Palkkahallinto on erityinen osa organisaatioiden taloushallintoa ja se vaatii myös erikoisosaamista. Niinpä useissa kuntaorganisaatioissa päädytään ulkoistamaan palkkahallinto, vaikka esimerkiksi henkilöstöhallinto ja kirjanpito muilta osin hoidetaan omatoimisesti. Automatisoidut palkkahallinnon järjestelmät vapauttavat resursseja kuntatoimijoiden muun toiminnan kehittämiseen.

Tieran automatisoidut palkkahallintoratkaisut kattavat kaikki kuntaorganisaatioiden eritysvaatimukset ja sopimukset. Valikoimassa ovat kaikki tarpeelliset sähköiset lomakkeeet kuten työsopimus-, vuosiloma- ja henkilön perustamislomakkeet, jotka helpottavat ja yhtenäistävät käytäntöjä.

Järjestelmä on joustava ja monikäyttöinen. Niin työntekijä kuin esimies voivat syöttää tunti-ilmoituksen järjestelmään ja ilmoitukset siirtyvät edelleen hyväksyttäväksi. Tieran ratkaisu tukee myös palveluaikalaskentaa. Se huomioi sovitut poissaolot, tekee ennakkolaskennan ja antaa palveluaikapäätökset. Ratkaisu soveltuu niin ikään luottamustoimensihteerin työvälineeksi, sillä sen avulla voi automaattisesti laskea kokouspalkkiot ja tehdä puolueveroperinnän.

Esimerkkejä palkkahallinnon automatisoiduista mahdollisuuksista:

  • kattaa kuntien sopimukset (KVTES, OVTES, LS jne.)
  • sähköiset lomakkeet palvelusuhteen elinkaareen, henkilön perustamiseen, työsopimukseen,
  • työajan muutokseen, vuosilomiin, koulutuksiin jne.
  • perustiedot ja verotiedot
  • palvelusuhdetiedot
  • koulutustiedot
  • työtuntien erittelyt
  • poissaolojen huomioiminen sopimusten mukaisesti, automatisoitu kokouspalkkiolaskenta
  • raportointi