ja helppokäyttöisesti. Samalla saadaan käyttöön myös uudet, suomalaisten koulujen tarpeisiin sopivat ja opetussuunnitelmaa tukevat sovellukset nykyaikaisin ominaisuuksin.

“Käyttöliittymä tulee olemaan selkeä. Näkymät muokkautuvat aina käyttäjänsä mukaan ja kaikki tarvittava tieto on helposti löydettävissä niin opetustoimelle kuin oppilaille ja vanhemmillekin”, Tiihonen kertoo.

Uusi opetuksen alusta parantaa oppilaiden yhdenvertaista kohtelua

“Useista toisistaan irrallisista sovelluksista koostuvista järjestelmistä on hankala löytää tietoa vaikkapa siitä, mitä tukea sitä tarvitsevat oppilaat ovat saaneet, ja mitä päätöksiä siihen liittyen on tehty. Kun tieto on yhdessä paikassa ja hyvin saatavilla, se tukee myös tasa-arvoista opetusta”, Tiihonen sanoo.

Uuteen järjestelmäalustaan on myös rakennettu yhteys opetushallituksen digitaaliseen opetussuunnitelmaan, mikä on olennaista. “Jatkossa opettaja voi nopeasti ja helposti tarkistaa ja liittää suunnitelmaansa, mitä tavoitteita vaikkapa matematiikassa on 8. luokalla. Aiemmin tätä varten olisi aina erikseen pitänyt ottaa esille opetussuunnitelma”, jatkaa Tiihonen.

DigiOne-hankkeeseen osallistuneet kunnat ovat uudistaneet hankkeen myötä myös toimintaprosessejaan. Tässä apuna ovat olleet toiminnan muutoksen ryhmät. “Jotta saamme valtakunnallisesti yhdenmukaisen opetuksen ja näkymän siihen, prosessien ja asioiden kirjaamisen pitää olla samanlaista kaikkialla. Uusi järjestelmä ohjaa jatkossa että, asiat kirjataan samalla tavalla. Tämä takaa oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun”, Tiihonen kuvailee.

Kunnille selkeä polku uuden alustan käyttöönottoon

Kun pilottikoulut edelläkävijäkunnissa ovat ottaneet uuden opetuksen alustan käyttöön, uudet kunnat hankkeen ulkopuolelta voivat aloittaa valmistautumisen DigiOneen siirtymiseen. “Siirtymäpolun aikana katsotaan kunnan lähtötilanne, millaiset prosessit heillä on käytössään, ja onko ongelmia ratkottaviksi. Selvitämme yhdessä myös, mikä toimii ja mistä ehkä kannattaa luopua”, Tiihonen kertoo.

Jokaiselle kunnalle nimetään Tieralta yhteyshenkilö, joka tukee kaikessa käyttöönottoon liittyvässä. Siihen kuuluu myös keskustelu kunnan ICT-väen kanssa ja selvitys esimerkiksi tarvittavista integraatioista kolmannen osapuolen järjestelmiin sekä selvitys laitekannasta. Polku kohti uutta lanataan helposti kuljettavaksi.

“Varsinainen käyttöönotto kestää yhden lukuvuoden, jotta kaikki vuosikellon vaiheet saadaan yhdessä käytyä läpi tositilanteissa. Käyttöönoton alku kannattaa sopia johonkin kouluvuoden taitekohtaan, kuten vaikkapa lomien jälkeen.

DigiOne hyödyttää myös pieniä kuntia

Tiihonen kannustaa myös pieniä kuntia muutokseen. “Pienet kunnat voivat muodostaa seudullisia liittymiä, jakaa resursseja, säästää kuluissa ja saada toisiltaan sparrausapua. Näin kokonaisuuden käyttöönotto onnistuu, vaikka oppilaita olisi kunnassa alle 100”, Tiihonen avaa.

“Uusi palvelualusta ei ole vain tekninen uudistus. Se varmistaa niin kunnan kuin valtakunnan tasolla oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Samalla se vähentää prosesseja yksinkertaistamalla kuormitusta niin opetustoimialalla toimivilta kuin oppilailtakin”, Tiihonen lisää loppuun

Tervetuloa DigiOne-webinaariin 22.11. klo 10-11!

Järjestämme marraskuun 22. päivä webinaarin, jossa käymme läpi DigiOne -palvelun laajentumista uusiin kuntiin Polku DigiOneen konseptin kautta. Tarjoamme myös ajantasaisen päivityksen DigiOne hankkeen etenemiseen.

Webinaarissa kuulet mm.

  • Mitä DigiOnen käyttöönotto tarkoittaa, ja miten käyttöönottoa voi vaiheistaa
  • Miten kunta voi valmistautua DigiOneen ja käyttöönottoprojektiin
  • Miten hyötyä kunnille on seudullisesta yhteistyöstä

Webinaari on tarkoitettu Kuntien johdolle, erityisesti sivistystoimen sekä digikehitys-/ICT-johdolle ja muutosjohtajille. Ilmoittaudu kuulolle viimeistään maanantaina 21.11. klo 12.

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus

Tutustu myös näihin DigiOne-sisältöihin:

Alustalle kehitettävät palvelut:

Pilottioulujen kokemuksia: