Strategia

Tieran toiminta-ajatuksena on muodostaa asiakkaiden kesken kansallinen osaamisverkosto, joka tavoittelee prosessien, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Tiera organisoi yhteistoiminnan sekä toimii prosesseja tukevien ICT-ratkaisujen tehokkaana toteuttajana.

Yhtiö kehittää kokonaisratkaisuja, jotka palvelevat kuntatoimijoiden kaikkia toimialoja. Erityisenä painopisteenä ovat murrosvaiheessa olevaa sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevat ratkaisut.

Tieran asiakkuuden edellytys on omistajuus.

Tieran ICT- ja prosessipalvelujen ytimessä on kuntien ja kuntayhtymien toiminnan kattava kokonaisarkkitehtuuri. Arkkitehtuurin mukaiset toimintaprosessit ja vastaavat tietojärjestelmät mahdollistavat asiakkaiden toiminnan tehostamisen kautta mittavat tuottavuushyödyt. Arkkitehtuurin perusteella Tiera kehittää asiakkaidensa ohjauksessa eri toimialojen prosesseja palvelevat järjestelmä- ja palveluratkaisut. Kunnan Taitoa Oy on Tieran strateginen kumppani kansallisen prosessi- ja tietohallintoarkkitehtuurin toteuttamisessa. Ratkaisut pyritään rakentamaan markkinoilla olevista komponenteistä, mutta tarvittaessa Tiera kehittää uusia ratkaisuja.

Tiera tarjoaa myös tietohallinnon johtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja sekä infrastruktuuripalveluja. Näiden tehtävänä on auttaa asiakkaita kokonaisarkkitehtuurin mukaisten ratkaisujen käyttöönotossa.

Tieran ensisijainen tapa laajentaa toimintaansa on tuottaa kokonaisarkkitehtuurin mukaiseen ohjelmistosalkkuun uusia, asiakkaita tukevia palveluja. Palvelujen tekninen tuotantotapa voi vaihdella. Yhtiö on valmis toteuttamaan tätä myös liiketoimintaa ostamalla, jos ostettava toiminta tukee ydintavoitetta ja kauppa on Tieran näkökulmasta taloudellisesti kannattava. Ostettuja yksiköitä käytetään Tieran valtakunnallisen palvelun toteuttamiseen. Jotta Tiera kykenee järjestelemään toiminnan optimaalisesti eri yksiköiden välillä, edellytetään kaupassa saatavaksi määräysvalta.

Palveluidensa kehittämisessä Tiera nojaa toisaalta asiakkaiden osaamisverkostoon ja toisaalta tietotekniikan palvelumarkkinoihin. Yhtiö palkkaa omaan palvelukseensa henkilökunnan, joka mahdollistaa palveluiden osaavan ostamisen ja toimitusten ammattimaisen valvonnan ja ohjauksen. Toiminta tapahtuu koko valtakunnan käsittävässä verkosto-organisaatiossa. Sellaisille paikkakunnille, jonne on muodostunut vahvaa osaamista, voidaan muodostaa yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa osaamiskeskuksia.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn