Kokonaisarkkitehtuuri takaa palvelujen yhteensopivuuden

Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan kattava kokonaisarkkitehtuuri on Tieran palvelujen ydin. Arkkitehtuurin perusteella Tiera kehittää asiakkaidensa ohjauksessa eri toimialojen prosesseja palvelevat järjestelmä- ja palveluratkaisut.

Kokonaisarkkitehtuurin avulla kunnille luodaan yhteinen palveluarkkitehtuuri, joka mahdollistaa yhteisten sovelluspalvelujen hyödyntämisen yksittäisratkaisujen sijaan. Arkkitehtuurin mukaiset toimintaprosessit ja vastaavat tietojärjestelmät mahdollistavat asiakkaiden toiminnan tehostamisen kautta mittavat tuottavuushyödyt. Arkkitehtuurin avulla varmistetaan myös kehitystyön yhteensopivuus ja tehokkuus.

Keskitetyn ja kokonaisuuden kannalta järkevän suunnittelun tarve on tunnistettu laajalti ja Tiera on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn