Valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja

Tiera on yli 260 kuntatoimijan omistama kehitysyhtiö ja valtakunnallisen kuntayhteistyön mahdollistaja. Yhtenäistämme ja kehitämme kuntakentän prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja.

Tiera auttaa asiakas-omistajiaan kehittämään toimintaansa ja mahdollistaa muutoksen tarjoamalla asiakaslähtöisiä järjestelmä- ja palveluratkaisuja yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Yhdistämme kuntakentän kehitystarpeet ja alan parhaat käytännöt. Tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua.

Tavoitteenamme on kasvaa kansalliseksi vaikuttajaksi ja muutoksentekijäksi Suomen tärkeimmissä, kuntasektoria koskevissa muutoshankkeissa.

Omistajuus on asiakkuuden edellytys

Tiera toimii kuntakentän 100 prosenttisessa omistuksessa ja omistajuus on asiakkuuden edellytys. Organisoimme omistajiemme yhteistoiminnan ja toimimme ICT-ratkaisujen tehokkaana toteuttajana.

Kuntakentän omistajuus mahdollistaa omistajien suorahankinnat Tieralta. Tieran asiakkaat hyötyvät kuntaomistajien yhteisestä ostovoimasta ja yhteisen kokonaisnäkemyksen ohjaamasta kehitystyöstä.
 

Yhteistyöfoorumin edut kuntaorganisaatiolle

Toimintamalli tukee kuntasektorin palvelurakenteen muutosta

Perinteisesti ICT:n rooli on tukea organisaatioiden olemassa olevia toimintaprosesseja. Sote- ja maakuntauudistuksessa tilanne on päinvastainen – uusille maakunnille tulisi saada valmiit perusjärjestelmät niiden aloittaessa työnsä 1.1.2019. Tieran valmiit, kuntakentällä jo käytössä olevat ICT-infrapalvelut, parhaiden käytäntöjen mukaan kehitetyt toimintamallit ja niitä tukevat tietojärjestelmät auttavat sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksessa.

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn