Valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen

Tiera on kehittänyt yhteistyössä kuntien kanssa Parasta palvelua -verkkopalvelun ja sitä tukevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP), joka sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin. Palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea. Katso uusi Parasta palvelua -esite täältä.

PSOPin palveluprosessi ylätasolla kuvattuna

Parasta palvelua on valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen, seuraamiseen ja hallinnoimiseen kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Parasta palvelua ja PSOP soveltuvat kaikkiin palvelunjärjestäjän seteleillä myönnettäviin tai ostopalveluna tuotettaviin palveluihin, aina sosiaali- ja terveyshuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin, sekä kasvupalveluihin ja toimialariippumattomiin palveluihin.

PSOP-verkkopalvelu vähentää merkittävästi manuaalisia tukitehtäviä ja tekee siten palvelunjärjestäjän toiminnasta huomattavasti tehokkaampaa ja tuottavampaa. PSOP-ratkaisun on tutkittu tehostavan palvelunjärjestäjän toimintaprosesseja jopa 80 prosenttia. Tärkeimmät tehostuskohteet ovat palveluntuottajasopimusten hallinta, palvelutapahtumien käsittelyn ja seurannan sekä laskutustyön automatisoinnin avulla. Tehostamisella aikaisemmin hallinnolliseen työhön käytetty aika voidaan ohjata asiakasohjaukseen. 

Tiera kartoittaa vuosittain asiakkaidensa tyytyväisyyttä PSOP-järjestelmän käyttäjinä. Vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselystä ilmeni, että PSOP:n hyödyntäjäorganisaatiot olivat tyytyväisiä mm. kokonaisuutena huolellisesti suunniteltuun, toimivaan ja asiakasta palvelevaan Parasta palvelua -ratkaisuun.

Kiitosta saivat hyvin toimiva asiakasyhteistyösekä Tieran ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö. Ratkaisu koettiin toimintavarmaksi ja asiakkaat kokivat saavansa vastaukset tuki- ja palvelupyyntöihinsä nopeasti ja asiantuntevasti. Kiitosta saivat myös PSOPin uudet käyttöohjeet. 

 

Järjestelmän käyttöönotto hyödyttää kaikkia osapuolia 

PSOP-järjestelmän avulla palvelunjärjestäjät pystyvät suunnittelemaan kokonaisvaltaisen palveluntarjonnan sekä parantamaan oman yksikkönsä suunnittelemista ja sen johtamista. Järjestelmän avulla pystyy automatisoimaan työtä, jolloin palvelunjärjestäjälle jää enemmän aikaa asiakasyhteistyöhön.

Palveluntuottajille PSOP avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, ja palveluntuottajat voivat vaivattomasti laajentaa liiketoimintaansa uusiin palveluihin ja eri palvelunjärjestäjän palveluihin. Kunnissa, joissa PSOP on otettu käyttöön, on jo koettu useita merkittäviä kasvutarinoita.  

PSOP-järjestelmässä kuntalaisella on mahdollisuus vertailla palveluntuottajia ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntalaisille myönnetyt palvelut näkyvät palvelun saajalle ja hänen puolestaan asioivalle henkilölle reaaliaikaisesti. Palvelu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

PSOP-järjestelmässä palvelunjärjestäjä:

 • pystyy suunnittelemaan kokonaisvaltaisen palveluntarjonnan 
 • määrittelee palveluntuottajien hyväksymiskriteerit 
 • hyväksyy palveluntuottajat 
 • myöntää palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit 
 • hyväksyy tapahtumat 
 • seuraa palvelun toteutumista ja tilityksiä 
 • vastaa laadunvalvonnasta 

PSOP-järjestelmässä palveluntuottaja:

 • hakeutuu palveluntuottajaksi 
 • kirjaa palvelutapahtumat 
 • seuraa palvelun toteutumista ja tilityksiä 
 • saa palautetta 

PSOP-järjestelmässä kuntalainen:

 • voi vertailla palveluntuottajien hintaa, laatua ja saatavuutta 
 • voi tarkastella palvelutapahtumia ja seteliensä saldoa 
 • voi antaa palautetta saamastaan palvelusta missä ja milloin haluaa

 

Näin saat PSOPin käyttöösi 

Tavoitteena yhteinen visio – Viimeistelty käyttöönottoprosessi

PSOP- järjestelmän ja siihen liittyvän toimintamallin käyttöönotto toteutetaan kokeneiden projektipäälliköiden ja asiantuntijoiden avulla viimeistellyn prosessin mukaisesti.​

Tärkeä osa käyttöönottoa on tulevien käyttäjien koulutus, josta vastaavat järjestelmän ja toimintamallin hyvin tuntevat asiantuntijat.​Koulutusympäristö tarjoaa tuleville käyttäjille mahdollisuuden tutustua rauhassa ja asiantuntijoiden tukemana järjestelmään ja sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Konseptoidun projektimallin avulla saadaan projekti aina onnistuneesti maaliin.​

Tyypillisen käyttöönottoprojektin vaiheet

Käyttöönottoprojektiin sisällytetään myös integraatio taloushallinnon järjestelmään, jonne viedään PSOP-järjestelmän tuottama maksuaineisto valmiiksi tiliöitynä. 

 

Toimintamalli avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Palveluntuottajille PSOP avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, mikä paitsi parantaa kuntalaisten palvelunsaantimahdollisuuksia, myös vilkastuttaa koko kunnan elinkeinoelämää. Kunnissa, joissa PSOP on otettu käyttöön, on jo koettu useita merkittäviä kasvutarinoita. Parasta palvelua  on Suomen suosituin ja laajimmalle levinnyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä.

 

Matti Ahola, tietohallintopäällikkö Kymsote

Tyytyväisyys käyttöönottoprojektiin ja Tieran asiantuntemukseen:

Matti Ahola, tietohallintopäällikkö, Kymsote

1.1.2019 aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) PSOP-käyttöönottoprojekti saatiin päätökseen helmikuun lopussa​Käyttöönottoprojektin sujumisen kannalta keskeiseksi koettiin selkeä, aikaisemmin käytetty projektinhallintamalli sekä kokenut projektipäällikkö, joka ohjasi projektia oikeaan suuntaan ja ratkaisi eteen tulevia asioita​. 

Asiakkaan mielestä erityisen huomioitavaa oli asiantuntemus, joka Tieralla oli palveluseteliratkaisun osalta ja miten tämä asiantuntemus näkyi siinä, että projektin aikataulu ja kustannusarvio pitivät hyvin​Kymsotessa koettiin myönteisenä se, että Tiera hoiti projektin kokonaisvastuullisesti kuntayhtymän suuntaan, eivätkä mahdolliset neuvottelut Tieran ja alihankkijoiden välillä näkyneet asiakkaalle. 

”Koin erityisen hyvänä, että Tiera oli aidosti kokonaisvastuullinen palveluntuottaja. Se toi vakauden projektiin, ja syntyi vahva luottamus siihen, että tämäkin projekti onnistuu.”  -Matti Ahola.  

 

Kysy lisää palvelusta ja ota meihin yhteyttä >> 

Siirry PSOP-järjestelmään >>

 

Linkit:

Lue lisää Parasta Palvelua -esitteistämme: 

https://www.esitteemme.fi/parasta-palvelua/WebView/ 

https://www.esitteemme.fi/psop-palvelunjarjestajalle/WebView/ 

PSOP-käyttöohjeet >> 

PSOP-ohjevideot >>