Kuntakentälle valmiiksi kilpailutettuja palveluja

Tiera kehittää kuntasektorin ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä kuntatoimijoiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Hyödynnämme markkinoilla jo olevia ratkaisuja ja täydennämme niitä kuntakentän ICT-tarpeiden mukaan.

Tieran omistajat voivat hankkia valmiiksi kuntakentälle suunniteltuja, kilpailutettuja ja rakennettuja palveluja Tieralta. Palvelumme toteutetaan kuntatoimijoille kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Tiera on suhteessa omistajiinsa hankintalain 10 §:n tarkoittama sidosyksikkö, joten hankintalakia ei sovelleta omistajien Tieralta tekemiin hankintoihin.

Tiera yhdistää kuntatoimijoiden neuvotteluvoimat

Tieran tekemä yhteishankinta varmistaa suurimman ostovoiman neuvotteluaseman ja mahdollistaa kuntatoimijoille kustannustehokkaimman tavan hankkia tietojärjestelmät. Tieran asiakkaat hyötyvät kuntaomistajien yhteisen ostovoiman lisäksi yhteisen kokonaisnäkemyksen ohjaamasta kehitystyöstä.

Järjestelmä- ja palvelutoimittajille Tieran toimintamalli varmistaa yhden neuvottelukumppanin kautta järjestelmän aktiivisen myymisen eteenpäin ja valtakunnallisen leviämisen.

Käynnissä olevat hankinnat näet täältä >>

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn