Meillä on laaja-alaista osaamista sosiaali- ja terveysuudistuksen tukemiseen

Tuomme Sote-uudistuksen toteuttamiseen ja tulevaisuuden hyvinvointialueiden käyttöön valtakunnallisten ICT- ja digiratkaisujen lisäksi monipuoliset asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat palveluiden jatkuvuuden, niiden kehittämisen ja toiminnan muutoksen.

Kokonaisratkaisuja ja palveluiden integroitavuutta:
Kurkkaa uusi sote-uudistusta tukeva  Tieran tarjoomaesite täältä >>

 

Tieran palvelualusta

Alustatalous ja ekosysteemi ovat kehittämisen kulmakivet, kun kuntalaisille kehitetään sähköisiä palveluita myös muodostuvissa kuntayhtymissä. Haluamme toiminnallamme poistaa siiloja, jotta tieto pääsee liikkumaan organisaatioissa järjestelmien sisällä ja niiden välillä. Näin toimivan ja muokattavan sekä dataohjautuvuuden mahdollistavan alustan avulla pystytään tehostamaan ja uudistamaan kuntalaisille tuotettuja palveluita.

Tieran palvelualustakokonaisuus mahdollistaa yhteentoimivuuden eri toimijoiden kesken sekä prosessien nopean digitalisoinnin toiminnan muutoksen ytimessä. Palveluidemme avulla varmistat niin ketterät kokeilut toiminnan uudistamisen yhteydessä kuin toimintavarman ICT-ympäristön. Palvelualustan kautta kunnat ja uudet kuntayhtymät kykenevät tarjoamaan kuntalaisille parhaat palvelut vahvistaen lisäksi hyvinvointialueen elinkeinoelämän mahdollisuuksia sekä lisäten alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

 

Lue lisää Integraatioalustasta >>

Lue lisää Prosessi- ja digialustasta >>

 

ICT-palvelut ovat toiminnan ja palveluiden kehittämisen kivijalka

Yli 20 kuntatoimijaa on ulkoistanut ICT-palveluitaan Tieralle inhouse-toimijana keskittyäkseen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen perinteisen ICT-palvelutuotannon sijaan. ICT-palveluiden avulla myös tulevaisuuden hyvinvointialueiden kuntayhtymät voivat varmistaa laadukkaan ja toimintavarman sekä tietoturvallisen ja kustannustehokkaan perus-ICT:n toimintansa tukena.

ICT-palveluiden avulla huolehdimme ICT-ympäristöstäsi, jotta voit keskittyä tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden rakentamiseen:

 • Autamme varmistamaan ICT-ympäristön toimintavarmuuden ja palveluiden jatkuvuuden
 • Tuotamme mitattavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat ICT-palvelut
 • Kustannukset skaalautuvat tarpeiden ja tilanteiden mukaan
 • Valtakunnallinen organisaatiomme palvelee paikallisesti
 • Palveluitamme ei tarvitse kilpailuttaa
 • ICT-palveluiden ulkoistaminen luo vakaan pohjan digitalisaation edistämiselle
 • Olemme aito ja vaikuttava inhouse-kumppani – kuntaomistajiemme ohjaama Yhteiskunnallinen Yritys
 • Olemme monipuolinen ja vastuullinen työnantaja
 • Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksen myötä vanhoina työntekijöinä – edut ja mahdollisuudet kasvavat
 • Tuotamme palvelut merkittävissä osin Tieran omalla asiantuntijatyöllä – Omistajilla ei ole riskiä osaamisen
  katoamisesta.

POLKU TIERAAN – Hyödynnä ilmainen ja konkreettinen ratkaisuesityksemme, miten organisaation perus-ICT kannattaisi järjestää!
Ota yhteyttä >>

 

ICT-kokonaispalveluita tukevat monipuoliset lisäarvoa tuottavat ja asiakasomistajillemme valmiiksi kilpailutetut ICT-ratkaisut.

Tutustu ICT-ratkaisuihin:

Tiera Toimisto – palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntatoimijoille tehokkaammat ja kattavammat toimistoviestintäpalvelut >>

Palveluhallinta- ja Käyttövaltuushallintapalvelut – helpottavat niin kuntaorganisaatioiden ICT-yksiköiden toimintaa kuin työntekijöiden arkea >>

Tiera Puhe+data – kattavat, organisaation tarpeisiin optimoitavat teleoperaattoripalvelut >>

Tiera Verkkokauppa – joustava hankintakanava, josta saat kaikki tarvittavat ICT-laitteet, -ohjelmistot ja -palvelut valmiiksi kilpailutettuna kilpailukykyiseen hintaan >>

Tietoturvapalvelut – auttaa palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä >>

 

Sote-toimintoja tukevat digiratkaisut ja asiantuntijapalvelut

Johtamisen tuki ja asiakaspalvelut
Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut auttavat kuntaja sote-organisaatioita tietojohtamisen osaamisen, menetelmien
ja prosessien kehittämisessä sekä käyttöönotoissa. Asiantuntijaverkostossamme on mukana tiedolla johtamisen, kehittämisen ja analytiikan ammattilaisia useista eri yrityksistä.

Hyödynnä laajaa asiantuntijaverkostoamme muutoksen tukena. Asiantuntijamme ovat käytettävissä dynaamisen hankintamenettelyn kautta.

 

Toiminnanohjaus – välineet toiminnan vaikuttavuuden johtamiseen

Tiera ERP -toiminnanohjauspalvelu on nykyaikainen, SaaS-pohjainen SAP-ratkaisu, joka tuo kehittyneen johtamisen mallin ja välineet toiminnan vaikuttavuuden johtamiseen. Palvelu mahdollistaa kuntatoimijoille läpinäkyvän yhteistyönhyvinvointialueella ja -alueen hallinnolle nykyaikaiset
talouden ja johtamisen järjestelmät.

Kehittynyt johtamisen malli
• Palvelutuotteet ja -ketjut
• Palvelu- ja kustannusrakenteet
• Asiakkaan kysyntä / määrät
• Laaja tietopohja, mm. laatu

Tukee laadun ja vaikuttavuuden
johtamista
• Ohjaaminen ennakoiviin palveluihin
• Oikea palvelutarjonnan koko
• Kustannustehokkuus
• Osta / tuota itse –valinnat                     Lue lisää >>

Talouden ja johtamisen
järjestelmä
• Saas-pohjainen SAP-ratkaisu, tuotettu Suomessa
• Tehokas tapahtumankäsittely ja tarkoituksenmukainen analytiikka
• Tukee kuntien näkemystä hyvinvointialueen kuntayhtymän hallinnon kehittämisen tulevaisuudesta
• Tukee taloushallinnon palvelukeskuskäyttöä
• Nykyaikaiset tekniset mahdollisuudet: robotiikka, koneoppiminen, analytiikka
• Toimitus ketterällä toimitusmallilla; palvelun vuokramalli joustaa muutosten mukana
• Valmiiksi kilpailutettu

Lue lisää >>

 

Asianhallinta ja arkistointi

Tiera Tiedonhallinta on kuntatoimijoille suunniteltu kattava ratkaisu hallinnon asiankäsittelyprosessien sähköistämiseen. Palvelu vähentää merkittävästi tiedon käsittelyyn kuluvaa aikaa ja tehostaa näin hallinnon ja päätöksenteon prosesseja sekä toimintaa.

Palvelu koostuu sähköisen asioinnin, asianhallinnan, asian käsittelyn sekä päätöksenteon ja julkaisun moduuleista, jotka hyödyntävät älykästä tiedonohjausta. Se toimii saumattomasti yhteen Tiera Sähköinen arkistointi -palvelun kanssa. Kokonaisratkaisulla voidaan sähköistää täysin kuntien ja maakuntien asianhallinnan prosessit.

Lue lisää Tiera Tiedonhallinta -palvelusta >>

Lue lisää Tiera Sähköinen asiointi -palvelusta >>

 

Tiera Tietopalvelut ja paikkatiedon hyödyntäminen

Tiera Tietopalveluiden avulla voidaan tehostaa kuntatoimijoiden prosesseja analysoimalla asukkaita, palveluntuottajia, katuja, rakennuksia tms. paikkaja sijaintitiedon avulla. Tämän paikkatietoja hyödyntävän ratkaisun graafisten ominaisuuksien avulla saadaan tuotettua helposti erilaista tietoa päätöksenteon tueksi.

 

Automatisoitu asiakaspalvelu

Automatisoidun asiakaspalvelun ratkaisu helpottaa ja nopeuttaa kuntalaisten tiedonsaantia. Ratkaisu tarjoaa keskitetyn asiakaspalvelun kaikkiin kunnan palveluihin sote-palveluista sivistys- ja tekniseen toimeen.

 

Tieran Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut löydät SOTE-palveluiden alta. Muodostuvissa hyvinvointialueiden kuntayhtymissä ryhdytään suunnittelemaan, kuinka  kuntalaisten laadukkaat palvelut pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti.

Tutustu palveluihin täältä >>