Strategiatyökalu

Strategiatyökalu auttaa organisaation tavoitteiden suunnittelussa ja seurannassa

Tiera tarjoaa yhteistyössä Targetor Oy:n kanssa omistajiensa käyttöön strategiatyökalua ohjelmistopalveluna.

SaaS-ohjelmisto toimii tehokkaana työkaluna kuntatoimijoiden strategian toteuttamisessa ja seurannassa. Sen avulla voidaan suunnitella ja seurata mm. strategisten tavoitteiden toteutumista kaupunki-, toimiala- ja tulosyksikkötasoilla.

 

Palvelun keskeisiä hyötyjä:
  • Tukee kuntatoimijoita strategian, muutoksen ja tiedolla johtamisessa sekä kehityshankkeiden toteuttamisessa
  • Helpottaa strategioiden jalkauttamista organisaatioissa konkretisoimalla tavoitteet ja yhdistämällä ne organisaation arkipäiväiseen työhön sekä helpottamalla sisäistä viestintää
  • Kertoo reaaliajassa organisaation suorituskyvystä, vaikuttavuudesta ja käytännön työstä
  • Helpottaa sekä selkeyttää ja tehostaa kuntien raportointia

 

Kunnat hyötyvät työkalusta eniten silloin, kun kunnan strategia on selkeä ja tavoitelähtöinen. Palvelu itsessään on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Tiera tukee tarvittaessa omistajiaan kuntastrategioiden laatimisessa, palvelun käyttöönoton valmistelussa ja strategian toteutumisen seurannassa.

 

Asiakkaidemme kertomaa:

Espoo seuraa työkalun avulla strategiansa toteutumista ja raportoi siitä neljä kertaa vuodessa osavuosikatsauksissa. Näin tavoitteitamme ja niihin liittyvää tekemistä voidaan hallita helpommin. Yksiköt suunnittelevat ja seuraavat työkalun avulla oman tasonsa tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Yksikön johto saa ohjelmiston ansiosta ajantasaista tietoa eri toimenpiteiden tilasta.
Jorma Valve, strategiajohtaja, Espoon kaupunki

 

 

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn