Tiera

PSOP – Parasta palvelua

Palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin

KATSO VIDEO:

Sisältöä ei voida näyttää.

Et ole sallinut evästeitä, joita tarvitaan tämän sisällön näyttämiseen. Salli Markkinointi-evästeet evästeasetuksissa nähdäksesi sisällön.

Muuta hyväksyntääsi

Parasta palvelua palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin. Palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea. Palvelu on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa.

PSOP palveluprosessi 

Parasta palvelua on valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen, seuraamiseen ja hallinnoimiseen kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Parasta palvelua ja PSOP soveltuvat kaikkiin palvelunjärjestäjän seteleillä myönnettäviin tai ostopalveluna tuotettaviin palveluihin, aina sosiaali- ja terveyshuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin, sekä kasvupalveluihin ja toimialariippumattomiin palveluihin. 

PSOP-verkkopalvelu vähentää merkittävästi manuaalisia tukitehtäviä ja tekee siten palvelunjärjestäjän toiminnasta huomattavasti tehokkaampaa ja tuottavampaa.  

Valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen 
PSOPin palveluprosessi ylätasolla kuvattuna

PSOP tehostaa palvelunjärjestäjän toimintaprosesseja jopa 80 prosenttia.

Tärkeimmät toimintaprosessien tehostumiskohteet: 

  • palveluntuottajasopimusten hallinnan tehostuminen 
  • palvelutapahtumien käsittelyn ja seurannan sekä laskutustyön tehostuminen automatisoinnin avulla
  • asiakasohjaukseen vapautuva aika, joka vapautuu hallinnollisesta työstä

Tieran vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselystä ilmeni, että PSOPin hyödyntäjäorganisaatiot olivat tyytyväisiä mm. kokonaisuutena huolellisesti suunniteltuun, toimivaan ja asiakasta palvelevaan Parasta palvelua -ratkaisuun. Kiitosta saivat hyvin toimiva asiakasyhteistyö sekä Tieran ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilöstö.  

Ratkaisu koettiin toimintavarmaksi, ja asiakkaat kokivat saavansa vastaukset tuki- ja palvelupyyntöihinsä nopeasti ja asiantuntevasti. Kiitosta saivat myös PSOPin uudet käyttöohjeet.  

PSOP-järjestelmän käyttöönotto hyödyttää kaikkia osapuolia: 

  • Palvelunjärjestäjät pystyvät suunnittelemaan kokonaisvaltaisen palveluntarjonnan sekä parantamaan oman yksikkönsä suunnittelemista ja sen johtamista. 
  • Järjestelmän avulla pystytään automatisoimaan työtä, jolloin palvelunjärjestäjälle jää enemmän aikaa asiakasyhteistyöhön.  

Palveluntuottajille PSOP avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, ja palveluntuottajat voivat vaivattomasti laajentaa liiketoimintaansa uusiin palveluihin ja eri palvelunjärjestäjän palveluihin. Kunnissa, joissa PSOP on otettu käyttöön, on jo koettu useita merkittäviä kasvutarinoita.   

PSOP-järjestelmässä kuntalaisella on mahdollisuus vertailla palveluntuottajia ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntalaisille myönnetyt palvelut näkyvät palvelun saajalle ja hänen puolestaan asioivalle henkilölle reaaliaikaisesti. Palvelu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Parasta palvelua on Suomen suosituin ja laajimmalle levinnyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 

Näin saat PSOPin käyttöö

PSOP-järjestelmän ja siihen liittyvän toimintamallin käyttöönotto toteutetaan kokeneiden projektipäälliköiden ja asiantuntijoiden avulla viimeistellyn prosessin mukaisesti.​

Tärkeä osa käyttöönottoa on tulevien käyttäjien koulutus, josta vastaavat järjestelmän ja toimintamallin hyvin tuntevat asiantuntijat.​Koulutusympäristö tarjoaa tuleville käyttäjille mahdollisuuden tutustua rauhassa ja asiantuntijoiden tukemana järjestelmään ja sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin. Konseptoidun projektimallin avulla saadaan projekti aina onnistuneesti maaliin.​

Tyypillisen käyttöönottoprojektin vaiheet

Käyttöönottoprojektiin sisällytetään myös integraatio taloushallinnon järjestelmään, jonne viedään PSOP-järjestelmän tuottama maksuaineisto valmiiksi tiliöitynä. 

Toimintamalli avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Palveluntuottajille PSOP avaa uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, mikä paitsi parantaa kuntalaisten palvelunsaantimahdollisuuksia, myös vilkastuttaa koko kunnan elinkeinoelämää. Kunnissa, joissa PSOP on otettu käyttöön, on jo koettu useita merkittäviä kasvutarinoita. Parasta palvelua  on Suomen suosituin ja laajimmalle levinnyt palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä.

Lisäarvolinkit:

PSOP-käyttöohjeet >> 

PSOP-ohjevideot >>

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Mobiili kotihoito

Tiera Optima

Tiera Vire

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Parasta Palvelua – Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

Tieran Parasta Palvelua -esitteestä saat lisäinformaatiota palvelusta sekä tutustut osaan palveluiden tuottajista.