Kun kuntaorganisaatioiden toimintaympäristö on isojen muutosten pyörteissä, myös palvelutarpeet ja kapasiteettitarve voivat muuttua, nopeastikin. Tieran Käyttäjäratkaisut tarjoaa kunnille, kaupungeille ja maakunnille kattavat ja joustavat palvelukokonaisuudet yhteisen toimintamallin ja tietohallinnon toiminnan kustannustehokkaaseen kehitykseen.

Käyttäjäratkaisut ovat kuntaorganisaatioissa perustietotekniikan loppukäyttäjäpalveluiden ydintä, jonka pitää olla kunnossa, jotta kunnan ICT-kyvykkyys voidaan taata. Tieran Käyttäjäratkaisut on jaettu kahteen osa-alueeseen:

  • Tiera Palveluhallinta
  • Tiera Käyttövaltuushallinta

Palvelut on suunniteltu nimenomaan kuntaorganisaatioiden käyttöön ja ne tukevat saumattomasti toisiaan.

 

Tiera Palvelunhallinta

Tiera Palvelunhallinta on tietohallinnon oma palvelunhallintajärjestelmä (ITSM), joka auttaa tehostamaan palveluprosesseja sekä seuraamaan ja mittaamaan toimintaa tuloksellisesti. Palvelunhallinnan avulla pystytään integroimaan eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoon liittyviä tukipyyntöjä, itsepalvelua, omaisuudenhallintaa kustannuspaikkatiedoilla (CMDB) sekä tarpeen vaatiessa esimerkiksi myös sopimushallintaa tai automaatioiden kehittämistä.

  • mahdollistaa työpyyntöjen, prosessien ja palvelutasovaatimusten hallinnan,
  • suunniteltu kunnille ja kaupungeille ratkaisuksi, jonka avulla palveluhallintajärjestelmän eli IT-palveluhallinnan voi helposti ottaa käyttöön,
  • mahdollista tehdä tarvittaessa kattavia laajennuksia IT-palvelunhallinnan ulkopuolelle, esim. HR- ja talouspuolelle tai lääkintälaitteille,
  • pitää jo valmiiksi sisällään parhaita käytäntöjä kuntatoimijoille.

 

Tiera Käyttövaltuushallinta

Tiera Käyttövaltuushallinta luo mahdollisuuden työntekijän työelinkaaren hallinnan automaatioille. Ratkaisulla saadaan edistettyä tietohallinnon kustannustehokkuutta. Käyttövaltuushallinnan avulla voidaan helposti huolehtia esimerkiksi kunnan kunkin työntekijän tietojen ja käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta jokaisessa tarvittavassa toimielimessä koko työelinkaaren ajan.

  • modernit selainpohjaiset hallintajärjestelmät poistavat kuntien omat investointitarpeet,
  • vaiheistettu, kaiken kokoisille kuntatoimijoille sopiva käyttöönottotapa,
  • kuntien ja sairaanhoitopiirien erityistarpeet huomioitu,
  • tiedon käytettävyys, käyttäjien roolitus ja tietoturvallisuus, myös muutostilanteissa, on otettu hyvin huomioon.