Jokaisessa kunnassa ja maakunnassa eletään nyt muutosten aikaa, myös erilaisten toimintojen uudenlainen konseptointi on ajankohtaista. Esimerkiksi kuntaliitosselvitykset ja sote-muutokset vaativat kunnilta suuria ponnistuksia. Näiden suurten tai pienempienkin murrosvaiheiden asiantuntijaosaaminen on tyypillisesti erityisluontoista ja satunnaista, ja siksi tarvittavien resurssien varaaminen on haastavaa.

Tiera tarjoaa omista-asiakkaidensa käyttöön valtakunnallisen ja erittäin monipuolisen asiantuntijaverkoston, joka pystyy syvällisesti analysoimaan muutosvaiheessa kuntatoimijan tilannetta ja tekemään sen perusteella asiakkaalle selvityksiä ja suosituksia sekä kehityssuunnitelman. Lisäksi Tieralta saa konkreettista apua muutosten läpiviemisessä prosessin eri vaiheissa.

Muutosjohtamisen tuen palvelut pähkinänkuoressa

Projektien hallintapalvelu
Palveluun kuuluvat tyypillisesti projektipäällikön tai hankejohtajan palvelut sekä projekti- tai hanketoimiston käynnistäminen ja operointi. Tiera auttaa myös hankkeiden hyötyjen arvioinnissa sekä alkuvaiheen suunnittelussa. Asiantuntijat ovat kokeneita projektihallinnan ammattilaisia, joilla on kokemusta sekä pienempien että vaativampien muutoshankkeiden läpiviennistä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Palvelumuotoilu
Asiantuntijamme auttavat uusien palveluiden innovoinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilun avulla varmistetaan palvelun vastaavuus erilaisten käyttäjien tarpeisiin sekä palvelun tehokas tuotantotapa.

Tutkimus- ja analytiikkapalvelu
Palveluun kuuluvat tällä hetkellä Gartner-tietopalvelut. Jatkuvan palvelun kautta kuntaorganisaatio voi hyödyntää ammattilaisten kokoamaa ICT-alan tutkimustietoa ja raportteja web-pohjaisen portaalin kautta sekä vastaanottaa asiantuntija-apua vaikkapa johdon tukena ja sparraajana tutkimustiedon käyttämiseen ja soveltamiseen.

IT-juridiikan palvelut
Asiantuntijamme ovat apuna erilaisten muutosten, esimerkiksi rakenteellisten tai teknologiaan ja ICT-asioihin liittyvien muutosten, juridisessa neuvonnassa, hankintoihin ja neuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä sekä sopimusten laadinnassa ja hallinnassa. Palvelun avulla kuntatoimija voi varmistaa menettelyjen lainmukaisuuden ja valita esimerkiksi sopivimman hankintamenettelyn sekä minimoida riskejä juridisesta näkökulmasta muutoksen suunnitteluvaiheessa. IT-juridiikan asiantuntijat ovat hyödynnettävissä myös GDPR-asioissa.