Omistajat ohjaavat Tieran toimintaa

Kuntien Tiera Oy toimii kuntakentän sataprosenttisessa omistuksessa. Omistajat ohjaavat Tieran toimintaa yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä Tieran palvelutarjooman kehitystä viidessä eri toimialakohtaisessa ohjausryhmässä.

Osakeyhtiö-rakenne mahdollistaa kaikille kuntatoimijoille joustavan liittymismahdollisuuden sekä sopimuksiin perustuvan yhteistyön muiden omistajien kanssa.

Kuntien Tiera Oy:n osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä, ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Kuntaosakkaat merkitsevät osakkeita yhden (1) kymmentä asukasta kohden ja merkintähinta on 2€/osake.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn