Julkisella sektorilla tehdään usein tietämättään ja tarpeettomasti samoja asioita, ja esimerkiksi kunnan käytössä voi olla jopa kymmeniä päällekkäisiä tietovarantoja ja -järjestelmiä, jotka eivät palvele toisiaan. Tämä aiheuttaa haasteita niin käytännön työssä kuin päätöksenteossa. Jos kuntaorganisaatiosta puuttuu kokonaisvaltainen tietotekninen näkemys, on toiminta usein kustannustehotonta ja johtaminen hankalaa.

Tieran asiantuntijat auttavat kuntatoimijoita tietoteknisen kokonaiskuvan hahmottamisessa arkkitehtuurisuunnittelun ja -mallinnuksen avulla. Tieran asiantuntijapalvelut huolehtivat sovitussa laajuudessa tietojärjestelmäarkkitehtuurin kartoittamisesta, suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta.

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri karkoittaa kaaoksen

Arkkitehtuurisuunnittelu perustuu organisaation tietoteknisen kokonaisuuden systemaattiseen, loogiseen ja yksityiskohtaiseen hahmottamiseen. Tieran asiantuntijoilla on käytössään useita viitearkkitehtuureja, joita sovelletaan kunkin asiakkaan mukaan. Ne auttavat hahmottamaan kunnan eri toimintojen, tietojen ja järjestelmien väliset yhteydet ja riippuvuudet. Arkkitehtuurisuunnittelua voidaan käyttää paitsi kunnan kokonaisvaltaisen johtamisen parantamiseksi myös asianhallintaan sekä talous- ja henkilöstöhallintoon.