Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle Tiera tarjoaa valmiita ratkaisuja terveydenhuollon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen.

Parasta palvelua -ratkaisu ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja toimintamalliuudistuksen tueksi. Ratkaisu automatisoi palveluseteli- ja ostopalveluprosessit ja vähentää merkittävästi manuaalista työtä.

Tiera Mobiili kotihoito ohjaa ja tehostaa jo yli 60 kunnan kotihoidon toimintaa. Toiminnanohjauspalvelu vastaa kuntien kasvavaan kotihoidon kysyntään ja mahdollistaa välittömän asiakastyön lisäämistä jopa 40 prosentista 70 prosenttiin.

Kuntien yhteisellä sähköisen asioinnin ratkaisulla toteutettu Omahoito-verkkopalvelu lisää asiakkaan mahdollisuuksia osallistua oman terveydentilansa ylläpitämiseen ja sairauden hoitoon.

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn