Kuntien ja maakuntien digitalisoituminen sekä palvelutuotannon tehostaminen edellyttävät koko ajan lisää palvelimia, tallennustilaa ja kapasiteettia. Lisäksi yhä useammassa projektissa hyödynnetään tekoälyä ja koneoppimista.

Tiera Pilvipalveluiden avulla organisaatiot saavat käyttöönsä yksityisen, luotetun ja/tai julkisen pilven laajat palvelut. Palveluvalikoima sisältää komponentit perinteisestä palvelinkapasiteetista moderneihin alusta- ja työskentely-ympäristöpalveluihin kuten, virtuaalityöpöydät tai IoT- ja integraatiopalvelut. Palveluita käytetään modernien palveluportaalien kautta ja ne voidaan helposti yhdistää osaksi kunnan muuta IT-infrastruktuuria.

Tieran pilvipalvelut skaalautuvat helposti pienistä suurimpiin asiakkaisiin aina muutosten ja kuukausittaisen tarpeen mukaan. Palveluilla ei ole minimiostovelvoitetta. Yksikköpohjainen kuukausihinnoittelu merkitsee sitä, että asiakas maksaa aina vain todellisesti käytetystä kapasiteetista. Tämä merkitsee kustannussäästöä omien konesalien ylläpitämiseen ja kehittämiseen verrattuna.

Käyttövalmius jopa minuuteissa

Pilvipalveluiden käyttöönotto, ja toisaalta myös poistaminen, on nopeaa ja helppoa.  Tieran asiantuntijat tekevät käyttöönoton etänä ja palvelut voidaan ottaa käyttöön muutamassa minuutissa, siinä missä omassa konesalissa käyttöönotto voi viedä jopa viikkoja.

Pilvipalvelut ovat myös kestävän kehityksen mukainen ratkaisu. Tieran konesalien hiilijalanjälkeä seurataan ja minimoidaan, ja esimerkiksi hukkaenergiaa pystytään hyödyntämään tehokkaasti uudelleen.

Uusimman kehityksen mukaista ja turvallista

Tieran pilvipalvelut ovat kotimaisesti tuotettuja. Tuotantoympäristöt ovat valvottuja ja auditoituja: ne täyttävät julkishallinnolle asetetut vaatimukset. Paloturvallisuus on tästä yksi esimerkki: kunnilla ei yleensä ole valmiuksia useisiin omiin konesaleihin, mutta kunnan ulkoistaessa palvelut Tieralle, varmuuskopiot säilytetään aina omissa, erillisissä tiloissaan, mikä on palo- ja muun turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Tiera ja sen yhteistyökumppanit seuraavat uusimpien teknologioiden tuloa ja tekevät jatkuvasti omaa tuotekehitystä kuntien palveluita silmällä pitäen. Asiakkaille tulee siten nopeasti saataville uusia ja päivitettyjä palveluita sitä mukaa kun uusia käyttöjärjestelmiä, palvelinpäivityksiä tai yksittäisiä palveluita kehitetään.