Tieran Tietohallintokioski on apu kuntaorganisaatioiden tietohallinnollisiin kysymyksiin. Kuntaorganisaatiot kohtaavat arjessa toistuvasti tietohallinnollisia kysymyksiä, joihin oma henkilöstö ei ehkä osaa vastata tai ei ehdi etsiä vastauksia. Nämä kysymykset voivat liittyä esim.:

 • Tietohallinnon kokonaissuunnitteluun
 • Tietoturvaan
 • ICT-hankintoihin
 • Ostopalvelujen ohjaukseen
 • Teknisiin ratkaisuihin tai
 • Menetelmäratkaisuihin

Monesti jo lyhyt keskustelu aiheen asiantuntijan kanssa nopeuttaa etenemistä tai parantaa lopputulosta merkittävästi. Siksi Tiera on avannut nopean avun Tietohallintokioskin, josta kuntaorganisaatiot löytävät aina asiantuntijan tarpeen yllättäessä.

 

Kysy asiantuntijoiltamme pika-apua tietohallinnollisiin kysymyksiin

Tieran asiantuntijaverkostolla on laaja-alaista osaamista ja kokemusta useimmista kuntatoimijoiden tietohallintoon liittyvistä aiheista. Tämä osaaminen on Tietohallintokioskin kautta kaikkien Tieran omistajaorganisaatioiden hyödynnettävissä.

Tietohallintokioskin kautta saatava apu voi olla esimerkiksi:

 • Muista kunnista kerättyjen oppien tai vertailutietojen jakamista
 • Soveltuvan tausta- tai vertailuaineiston koostamista kunnan käyttöön
 • Asiantuntijalausunto, neuvo tai ratkaisuehdotus kunnassa ajankohtaiseen tietohallinnolliseen kysymykseen
 • Avustaminen it-hankintojen suunnittelussa tai sopimusneuvotteluissa
 • Neuvoja kansallisten standardien ja ohjeistusten, esimerkiksi kuntasektorin viitearkkitehtuurien, soveltamiseen
 • Erityistarpeita vastaavan tehtävän toteuttaminen (mahdollisesti osana laajempaa hanketta)

Tavoitteena on, että tarjotun tuen avulla kuntaorganisaatio pystyy etenemään itsenäisesti hyödyntäen laaja-alaista osaamista.

 

Näin Tietohallintokioski toimii

1. Lähetä palvelupyyntö ottamalla oman alueesi myyjään yhteyttä
Tieran asiakasvastaavat
pyytävät sinua kuvaamaan lyhyesti tarpeen, jotta tehtävä voidaan Tierassa ohjata parhaan asiantuntijan käsiteltäväksi. Tarvittaessa voit myös tarkentaa asiantuntijan, jonka kanssa olet mahdollisesti asiasta jo aiemmin keskustellut tai kenen kanssa toivot asiaa vietävän eteenpäin.

2. Saat vastauksen kysymykseesi ja ongelman ratkaistua
Palvelu toimitetaan etäyhteyksiä hyödyntämällä (puhelin, sähköposti, Teams-kokous), mikäli se on mahdollista. Jos palvelu tai osa siitä toimitetaan (erikseen sovitusti) asiakkaan tiloissa, veloitetaan varsinaisen palvelumaksun ohella myös matkakustannukset.

Palvelun hyödyntäminen ei vaadi erillistä sopimusta Tieran kanssa, eikä se vaadi minkäänlaista etukäteistä tai säännöllistä sitoutumista. Palvelu täydentää Tieran muuta palveluvalikoimaa. Tietohallintokioskin kautta tarjottavassa palvelussa noudatetaan  Tieran voimassa olevaa johtavan asiantuntijan hinnoittelua sekä Tieran yleisiä palveluehtoja.