Tieran Tietohallintokioski on nopea apu kuntaorganisaatioiden tietohallinnollisiin kysymyksiin. Kuntaorganisaatiot kohtaavat arjessa toistuvasti tietohallinnollisia kysymyksiä, joihin oma henkilöstö ei ehkä osaa vastata tai ei ehdi etsiä vastauksia. Nämä kysymykset voivat liittyä esim.:

 • Tietohallinnon kokonaissuunnitteluun
 • Tietoturvaan
 • ICT-hankintoihin
 • Ostopalvelujen ohjaukseen
 • Teknisiin ratkaisuihin tai
 • Menetelmäratkaisuihin

Monesti jo lyhyt keskustelu aiheen asiantuntijan kanssa nopeuttaa etenemistä tai parantaa lopputulosta merkittävästi. Siksi Tiera on avannut nopean avun Tietohallintokioskin, josta kuntaorganisaatiot löytävät aina asiantuntijan ja pika-avun tarpeen yllättäessä.

 

Kysy asiantuntijoiltamme pika-apua tietohallinnollisiin kysymyksiin

Tieran asiantuntijaverkostolla on laaja-alaista osaamista ja kokemusta useimmista kuntatoimijoiden tietohallintoon liittyvistä aiheista. Tämä osaaminen on Tietohallintokioskin kautta kaikkien Tieran omistajaorganisaatioiden hyödynnettävissä.

Tietohallintokioskin kautta saatava apu voi olla esimerkiksi:

 • Muista kunnista kerättyjen oppien tai vertailutietojen jakamista
 • Soveltuvan tausta- tai vertailuaineiston koostamista kunnan käyttöön
 • Asiantuntijalausunto, neuvo tai ratkaisuehdotus kunnassa ajankohtaiseen tietohallinnolliseen kysymykseen
 • Avustaminen it-hankintojen suunnittelussa tai sopimusneuvotteluissa
 • Neuvoja kansallisten standardien ja ohjeistusten, esimerkiksi kuntasektorin viitearkkitehtuurien, soveltamiseen
 • Erityistarpeita vastaavan tehtävän toteuttaminen (mahdollisesti osana laajempaa hanketta)

Tavoitteena on, että tarjotun tuen avulla kuntaorganisaatio pystyy etenemään itsenäisesti hyödyntäen laaja-alaista osaamista.

 

Näin Tietohallintokioski toimii

1. Lähetä palvelupyyntö täyttämällä lyhyt tilauslomake tästä 
Palvelupyynnössä pyydetään kuvaamaan lyhyesti avun tarve taustatietoineen, jotta tehtävä voidaan Tierassa ohjata parhaan asiantuntijan käsiteltäväksi. Tarvittaessa voit myös tarkentaa asiantuntijan, jonka kanssa olet mahdollisesti asiasta jo aiemmin keskustellut tai kenen kanssa toivot asiaa vietävän eteenpäin. Kullekin palvelupyynnölle nimetään Tierassa vastuullinen käsittelijä, joka tarvittaessa käyttää apuna myös muita asiantuntijoita.

2. Saat vahvistusviestin ja Tieran asiantuntija on sinuun yhteydessä
Palvelupyyntö vahvistetaan vastaanotetuksi viimeistään seuraavan työpäivän aikana, ja Tiera ottaa yhteyttä palvelupyynnön tekijään viimeistään sitä seuraavana työpäivänä. Huom. poikkeuksena loma-ajat.

3. Saat vastauksen kysymykseesi ja ongelman ratkaistua
Palvelupyyntöön vastaaminen kokonaisuudessaan riippuu asian luonteesta. Mitä täsmällisemmin tarve/kysymys voidaan palvelupyyntöön rajata, sitä vähemmän tarvitaan aikaa tarkentavien lisätietojen etsintää ja nopeammin vastaus voidaan toimittaa.

Palvelu toimitetaan etäyhteyksiä hyödyntämällä (puhelin, sähköposti, Lync-etäkokous), jollei asiakas erityisesti muuta toivo. Jos palvelu tai osa siitä toimitetaan (erikseen sovitusti) asiakkaan tiloissa, veloitetaan varsinaisen palvelumaksun ohella myös matkakustannukset.

Palvelun hyödyntäminen ei vaadi erillistä sopimusta Tieran kanssa, eikä se vaadi minkäänlaista etukäteistä tai säännöllistä sitoutumista. Palvelu täydentää Tieran muuta palveluvalikoimaa. Tietohallintokioskin kautta tarjottavassa palvelussa noudatetaan  Tieran voimassa olevaa johtavan asiantuntijan hinnoittelua sekä Tieran yleisiä palveluehtoja.